Planimetrijos testas (su atsakymais)

 

1. Kurią atkarpos dalį sudaro pusė jos trečdalio?

 

1/3     

1/12     

1/6                          teisingas atsakymas

2/3

 

2. Koks atkarpos AB ilgis, kai A(-3; 5) ir B(-5;3)?

2* 21/2                                                        teisingas atsakymas

2* 171/2

8* 21/2

teisingo atsakymo nėra

 

3. Kampo dydis 12°. Jei į tą kampą žiūrėsime per du  kartus didinančią lupą, tai kampo( kurį matote per lupą) dydis bus:

96°

24°

78°

12°                          teisingas atsakymas

 

4. Kokia trikampio rūšis, jei jo viršūnės yra A(1; 2), B(5; 0), C(-1; 2)?

lygiakraštis

lygiašonis su trimis smailiais kampais

lygiašonis, bet ne status

status lygiašonis                           teisingas atsakymas

 

5. Iškilusis daugiakampis turi 119 įvairių įstrižainių. Kiek kraštinių jis turi?

 

117                         teisingas atsakymas

118

19

30

 

6. Trikampis vadinamas pitagoriškuoju, jei jo kraštinių ilgiai:

3; 4; 7;

5; 12; 13;                                      teisingas atsakymas

1,5; 0,8; 1,7;

5; 6; 7;

 

7. Tiesėmis y = x; y = -x; y = 6 apriboto trikampio plotas yra:

 

12

12*21/2

24

36                           teisingas atsakymas

 

8. Dviejų trikampio kraštinių ilgiai yra 5 cm ir 10 cm. Raskite  trečiosios trikampio kraštinės galimus ilgius, jei žinoma, kad jos ilgis centimetrais yra natūralusis skaičiaus 3 kartotinis.

 

21 cm arba 9 cm

3 cm

27 cm arba 33 cm

6 cm, 9 cm arba 12 cm                                      teisingas atsakymas

 

9. Duotas kvadratas, kurio kraštinė lygi 4 cm. Į jį įbrėžtas kitas kvadratas, kurio viršūnės yra pirmojo kvadrato kraštinių vidurio taškai. Į gautą kvadratą tokiu pat būdu ( principu ) įbrėžtas kitas kvadratas. Koks trečiojo kvadrato  perimetras ir plotas?

 

8 cm ir 4 cm2                                          teisingas atsakymas

4 cm ir 1 cm2

2 cm ir 0,25 cm2

 -1/4 ir 1/2 cm2

 

10. Vieno stačiakampio plotas 60 cm2, o jo ilgis 10 cm, kito stačiakampio plotas 56 cm2, o ilgis 14 cm. Raskite pirmojo ir antrojo stačiakampių perimetrų santykį.

 

3/5

0,5

8/9                          teisingas atsakymas

0,6

 

11. Stačiakampio perimetras 18 cm. Jei stačiakampio ilgį sumažintume 20% , o plotį padidintume 25% tai perimetras nepasikeistų. Raskite stačiakampio plotą.

 

24 cm2

20 cm2                                                                      teisingas atsakymas

32 cm2

18 cm2

 

12. Iš apskritimo taško nubrėžtos dvi tarpusavyje statmenoos stygos. Atkarpa, jungianti stygų vidurio taškus lygi 12. Rasti apskritimo spindulį.

 

12                           teisingas atsakymas

24

6

18

 

13. Dviejų skritulių spinduliai lygūs 0,2 dm ir 6 cm. Koks šių skritulių plotų santykis?

 

3

900

30

1/9                          teisingas atsakymas

 

14. Apskritimo, kurio centras D( -3; 4) ir spindulys r = 2, lygtis yra

 

(x- 3)2+ (y+ 4)2= 4

(x+ 3)2+ (y- 4)2= 4                       teisingas atsakymas

(x+ 3)+ (y- 4)= 4

(x+ 3)2– (y- 4)2= 4

 

 

15. Skritulys padalintas į tris išpjovas. Vienos išpjovos kampas sudaro 30% pilnutinio kampo, o kitas 2/3 pirmosios išpjovos kampo. Apskaičiuokite šių išpjovų kampus.

 

30°; 20°; 130°;

30°; 120°; 30°;

54°; 36°; 90°;                               teisingas atsakymas

teisingo atsakymo nėra

 

16. Trapecijos kampai paeiliui sudaro aritmetinę progresiją. Jeigu mažiausias kampas 75°, tai didžiausias:

 

95°

100°

105°                        teisingas atsakymas

110°

 

17. ABCD- trapecija, kurios viršūnės taškai A(-1; -1), B(2; -1), C(3; 2), D(-4; 2). Rasti trapecijos vidurinės linijos ilgį.

 

10

5                                                                    teisingas atsakymas

6                                                                     

teisingo atsakymo nėra

 

18. Koks gali būti mažiausias kvadrato kraštinės ilgis, kad iš kvadrato būtų galima iškirpti skritulį, kurio plotas 2826 mm2?

 

40 mm

5 cm

30 mm

6 cm                                             teisingas atsakymas

 

19. Į rombą, kurio smailusis kampas lygus 30°, įbrėžtas skritulys. Apskaičiuokite rombo plotą, jei skritulio plotas lygus 9 cm2.

 

7,2 m2

72 cm2                                                               teisingas atsakymas

0,72 cm2

36 m2

 

20. Keliais m2 stačiakampio, kurio kraštinės 60 ir 40 metrų, plotas yra mažesnis už kvadrato, turinčio tą patį perimetrą, plotą?

 

10 m2

100 m2                                                               teisingas atsakymas

1000 m2

plotai lygūs