Mokslas.net

Atsiųsk savo darbą
Mokslo sritys:
Populiariausi
darbai :

Biologijos valstybinio brandos egzamino užduotys (2003 metai)

2003 metų Biologijos Valstybinio brandos egzamino užduotis
Trukmė: 3 val. (180 min.)

Atsisiųsti biologijos egzamino užduotį PDF formatu:

2003 metų Biologijos valstybinis brandos egzaminas

Pasiruoškime 2011 metų
egzaminams kartu
Egzaminų užduotys