Tikimybių formulės – Bernulio formulė, Atsitiktinio dydžio matematinė viltis, Atsitiktinio dydžio dispersija, Vidutinis kvadratinis nuokrypis, Binominio skirstinio dispersija

tikimybiu-formules