Egzaminų tvarkaraštis 2014

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL 2014 METŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO
PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO
2013 m. spalio 28 d. Nr. V-1018
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2013, Nr. 4-133), 20 punktu, Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2013, Nr. 4-133), 11 punktu, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 (Žin., 2012, Nr. 3-90), 15 punktu, t v i r t i n u 2014 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius (pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras
Rengėja Saulė Vingelienė, tel. 275 6180
Dainius Pavalkis

1. PAGRINDINĖ SESIJA

1.1. Užsienio kalba (vokiečių)

Valstybinis

Gegužės 17 d.

9.00 val.

1.2. Užsienio kalba (rusų)

Valstybinis

Gegužės 10 d.

9.00 val.

1.3. Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

Gegužės 24 d.

9.00 val.

1.4. Užsienio kalba (prancūzų)

Valstybinis

Gegužės 3 d.

9.00 val.

1.5. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

Mokyklinis

Birželio 2 d.

9.00 val.

1.6. Matematika

Valstybinis

Birželio 5 d.

9.00 val.

1.7. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

Birželio 6 d.

9.00 val.

1.8. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 12 d.

9.00 val.

1.9. Chemija

Valstybinis

Birželio 9 d.

9.00 val.

1.10. Istorija

Valstybinis

Birželio 10 d.

9.00 val.

1.11. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 8 d.

9.00 val.

1.12. Biologija

Valstybinis

Birželio 13 d.

9.00 val.

1.13. Geografija

Valstybinis

Birželio 18 d.

9.00 val.

1.14. Fizika

Valstybinis

Birželio 16 d.

9.00 val.

1.15. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 17 d.

9.00 val.

2. PAKARTOTINĖ SESIJA

2.1. Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

Birželio 25 d.

13.00 val.

2.2. Užsienio kalba (prancūzų)

Valstybinis

Birželio 25 d.

9.00 val.

2.3. Fizika

Valstybinis

Birželio 30 d.

9.00 val.

2.4. Užsienio kalba (rusų)

Valstybinis

Birželio 23 d.

13.00 val.

2.5. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 27 d.

13.00 val.

2.6. Užsienio kalba (vokiečių)

Valstybinis

Birželio 26 d.

13.00 val.

2.7. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

Birželio 20 d.

9.00 val.

2.8. Matematika

Valstybinis

Birželio 27 d.

9.00 val.

2.9. Biologija

Valstybinis

Birželio 26 d.

9.00 val.

2.10. Istorija

Valstybinis

Liepos 1 d.

9.00 val.

2.11. Chemija

Valstybinis

Liepos 1 d.

13.00 val.

2.12. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

Liepos 2 d.

9.00 val.

2.13. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 30 d.

13.00 val.

2.14. Geografija

Valstybinis

Birželio 23 d.

9.00 val.

2.15. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Liepos 2 d.

9.00 val.

2.16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Liepos 7 d.

9.00 val.

III. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Patikrinimas

Data

Pradžia

1. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

Vasario 10 – balandžio 29 d.

*

2. Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu)

Vasario 10 – balandžio 29 d.

*

3. Lietuvių kalba (valstybinė) (žodžiu)

Balandžio 24 d.

9.00 val.

4. Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu)

Birželio 9 d.

9.00 val.

5. Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu)

Birželio 9 d.

9.00 val.

6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

Birželio 3 d.

9.00 val.

7. Matematika

Birželio 11 d.

9.00 val.

Mokslo darbai
Pasiruoškime egzaminams
Populiariausi darbai