Fizikos testas Nr.1 – Atomai ir Elektronai

 

Atomai ir Elektronai

1. Mažiausiai chemiškai nedalomas medžiagos dalelės:
a) molekulės
b) atomai
c) zotopai
2. Kas sudaro atomą?
a) elektronai ir elektromagnetinė indukcija
b) amplitudė ir branduolys
c) branduolys ir elektronai
3. Ką žymime šiais žymejimais: p+, n0, e- ?
( žymėjimus parašykite po brūkšnelio)
a) neutronai – ……..
b) elektronai -.……
c) protonai – ….…
4. Ką vadiname atominiu skaičiumi ir kaip jį žymime?
a)tai protonų skaičius elemento atomo branduolyje, žymima Z
a) tai masės dalis elemento atomo branduolyje, žymima W
b) tai protonų skaičius + neutronų skaičius = masės skaičiui, žymimas A
4. Ką vadiname jonais?
a) atomai turintys tiktai teigiamus elektronus
b) atomai praradę dalį savo elektronu arba prisijungę papildomų elektronų virsta kruviu turinčiomis dalelėmis
c) atomai paradę 3 ir nemažiau elektronus arba prisijunge 2 ir nedaugiau elektronus
5. Kuris iš pavyzdžių yra teisinga Na (natrio) atomo sandara:

a) branduolio krūvis +11
turi 11 e-
turi 11 p+
23-11=12 n0

b) branduolio krūvis +16
turi 16 e-
turi 16 p+
32-16=16 n0
c) branduolio krūvis +13
turi 13 e-
turi 13 p+
14 n0
6. Ka vadiname izotopais?
a) atomai su vienodu branduolio krūviu
b) medžiagos sudeties užrašymas cheminiais žneklais
c) elemento atomo atmainos besikeičiančios neutronu skaičiumi branduolyje
7. Kas yra elektronas?
a) tai santykinis krūvis
b) tai branduolio sandaros dalis
c) tai atomo sandaros pagrindinė dalis
8. Kas sudaro 1 elektronų sluoksnį?
a) elektronai turintys tą patį pagrindinį kvantinį skaičių
b) tik neigiami elektronai
c) teigiami elektronai turintys tą patį avogadro skaičių
9. Ką vadiname atomine orbitale?
a) 4 ir nemažiau elektronų sluoksniai aplink branduolį
b) atomo erdves dalis apie branduolį kurioje didžiausia tikimybė rasti bent vieną elektroną
c) atomai turintys vienoda branduolio krūvį, bet skirtingą masę
10. Kas nusako elektrono padeti atome?
a) n – pagrindinis kvantinis skaičius
l – šalutinis kvantinis skaičius
m – magnetinis kvantinis skaičius
s – sukinio kvantinis skaičius
b) s – sukinio kvantinis skaičius
š – šalutinis kvantinis skaičius
v – vidurinis kvantinis skaičius
l – loginis kvantinis skaičius
c) b – benrasis kvantinis skaičius
11. Apskaičiuokite KBr masės dalį mišynyje gautame sumaišius 170 gr. KCl ir 30 gr. KBr.
a) W=15%
b) W=21.38%
c) W=15.01%
12. Žinoma , kad 1500 gr. mišinio sudaryto iš C12H22O11 ir SiO2 yra 100 gr. SiO2. Kokia sacharozės masės dalis šiame mišinyje?
a) W=83.3%
b) W=73.3%
c) W=93.3%