Trigonometrijos testas (su atsakymais)

     

  

     1. Išreiškite kampus radianais: 600; 1350; 7200.

 

π/3; 3π/4; 4π.      teisingas atsakymas

3π/4; π/2; 2π.

2π/3; π/6; π.

π; π/4; 2π.

 

 

2. Kampus išreiškite laipsniais: π/4; 2π/3; 6π.

 

300; 700; 7200.

450; 1200; 10800.         teisingas atsakymas

450; 1500; 10800.

450; 1200; 7200.

 

 

3. Apskaičiuokite 2sin(π/6)+tg(π/4)

 

1;

2;                                  .      teisingas atsakymas

4;

0.

 

4. Stačiojo lygiašonio trikampio kampus išreiškite radianais.

 

π/3; π/3; π/2.

π/6; π/6; π/4.

π/2; π/2; π.

π/4; π/4; π/2.                      .      teisingas atsakymas

 

 

5. Trikampio kampai proporcingi skaičiams 1, 2 ir 3. Raskite jų dydį radianais.

 

π/6; π/3; π/2.                    .      teisingas atsakymas     

π/2; π/4; π/6.

π/3;  π/6; π/4.

π/12; π/2; π/4.

 

 

6. Apskaičiuokite sin(-2π/3).

-(3)1/2/2                                    .      teisingas atsakymas

½

-(2)1/2/2

1

 

 

7. Apskaičiuokite cos(x), tg(x), kai sin(x)= -3/5 ir π < x < 3π/2.

-4/5 ir3/4.             .      teisingas atsakymas

–4/5 ir 4/3.

0 ir 3/4.

4/5 ir –3/4

 

8.Apskaičiuokite arcsin(-1/2).

-π /2

-π/4

-π/6

π

 

 

9. Didėjimo tvarka išdėstykite skaičius sin(200), sin(450), sin(900), sin(300), sin(600), sin(700).

sin(200) < sin(300) < sin(450) < sin(600) < sin(700) < sin(900).          teisingas atsakymas

sin(900) < sin(700) < sin(600) < sin(450) < sin(300) < sin(200).

sin(700) < sin(900) < sin(600) < sin(450) < sin(300) < sin(200).

Išdėstyti negalima

 

10. Suprastinkite reiškinį 2sin2(x)+cos2(x) –1.

2sin2(x)

cos2(x)

sin2(x)                .      teisingas atsakymas

2tg(x)

 

 

11.Kuriam ketvirčiui priklauso posūkio kampas x, jei jis lygus 3150.

ketvirtam                .      teisingas atsakymas

pirmam

antram

trečiam 

 

 

12. Nustatykite reiškinio ženklą sin(11π/9)cos( π/3) tg(1,6π).

teigiamas               .      teisingas atsakymas

neigiamas

lygus nuliui

kitas atsakymas

 

 

13. Kas daugiau 1-sin(450) ar tg(300)?        

1-sin(450) < tg(300)              .      teisingas atsakymas        

1-sin(450) > tg(300)

1-sin(450) =  tg(300)

visi teisingi

 

14. Apskaičiuokite reiškinio 1-sin(x)cos(x)tg(x) reikšmę, kai x=600.

1/5

1/2

2

¼          .      teisingas atsakymas

 

 

15. Išspręskite lygtį cos(x)tg(x) = 0.

2πk, kεZ

π/2+πk, kεZ

πk, kεZ                      .      teisingas atsakymas 

π/3+πk, kεZ

 

 

16. Suprastinkite reiškinį (1-cos2(x))/cos2(x)-2tg2(x).

ctg2(x)

-2tg2(x)

tg2(x)

-tg2(x)      .      teisingas atsakymas

 

 

17. Apskaičiuokite a2, kai an=2n/cos(600n).

-8                           .      teisingas atsakymas

 8

 4

-4

 

 

18. Išspręskite lygtį sin(x)=1/2.

(-1)kπ/2+πk, kεZ

(-1)kπ/6+πk, kεZ           .      teisingas atsakymas

(-1)kπ/4+πk, kεZ

k+2

 

19.Apskaičiuokite arcsin(1/2)+3arccos(1/2).

 π/6

-π/6

7π/6                .      teisingas atsakymas

2π/3

 

 

20. Parašykite lygtį tiesės, kuri eina per koordinačių pradžios tašką ir su x ašimi sudaro 600 kampą.

y=2x

y=1/3x

y=-2x

y=(3)1/2x                     teisingas atsakymas