Kombinatorikos testas (su atsakymais)

1. Vienas žmogus turi 7 matematikos knygas, o kitas 9 knygas.  Keliais būdais jie gali pasikeisti knygomis, jei keičiama tik po vieną knygą?

63                                       teisingas atsakymas

16

81

14

 

 

2. Apskaičiuokite P4.

24                                       teisingas atsakymas

16

64

12

 

 

3. Visos vienos klasės mergaitės dainuoja chore arba lanko namų ruošos būrelį. 9 mergaitės dainuoja chore, 14- lanko namų ruošos būrelį, o 4 – ir dainuoja chore, ir lanko namų ruošos būrelį. Kiek mergaičių yra klasėje?

23

19                                       teisingas atsakymas

22

13

 

 

4. Šachmatų turnyre dalyvavo 7 žmonės. Visi jie vienas su kitu sužaidė po vieną partiją. Kiek iš viso partijų jie sužaidė?

49

14

21                                       teisingas atsakymas

42

 

 

5. Šachmatų turnyre sužaistos 36 partijos. Kiekvienas dalyvis sužaidė su vienu varžovu po vieną partiją. Kiek buvo turnyro dalyvių?

6

8

9                                         teisingas atsakymas

12

 

 

6. Kiek trispalvių vėliavų galima sudaryti iš žalios, geltonos, rudos, raudonos, baltos ir mėlynos spalvos audinių?

18

20

150

120                                     teisingas atsakymas

 

 

7. Suprastinkite trupmeną (n+1)!/ (n-1)!

2n (n+1)

n (n+1)                               teisingas atsakymas

2n (n-1)

n

 

 

8. Konditerijos parduotuvėje yra 4 rūšių pyragaičių: smėlinių, sluoksninių, eklerių, kreminių. Keliais būdais galima nusipirkti 7 pyragaičius?

150

120                                     teisingas atsakymas

30

110

 

 

9. Septynios mergaitės šoka ratelį. Keliais skirtingais būdais jos gali sustoti į ratelį?

840

5040

720                                     teisingas atsakymas

49

 

 

10. Kiek kėlinių galima sudaryti iš žodžio „ sakalas“ raidžių?

49

21

402

420                                     teisingas atsakymas

 

 

11. Apskaičiuokite (3*4!)/ (3! + 4!)=

4/5

2,4                                      teisingas atsakymas

6

12/7

 

 

12. Egzamino darbams užšifruoti pasirinktos 8 skirtingos raidės. Kiek iš jų galima sudaryti šifrų- žodžių, kurios sudarytų ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip šešios skirtingos raidės?

34284

34880

28896                                 teisingas atsakymas

20426

 

 

13. Apskaičiukite kiek šešiaženklių skaičių galima sudaryti iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4, 5.

600                                     teisingas atsakymas

500

720

480

 

 

14. Apskaičiuokite C2017.

1020

800

940

1140                                   teisingas atsakymas

 

 

15. Keliais būdais galima pasirinkti trijų skirtingų spalvų dažus iš penkių turimų spalvų?

15

20

10                                       teisingas atsakymas

19

16. Kiek žodynų reikia išleisti norint betarpiškai versti iš rusų, anglų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbų į bet kurią kitą kalbą.

20                                       teisingas atsakymas

10

15

150

 

 

17. Dešimties turistų grupei reikia išsirinkti vadovą, virėją ir budintį. Apskaičiuokite keliais būdais tai galima padaryti.

640 būdų

720 būdų                            teisingas atsakymas

560 būdų

30 būdų

 

 

18. Iš 7 vyrų ir 4 moterų reikia sudaryti 6 asmenų grupę, kurioje būtų bent 2 moterys. Keliais būdais galima tai padaryti?

371                                     teisingas atsakymas

524

96

1024

 

 

19.Tris laiškus galima pasiųsti 6 adresatams. Keliais būdais galima tai padaryti, jei a) tuo pačiu adresu negalima siųsti, b) tuo pačiu adresu galima siųsti bet kurį laiškų skaičių.

a) 15              b) 326

a) 20              b) 216                                 teisingas atsakymas

a) 76              b) 116

a) 216            b) 49

 

 

20. Tam tikros ESM užrašoma 8 skaitinių ženklų- nulių ir vienetų- rinkiniu. Koks gali būti didžiausias įvairių komandų skaičius?

1256

98

2205

256                                     teisingas atsakymas