10 klasės matematikos testas

1) -10 – |-6| + 4! = ?
a) 4
b) 8
c) 12
d) 16

2) Suprastinti: (√5 + √2)2 – 2√2(√5 + √2) = ?
a) 3√5
b) 5√2
c) 3
d) 5

3) Išspręskite lygtį: x3 – 4x = 0 ?
a) -2, 0 ir 2
b) -2 ir 2
c) 0 ir 2
d) -2 ir 0

4) Koordinačių plokštumoje turime tris taškus: A(1;5), B(1;-1) ir C(6;-1). Sujungus taškus gauname trikampį. Jis yra?
a) paprastas
b) lygiašonis
c) lygiakraštis
d) statusis

5) Turim geometrinę progresiją, kurios antrasis narys yra 36, o ketvirtasis 4. Raskite šios geometrinės progresijos visų narių sumą?
a) 108
b) 144
c) 162
d) 252

6) Išspręskite nelygybę: x3 + 6×2 + 9x ≤ 0 ?
a) (-∞;0]
b) (-3;0)
c) [-3;+∞)
d) (0;+∞)

7) Tuo pačiu metu iš vieno miesto į kitą pajudėjo automobilis ir dviratininkas. Automobilio greitis 90km/h, dviratininko – 5m/s. Koks tarp jų atstumas bus po 50min kėlionės?
a) 50km
b) 60km
c) 68km
d) 72km

8. Apskaičiuokite: (sinx + cosx)2 – 2tgx cos2x = ?
a) -sinx
b) cosx
c) 0
d) 1

9) Kūbo įstrižainė lygi 4√2 ir sudaro 60 laipsnių kampą su pagrindo įstrižaine. Raskito kūbo viso paviršiaus plotą?
a) 24
b) 16
c) 18
d) 30

10) Funkcijos f(x)= x2 – 2x + 10 didėjimo intervalas yra?
a) (-∞;+∞)
b) (-∞;1)
c) (1;+∞)
d) (1;9)