INFORMACINIŲ TECHNOLIGIJŲ PANAUDOJIMAS BIURE- Biuro administravimo specializacijos- referatas

ĮVADAS

Informacinės technologijos pastaruoju metu vystosi labai sparčiai. Kuriamos vis naujesnės sistemos įvairios veiklos pobūdžio organizacijoms. Informacinės technologijos versle turi aiškią paskirtį – teikti įmonės darbuotojams bei klientams verslo informaciją ir automatizuoti einamuosius rutininius darbus. Temos aktualumas – tvarkingos IT sistemos didina visų verslo dalyvių efektyvumą ir motyvaciją, užtikrina įmonės konkurencingumą rinkoje. Sėkmingos ir savalaikės IT investicijos rezultatas – didesnis veiklos operatyvumas, sutaupytos darbo valandos, geresnė darbų kokybė.
Informacinę sistemą galima suskirstyti keleriopai, tačiau esmė  ir jos elementų paskirtis vis tiek liks ta pati. Šiame darbe pristatomos tokios informacinės sistemos: verslo valdymo, tiekimo grandinės valdymo, ryšių su klientais valdymo bei dokumentų valdymo sistemos.
Darbo tikslas – išanalizuoti valdymo informacines sistemas ir pateikti konkrečias šių sistemų programas.
Darbo uždaviniai:
1.    Išnagrinėti valdymo informacines sistemas:
a). verslo valdymo sistemą;
b). tiekimo grandinės valdymo sistemą;
c). ryšių su klientais valdymo sistemą;
d). Dokumentų valdymo sistemą.
2.   Pateikti konkrečias valdymo sistemas.
3.   Įvertinti valdymo sistemų svarbą versle.
Darbo metodas – mokslinės literatūros apžvalga ir analizė.

1.    VERSLO VALDYMO SISTEMOS

Verslo valdymo sistema skirta visiems įmonės padaliniams ir funkcijoms sujungti bei valdyti vienoje programoje, kuri gali tenkinti skirtingų padalinių poreikius ir padėti įmonei funkcionuoti kaip vientisam organizmui. Sukurti tokią sistemą, kuri tiktų ir pardavimų padaliniui, ir personalo skyriui, ir buhalterijai, ir transporto padaliniui, tikrai nelengva. Šiuo metu paprastai dauguma iš paminėtų padalinių savo funkcijoms palaikyti turi specifines, tik jiems skirtas programas.

1.1.    . VVS įtaka verslo procesams bei biudžeto planavimo klaidos

VVS tikslas – sujungti tų specifinių programų privalumus ir visus duomenis kaupti bendroje duomenų bazėje, kad visi padaliniai galėtų dalytis informacija ir veiksmingai bendradarbiauti vienas su kitu. VVS galimybės integruoti įvairių padalinių veiklą  gali duoti stebėtinai didelį efektą, jei tik įmonės tinkamai įdiegia šias programas(Konsultacijos vadovui,2004,p.1).
Dažniausiai VVS potencialas jaučiamas proceso metu, kai įmonė priima ir apdoroja kliento užsakymą, kol šis pakliūna į pelno ir nuostolio ataskaitą kaip realizuotos pajamos. Ši programa priima kliento užsakymą ir žingsnis po žingsnio pradeda procesą, kurio metu kliento užsakymas pereina visus tarpinius gamybos ciklus. Įvesdamas užsakymą darbuotojas jau žino pagrindinę informaciją, reikalingą jam įvkdyti (kliento mokumą bei ankstesnius užsakymus iš finansinio modulio, reikalingų prekių atsargas ir transporto rezervavimą iš logistikos modulio). Visi darbuotojai, dirbantys įvairiuose padaliniuose, vykdydami užsakymą mato tą pačią informaciją ir gali ją papildyti. Vienam padaliniui baigus savo darbo dalį VVS tolesnį užsakymo vykdymą automatiškai perduoda kitam padaliniui. Taigi norint sužinoti, kurioje vykdymo stadijoje yra užsakymas, reikia tik prisijungti prie VVS ir jį surasti pagal keletą galimų parametrų(Konsultacijos vadovui,2004,p.9).
Skiriami tokie VVS privalumai:
•    užsakymas vykdomas daug greičiau;
•    užsakymas vykdomas tiksliau;
•    išvengiama užsakymo parametrų iškkraipymo;
•    klientas gali būti nuolat informuojamas apie progresą.
Nepageidaujama VVS savybė yra tokia, kad jos įdiegimas užtrunka nuo vienerių iki trejų metų. Beto, žmonės iš prigimties nemėgsta pokyčių, todėl jiems gali būti sunku prisitaikyti prie naujų darbo įgudžių.  Jei diegdama tokią sistemą, įmonė nepasirūpins, kad darbuotojai keistų savo darbo įpročius, gali nutikti, jog ypatingos vertės ir nepastebėbės.
VVS panašiai veikia, kai reikia suskaičiuoti darbo užmokestį keliems tūkstančiams įmonės darbuotojų arba laiku parengti finansinę atskaitomybę.
Paprastai minimos penkios priežastys, kodėl organizacijos investuoja į VVS.
VVS sprendžiami verslo uždaviniai:
•    Integruoti finansinę informaciją. Vadovas, mėgindamas suprasti, kiek sėkmingai įmonė dirba, gali gauti keletą “tiesos” versijų. Pardavimų padalinys turi savo skaičius, finansininkai – savo, o gamybininkai gali pateikti trečią tiesos variantą. Įdiegus VVS nebeįmanoma pasiklysti tarp rezultatų intrpretacijų. Nes visi naudoja vieną sisitemą, todėl ir tiesa gali būti tik viena.
•    Integruoti klientų užsakymo informaciją. VVS kliento užsakymas gyvuoja nuo priėmimo momento iki tol, kol pasirašomi užsakymo įvykdymą patvirtinantys dokumentai. Turėdama visą užsakymo informaciją vienoje vietoje, organizacija gali nebeklaidžioti tarp atskirų programų, kurios ne visada sėkmingai keičiasi informacija tarpusavyje. Tai leidžia kontroliuoti užsakymo vykdymą, netgi klientus aptarnaujant  daugelyja geografiškai nutolusių vietų.
•    Standartizuoti ir pagreitinti gamybos procesą. Gamybos įmonės, ypač naudojančios įsigijimų strategiją, dažnai susiduria su situacija, kai atskiri padaliniai gamina tą patį gaminį naudodami skirtingas kompiuterines sistemas. VVS dažniausiai turi standartines gamybos automatizavimo funkcijas. Procesų standartizavimas ir bendra sistema gali leisti taupyti gamybai skiriamą laiką, didinti našumą ir mažinti reikalingų darbuotojų skaičių.
•    Sumažinti atsargas. VVS leidžia sklandžiau organizuoti gamybos procesą, lengviau stebėti, kaip vykdomas užsakymas per visą jo gyvavimo ciklą. Tai padeda sumažinti perteklines atsargas, optimizuoti gamybos pajėgumus, sandėlius, prekių pristatymą klientms. Kad optimizavimas duotų didžiausią ekonominį efektą, reikėtų naudoti specialią tiekimo grandinės valdymo programą, tačiau net ir standartinė VVS būtų pakankamai naudinga.
•    Standartizuoti personalo informaciją. Įmonese su daugeliu skirtingų funkcijų verslo padalinių personalo skyrius gali neturėti bendros tvrkos, kaip apskaityti darbuotojų darbo laiką, apskaičiuoti atlyginimus, planuoti karjerą. Tai gali neigiamai veikti organizacijos morelę, bendrumo jausmą. Mat tada žmonės, dirbantys skirtinguose padaliniuse, negali būti vienodai gerai motyvuojami, o tai galiausiai turi neigiamos įtakos organizacijos pelningumui (Konsultacijos vadovui,2004,p.11).

VVS diegimo biudžeto planavimo klaidos

Labia retai kam nors pavyksta numatyti realų VVS diegimo biudžetą. Toliau išvardytos sritys, kuriose labiausiai tikėtinos biudžeto sudarymo klaidos.
•    Mokymai. Jie labia svarbūs ir sudaro didelę kainos dalį, nes darbuotojai turi ne tik išmokti naujos sistemos sąsaja, bet ir valdyti naujus procesus. Čia ir diegėjų mokymai ne visada bus iki galo veiksmingi – jie gerai išmokys, kaip nauidotis funkcijomis, tačiau kaip jas pritaikyti verslo procesams, turėsite sugalvoti patys. Taigi būtina numatyti, kaip darbuotojai bus mokomi dirbti kitaip.
•    Integravimas ir testavimas. Testuojama, kaip VVS dirba su kitomis įmonės sistemomis: e. komercijos, brūkšninių kodų spauzdinimo programa, dokumentų valdymo sistema, POS terminalais ir panašiai. Anksčiau sukurtų posistemių ir modulių integravimas, paskui – testavimas ir trūkumų šalinimas paprastai techniškai yra labai  sudėtingi, užima daug laiko ir nemažai kainuoja. Nepakankamai atidžiai ir išsamiai testuojant galima patirti didžiulių nuostolių: kruopščiai nepatikrinta VVS pridarys klaidų ir sustabdys gamybą bei pardavimus.
•    Pritaikymas specialiems poreikiams. Specifinės funkcijos visada yra labia brangios, todėl kiek įmanoma jų reikia vengti. Taip nutinka, jei VVS nepalaiko kurio nors esminio proceso. Čia prasideda funkcijų klaidos, kurios gali paveikti kitus VVS modulius, iškreipti tikruosius verslo rezultatus. Po ilgų kančių sukurtos, daug kainavusios papildomos funkcijos gali būti prarastos pereinant prie naujesnės tos pačios VVS versijos, ir viską teks pradėti iš pradžių. Taigi reikia vengti papildomo sistemos programavimo, o jei to padaryti napavyks, bent jau numatykite tam pakankamai lėšų ir laiko.
•    Duomenų migravimas. Naujose VVS paprastai niekas nenori prarasti istorinės savo verslo informacijos, pageidauja naudotis tais pačiais duomenimis apie klientus, tiekėjus ir produktus, kurie buvo prieinami iki tol. Ištikrųjų vėliau paaiškėja, kad duomenys iš senosios sistemos naudojami ne taip jau dažnai, o senoji duomenų bazė buvo netvarkinga, pilna klaidų. Taigi automatinis duomenų kėlimas į naująją VVS versiją sukelia chaosą, o jam pašalinti, duomenims išvalyti, klaidoms ištaisyti reikia skirti daug laiko ir pinigų. Beveik visas toks duomenų tvarkymas yra rankinis, jo neįmanoma automatizuoti.
•    Duomenų analizė. VVS duomenys dažnai turi būti sujungiami  kuriant analitines ataskaitas drauge su kitų sistemų duomenimis. Taigi jei esate įpratę daug analizuoti, turite atskirai numatyti ataskaitų generavimo priemonių išlaidas. Sudetingų ataskaitų generavimas smarkiai apkraunaVVS, kuri nėra pritaikyta šiam darbui. Kartais VVS darbo greitis tuo metu sulėtėja iki nepriimtino, todėl kiti naudotojai negali dirbti. Dėl šių priežasčių ir reikalingos atskiros ataskaitų rengimo priemonės.
•    Konsultantai. Kai įmonės tiksliai nežino, ko nori iš VVS, jų konsultavimo sąskaitos gali išagti iki fantastiškų dydžių. Nors konsultantai rekomenduojami kiekvienu diegimo etapu, įmonė turi nustatyti tikslus ir prioritetus, kur išorės konsultantai padės ir ar tikrai bus naudingi. Sukurkite taisykles, pagal kurias konsultantai turės atsiskaityti už atliktą darbą: pavyzdžiui, “ne mažiau kaip 80 proc. Darbuotojų po konsultavimo turės sugebėti išlaikyti projekto valdymo žinių testa”.
•    Jūsų pačių darbuotojų pakeitimas. Nepamirškite įvertinti savo žmonių, dalyvaujančių VVS diegimo projekte. VVS diegimas yra ypač sudėtingas procesas, susijęs su keičiamais verslo procesais, todėl šiam darbui turi būti skiriami talentingiausi įmonės darbuotojai tiek iš IT, tiek iš kitų verslo padalinių. Įdiegus būtina pasirūpinti, kaip išsaugoti tuos žmones – kitaip juos nupirks tie patys diegėjai, ir po kurio laiko jūsų darbuotojai grįš jau su 2 – 3 kartus didesniais įkainiais, negu jiems mokėjote prieš tai.
•    Diegimo komanda negali sustoti. Daugelis įmonių tikisi, kad jų VVS diegimas, kaip ir bet kuris kitas projektas, baigsis, ir visi sugrįš prie ramaus kasdienio darbo. Žmonės, dalyvavę diegimo projekte, tampa neįkainojami, nes apie pardavimo procesus jie sužino daugiau nei pardavėjai, apie gamybos procesus – daugiau nei ceho darbuotojai, todėl jų dalyvavimas plėtojant VVS ir tobulinant įmonės verslo procesus tampa labia reikšmingas. Be to, diegimo dalyviai tioesiog užsikrečia šiuo tobulinimo procesu ir nebegali sustoti. Tokiu atveju nepatartina nutraukti plėtros finansavimą.
•    Investicijų grąžos laukimas. Viena iš klaidinančių vilčių – kad įdiegus VVS tuoj pat galima gauti investicijų grąžą. Dauguma VVS realią grąžą pradeda duoti tik su jomis dirbant keletą metų, kai įsigali patobulinti verslo procesai.
•    “Podiegiminė depresija”. Viena iš konsultacinių bendrovių JAV apklausė 64 “ Fortune 500” sąrašo įmones, iš kurių kas ketvirta teigė, jog našumas sumažėjo iškart po to, kai buvo pradėta naudoti naujoji sistema. Nieko nuostabaus – kaip jau minėjome, žmonės vieną dieną būna priversti pradėti dirbti kitaip nei įprasta, o tai sukelia stresą, sumažėja darbo našumas. Ir tik maždaug po mėnesio jie pajunta, kad dirbti tapo lengviau ir maloniau(Konsultacijos vadovui,2004,p.15).

1.2. Verslo valdymo sistema “iPyramyd.bizlogic”

Verslo valdymo sistema iPyramid.bizlogic yra programinės įrangos paketas. Ši sistema paremta metodika bei praktika efektyviam darbui su klientu pasiekti, skirta įvairaus dydžio įmonėms. Pagrindinė iPyramid.bizlogic užduotis yra padėti geriau aptarnauti savo klientus bei pateikti kontaktų su jais valdymo būdus, automatizuoti įmonėje vykstančius procesus. Sistema leis vadovams nustatyti prieinamumo teises, stebėti darbuotojų darbą su sistema ir klientais, darbuotojams-personalizuoti aplinkas(Verslo valdymo sistema iPyramid.bizlogic//www.assis.lt.).
iPyramid.bizlogic funkcionalumo didinimui skiriami pagrindiniai kompanijos resursai. Sistema jau įdiegta ir sėkmingai veikia keletoje Lietuvos įmonių, taip pat susilaukė nemažo susidomėjimo tarptautinėje rinkoje. Praktinis sistemos pritaikymas susilaukė ypač palankaus vertinimo dėl galimybės iPyramid.bizlogic integruoti su įmonėje jau naudojamomis programomis, maksimaliai pritaikyti individualiems konkrečios įmonės poreikiams bei dėl galimybės dirbti geografiškai nutolusiuose taškuose lygiai taip pat kaip ir biure.
Sistemos vartotojų nuomone, iPyramid.bizlogic efektyviai sprendžia prekybine veikla užsiimančių kompanijų problemas, nes pateikia ne tik santykių su klientais, bet ir santykių su tiekėjais valdymo sprendimus, gali generuoti ataskaitas, reikalingas kompanijos veiklos analizei bei automatizuoti kitus prekybinės įmonės veiklos procesus.
Standartinis i.Pyramid.bizlogic paketas susideda iš  „Klientų valdymo“ arba kitaip CRM, „Darbo organizatoriaus“, „Vartotojo užrašų“ , „Vidinės organizacijos informacijos“,  ir „Idėjų svarstymo“ modulių. Įsigiję bazinį iPyramid.bizlogic paketą taip pat galėsite pasinaudoti informacija, kurią suteiks užimtumo ataskaitos ar nustatinėti teises sistemos vartotojams. Pagal individualius atskiros kompanijos poreikius galima į sistemą integruoti papildomus modulius, kas, be abejonės, gerokai išplečia iPyramid.bizlogic sistemos pritaikymo galimybes bei teikiamas naudas.
Tačiau nepakanka vien tik įsigyti iPyramid.bizlogic programinės įrangos. Svarbu įvertinti esamą padėtį įmonėje, esamus komunikavimo su klientais būdus. Tai padarius, galima spręsti, kaip turėtų būti tobulinama bendravimo su klientais sritis ir, kokią konkrečią naudą duos įsigyta programinė įranga. iPyramid.bizlogic yra ne vien tik programinė įranga. Tai – visi procesai versle, kurie yra  susiję su klientais. iPyramid.bizlogic įsigyjimas turi būti dalimi visos verslo strategijos. iPyramid.bizlogic verslo valdymo sistema turi buti naudojama visose verslo srityse – tiek pardavimų, tiek rinkodaros, tiek gamybos skyriuose. Tik tuo atveju iPyramid.bizlogic duos akivaizdžios naudos.
iPyramyd.bizlogic sudėtinės dalys:
•    CRM – klientų valdymas
•    Darbo organizatorius
•    Idėjų svarstymas
•    Vartotojų užrašai
•    Vidinė organizacijos informacija
•    Vartotojų valdymas
•    Užimtumo ataskaitos
•    Papildomi iPyramydbizlogic moduliai
CRM – klientų valdymas

CRM ( angl. Customer Relationship Management ) yra klientų valdymui skirtas modulis. Iš esmės CRM yra skirtas duomenų apie klientus, konkurentus ir jų elgesio ypatumus rinkimui, saugojimui bei analizei. Šis pagrindinis sistemos modulis leidžia saugoti informaciją apie esamus ir potencialius klientus, jų filialus, kontaktinius asmenis, klientų teikiamas paslaugas ir t.t. Dirbant su kiekvienu klientu, sistemoje registruojami įvykiai, tokie kaip „Skambutis“, „El. Laiškas“, „Susitikimas“. Įvykiai gali būti registruojami ne tik klientui ir jo kontaktiniam asmeniui, bet ir konkrečiam filialui.
Naudojantis sistema galima:
•    vykdyti paieškas per įvykius, klientus, jų kontaktinius asmenis bei kitą informaciją;
•    kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie esamus ir potencialius klientus;
•    planuoti klientų aptarnavimo veiksmus, kontroliuoti jų vykdymą;
•    visada matyti, kaip bendravote su pasirinktu klientu. Jis bus maloniai nustebintas, kad Jūs visada atsimenate, apie ką esate bendravę anksčiau;
•    Sumažinti nuostolius keičiantis įmonės darbuotojams. Darbuotojų kaita neatsilieps santykiuose su klientais. Darbuotojui pakeitus pareigas arba darbą, jo kontaktai ir pradėti darbai nebus užmiršti;
•    Išvengti neaiškumų derinant detales jei su vienu klientu bendrauja keli vadybininkai, visi susitarimai bus fiksuojami CRM sistemoje.
Įdiegus sistemą, informacija apie klientą Jūsų įmonės darbuotojams neleis pamiršti reikalingų rekvizitų, el. pašto adresų arba kontaktinių asmenų telefonų, nebus užmirštos detalės, dėl kurių buvo sutarta susitikimų metu, bus įvykdyti visi kliento reikalavimai, įgysite galimybę pasiūlyti naujus produktus jau esamiems klientams tiksliai pagal jų poreikius bei nepamiršite VIP klientų gimtadienių, visada laiku galėsite juos pasveikinti ir t.t.  Tad bendrąja prasme galima išskirsti sekančius naudojimosi CRM moduliu privalumus:
•    Greitas ir lengvas kaupiamos informacijos pasiekiamumas: šiandieniniame versle laikas yra labai svarbus kriterijus, todėl sistema leidžia vadybininkui kuo greičiau pasiekti informaciją apie savo klientus. Informacija turi būti ne tik lengvai pasiekiama, bet ir aiški. Reikia sugebėti greitai surasti būtent tai, ko reikia. Tam tikslui sistema informaciją apie klientus leidžia sistematizuoti.
•    Informacijos pasiekiamumas iš geografiškai nutolusių taškų: vadybininkas turi, reikalui esant, iš karto pasiekti informaciją iš savo buvimo vietos. iPyramid.bizlogic sistema suteikia galimybę prieiti prie informacijos apie klientus iš ten, kur tik yra interneto ryšys. Tai gali būti ir toli nuo miesto esantis taškas, kuriame vadybininkas, naudodamasis GPRS arba 3G ryšio priemonėmis ir nešiojamuoju kompiuteriu, pasiekia visą jam reikalingą informaciją apie klientą. Vadybininkui tereikia prisijungti prie sistemos. Be to, informaciją atnaujinus iš vieno kompiuterio, vadybininkas, prisijungęs iš kito kompiuterio, iš karto matys visus pakeitimus. Tai komandos darbą daro žymiai efektyvesnį ir našesnį.
•    Neigiamo darbuotojų kaitos poveikio sumažinimas: kadangi visa informacija apie klientus yra sistemingai kaupiama, tokiai klientų duomenų bazei nebeturi įtakos darbuotojų kaita. Seni darbuotojai palieka visą informaciją apie klientus organizacijos duomenų bazėje, o nauji darbuotojai greitai gali susipažinti su esama padėtimi, klientais, greitai surasti klientų kontaktinius duomenis, bendravimo su klientais istoriją.
•    Darbo laiko panaudojimo optimizavimas: įdiegus iPyramid.bizlogic sistemą, vadovai gali stebėti vadybininkų darbą, jų atliekamas užduotis, darbų aktyvumą, rezultatus. Tai veikia ir kaip skatinimas efektyviau dirbti patiems vadybininkams. Sistemoje esantis užduočių kalendorius padeda efektyviau susiplanuoti darbus. Kasdien susiplanuotos ir ekrane aiškiai išdėstytos užduotys parodo, kokius darbus ir kada reikia atlikti. Optimaliai paskirsčius savo darbo laiką, galima daugiau nuveikti, susitikti su didesniu kiekiu klientų, tuo didinant apyvartą. Be to, tai labai naudinga kontroliuojant vadybininkų darbą, organizuojant ir stebint pardavimų procesus.
Darbo organizatorius
Sistema, konkrečiai – Darbo organizatorius,  leidžia stebėti visus reikalingus atlikti darbus, taip pat keisti užduotis, jas peradresuoti ir t.t. Darbo organizatorius glaudžiai susijęs su klientų valdymu. Kodėl ir kada tai svarbu? Pirmiausiai, tai leidžia planuoti darbus ir optimaliai paskirstyti darbo laiką.
Darbo organizatorius ypač naudingas, jei  Jūs turite biurą, kuriame darbuotojai atskirti vieni nuo kitų. Tokiu atveju, norint kažko paprašyti bendradarbio, darbuotojui nereikia vaikščioti iš vienos patalpos į kitą, trukdyti savo ir kolegų darbą. Taip pat, jei Jūs turite daugiau nei vieną filialą – nereikės važinėti iš vieno filialo į kitą. Tokiu būdu ne tik taupote laiką, bet kartu ir išlaidas.
Naudojantis Darbo organizatoriumi:
•    Darbai nebus užmiršti. Tas, kas turi atlikti užduotį, jos nepamirš, nes sistema primins darbuotojams apie neatliktus darbus;
•    Tas, kas atliko užduotį, nepamirš informuoti apie jos atlikimą;
•    Išvengsite įvairių nesusipratimų: susitarėte dėl susitikimo su klientu, tuo pat metų kai esate susitarę su kitu? To neatsitiks naudojantis sistema; Jūsų bendradarbis sako, kad Jūs jo nesate prašęs kažko padaryti? Pasinaudokite užduočių istorija;
•    Galėsite priskirti užduotis kitiems darbuotojams;
•    Vadovybė galės stebėti visų darbuotojų užduočių suvestinę. Tai leidžia lengvai rasti laisvo laiko darbuotojų dienotvarkėje (pvz. suplanuoti susirinkimą visiems patogiu laiku);
•    Prie užduoties galėsite prikabinti failą. Tai patogu, pavyzdžiui, kai norite paprašyti kolegos dizainerio apdoroti Jums reikalingą iliustraciją;
•    Grupinės užduotys gali būti priskirtos keliems darbuotojams. Tai aktualu rezervuojant darbuotojų laiką bendram renginiui, pvz. posėdžiui;
•    Užduotis gali būti atmesta. Tuo atveju, jeigu darbuotojas negali jos atlikti, jis, pridėjęs komentarą, informuos užduoties autorių apie užduoties atmetimo priežastis.
Be abejo, galima naudotis ir kitomis darbo organizavimo sistemomis, tačiau tik su iPyramid.bizlogic Darbo organizatoriumi Jūs galėsite matyti ne tik savo, bet ir kolegų, kitų darbuotojų užimtumą, kas leidžia žymiai efektyviau planuoti laiką, formuoti komandinį darbą, skirstyti užduotis bei organizuoti daugelį kitų darbo procesų.
Idėjų svarstymas
Tikriausiai nesulauktų didelių prieštaravimų mintis, jog verslas progresuoja tik naujų idėjų dėka. Bet ar nėra nutikę, kad tikrai vertingą idėją tiesiog pamiršote dėl didelio užimtumo kitais darbais arba dėl to, kad neturėjote kur ją užsirašyti? Ar neteko apgailestauti, kad Jūsų idėją pasisavino Jūsų greitesnis kolega arba idėja tiesiog liko neįgyvendinta dėl sudėtingų kompanijos struktūrų? O gal teko nusivilti, kad Jūsų idėja pastebėta per vėlai, nes konkurentai buvo gerokai greitesni ir ją realizavo pirmieji?
Įgyvendinkite idėjas greičiau už konkurentus! Nepamirškite jų neturėdami po ranka kur užsirašyti, nepameskite jų kartu su lapeliu, kuriame užrašėte savo idėją, leiskite ją įvertinti savo kolektyvui neatsitraukiant nuo darbų.
Gaukite vertingų pasiūlymų iš bendradarbių, apsvarstykite juos dar iki planuoto susirinkimo. Tuomet idėjas teliks visiem susirinkus patvirtinti. Skamba nerealiai? Bet tai įmanoma naudojantis Idėjų svarstymo moduliu. Įrašykite savo idėją į sistemą. Kiti darbuotojai turės galimybę susipažinti su ja, apgalvoti ir patobulinti arba pakomentuoti, negaišdami autoriaus laiko.

Naudojantis iPyramid.bizlogic Idėjų svarstymo moduliu:
•    visos idėjos bus vienoje duomenų bazėje, lengvai pasiekiamoje bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos;
•    galėsite komentuoti kolegų pasiūlymus ir įvertinti savo idėjos komentarus;
•    galėsite aptarti idėjas dar iki pristatymo per susirinkimą;
•    visada žinosite, kas yra idėjos autorius;
•    įgyvendintas idėjas galėsite saugoti archyve.
Tai reiškia, kad ne tik neprarasite naujų idėjų, bet kartu sutaupysite laiko aptardami, įvertindami, tobulindami jas bei sulauksite apčiuopiamos naudos įgyvendindami vertingas idėjas operatyviai ir kokybiškai.
Vartotojo užrašai
Ne retam, tikriausiai, iki skausmo pažįstamas biuro vaizdas – kompiuteriai, stalas, lentynėlės ar net sienos, nukabinėtos spalvotais informaciniais lapeliais, ant kurių surašyta įvairiausio tipo informacija – reikiamų asmenų kontaktai, pokalbių fragmentai, laikini paskaičiavimai, priminimai ir kito pobūdžio  naudinga informacija. Ko gero, ne mažiau pažįstamas nemalonus jausmas, kai lapeliui pasimetus prarandama taip reikalinga informacija.
Vartotojų užrašai – efektyvus būdas pakeisti užrašus ant lapelių. Nuolat naudodamiesi sistema, nebeieškosite popieriaus skambinančio kliento numeriui, naujai idėjai, arba laikiniems paskaičiavimams užsirašyti. Vienu pelės spragtelėjimu bet kurioje sistemos vietoje Jūs galėsite pasiekti savo išsaugotus užrašus. Naudojantis paieška, galima greitai surasti pamirštus užrašus. Pamesti lapeliai ir dėl to prarasti kontaktai nebebus galvos skausmas. Naudodamiesi šiuo moduliu, Jūs galėsite:
•    kurti neribota kiekį užrašų;
•    užrašams sukurti aiškius pavadinimus;
•    saugoti neriboto dydžio užrašus.
Vidinė organizacijos informacija
Šis sistemos skyrelis yra centralizuota vieta vidiniams įmonės dokumentams saugoti. Naudodamiesi šiuo moduliu, Jūs galėsite vienoje vietoje saugoti eilę svarbių dokumentų, tokių kaip:
•    parengtų pasiūlymų, sutarčių, prašymų ir pan. šablonai;
•    vidaus tvarkos taisyklės;
•    darbo saugos instrukcijos;
•    kainininkai ir. t.t.
Darbuotojai visada žinos, kur reikia ieškoti informacijos, negaišite laiko persiuntinėdami įvairius dokumentų ruošinius ar kitus bendrus dokumentus vieni kitiems, nepamesite naujausios dokumento versijos. Tad bendrieji šio modulio privalumai yra:
•    Galimybė greitai pasiekti norimą standartinį dokumentą. Ypač naudinga, kai įmonė turi kelis filialus. Paskutinės dokumentų redakcijos visada pasiekiamos iš visų filialų;
•    Galimybė saugoti informaciją kaip failą arba kaip formatuotą tekstą (greitam pasiekimui);
•    Galimybė naujam darbuotojui žinoti vieną vietą, kur galės rasti beveik visą jam reikalingą informaciją. Tai leis jam greičiau įsitraukti į darbą, netrukdant seniau dirbančių kolegų.
Vartotojų valdymas
Sistema palaiko neribotą kiekį vartotojų. Juos galima skirstyti į grupes, priskirti įvairias naudojimo teises. Sukurtas vartotojas įgauna teisę naudotis sistema.
Kiekvienas vartotojas galės modifikuoti ir personalizuoti darbo aplinką, taip pat keisti slaptažodžius. Sistema registruoja vartotojų prisijungimus. Šią informacija galima panaudoti darbo laiko apskaitai.
Užimtumo ataskaitos
Sistema skaičiuoja užduotis pasirinktame laiko intervale. Intervalas pagal nutylėjimą yra savaitė. Skaičius parodo, kiek nuo einamojo laikotarpio iki laiko intervalo pabaigos liko terminuotų užduočių.
Taip pat sistema skaičiuoja įvykius pasirinktame laiko intervale. Intervalas pagal nutylėjimą yra savaitė. Skaičius parodo, kiek kurią dieną yra numatyta įvykių.
Užduočių ir įvykių ataskaitos pateikiamos lentelėje, kurioje galėsite matyti visą informaciją apie užduotis bei įvykius.
Tai reiškia, kad:
3.    Be jokių papildomų pastangų ir laiko gaišimo galėsite sekti darbuotojų vykdomas užduotis ir kontroliuoti jų darbo krūvį;
4.    Nebus neatliktų užduočių, nes einamosios užduotys bus nuolat matomos, apie jas primins nustatytas priminimas.
Tokiu būdu ne tik maksimaliai efektyviai organizuosite darbuotojų užimtumą, bet ir gaunamą informaciją galėsite panaudoti formuodami darbo apmokėjimo sistemą, planuodami personalo poreikį ir pan.
Taip pat sistema, pagal kaupiamus joje duomenis arba iPyramid.bizlogic integravus su įmonėje jau naudojama programine įranga, yra pajėgi generuoti įvairaus pobūdžio ataskaitas, reikalingas priimant sprendimus, susijusius tiek su kasdienine kompanijos veikla, tiek su strategijos planavimu.
Papildomi iPyramid.bizlogic moduliai
Šie moduliai nėra įtraukti į standartinį iPyramid.bizlogic paketą. Juos, esant poreikiui, galima įsigyti papildomai. Tai vienas iš svarbiausių visos sistemos privalumų – maksimaliai pritaikyti sistemą prie individualių konkrečios organizacijos poreikių ir stipriai praplėsti jos galimybes derinant tiek bazinius, tiek papildomus iPyramid.bizlogic modulius.
Papildomi iPyramid.bizlogic verslo valdymo sistemos moduliai yra šie:
Mokėjimų modulis
Tai patogus įrankis sąskaitų-faktūrų išrašymui, jų kaupimui ir paieškai įmonėms, nesinaudojančioms buhalterinės apskaitos programomis. Galite pilnai išnaudoti esamą informaciją apie klientus sąskaitos išrašymui. Privalumai:
•    Kliento rekvizitai jau yra sistemoje;
•    Sistema pažymi vėluojamas apmokėti sąskaitas;
•    Leidžia stebėti apyvartas pagal nurodytus laikotarpius;
•    Centralizuota numeracija keliems filialams;
•    Automatiškai užpildomi išrašančio sąskaitą asmens rekvizitai.
Dokumentų generatorius
Įmonėms dažnai tenka kurti sutartis, sutarties priedus, pasiūlymus, arba kitus standartinius dokumentus. Norėdami palengvinti ir paspartinti šį darbą, išsaugoti vieningą stilių, taip pat išvengti klaidų, siūlome pasinaudoti Dokumentų generatoriaus moduliu. Paruošę vieną kartą šablonus, darbuotojai keliais mygtukų paspaudimais galės formuoti kokybiškus ir personalizuotus klientui dokumentus. Privalumai:
•    Greitai paruošiami dokumentai. Galėsite ruošti klientams pasiūlymus dažniau nei iki šiol. Tai ypač naudinga vykdant aktyvų marketingą;
•    Išvengiate klaidų, kadangi visi tekstai jau paruošti;
•    Visi darbuotojai generuoja dokumentus pagal vieną šabloną. Jūsų tvarką ir stilių teigiamai įvertins klientai;
•    Nepasimesite tarp daugumos to paties dokumento versijų, jeigu su dokumentais dirba daugiau nei vienas žmogus. Sutartys visada bus su naujausiais pakeitimais, o pasiūlymai su visomis naujovėmis.
iPyramid.bizlogic Satelitas
Tai modulis, leidžiantis dirbti su sistema net nepaleidžiant naršyklės. Įvykiai, priminimai apie susitikimus, nauji užsakymai, kolegų žinutės ir kita svarbi ir aktuali informacija bus pasiekiama vos paleidus kompiuterį. Programa komunikuos su centriniu serveriu ir informuos darbuotoją, neverčiant jo autorizuotis sistemoje. Privalumai:
•    Nepraleisite susitikimų arba kitų darbų, netgi jeigu sistema nėra paleista;
•    Gavus pranešimą, nereikės autorizuotis sistemoje. Paspaudus tik vieną mygtuką, Satelitas autorizuos vartotoją automatiškai;
•    Leis stebėti darbuotojų darbo laiką, t.y. kada darbuotojas įjungė kompiuterį, kada išjungė.
Integracija su elektroniniu paštu
Elektroninis paštas šiandien yra viena iš pagrindinių komunikacijos priemonių. Jo integravimas į vieningą sistemą leistų dar labiau sistematizuoti informaciją, gaunamą iš kliento, automatizuoti darbą su klientais, dar efektyviau išnaudoti darbo laiką. Susirašinėjimas su esamu klientu automatiškai būtų priskirtas tam klientui. Tai leistų tiksliai nustatyti ankstesnius pokalbius. Laiškai klientams galės būti generuojami automatiškai. Visi darbuotojai turėtų bendro įmonės stiliaus laiškus. Gaunamas laiškas galėtų būti užduoties pagrindu. Vadybininkas galės priskirti užduotį atsakingam darbuotojui, kuris, atlikęs užduotį, matytų ar reikia informuoti klientą. Privalumai:
•    Centralizuota vieta korespondencijai. Išėjusio darbuotojo verslo korespondencija neprarandama;
•    Galimybė priskirti užduotį el. laiško pagrindu;
•    Nereikia kopijuoti teksto ir bylų, skiriant užduotį kitam darbuotojui;
•    Nenukenčia tvarka persiunčiant laišką;
•    Kai kuriuos atsakymus sistema gali generuoti automatiškai;
•    Matoma visa susirašinėjimo su klientu istorija.
Apibendrinant šį skyrių matoma, kad verslo valdymo sistemos skirtos visiems įmonės padaliniams ir funkcijoms sujungti bei valdyti vienoje programoje, kuri gali tenkinti skirtingų padalinių poreikius ir padėti įmonei funkcionuoti kaip vientisam organizmui.Tačiau sukurti tokią sistemą, kuri tiktų ir pardavimų padaliniui, ir personalo skyriui, ir buhalterijai, ir transporto padaliniui, tikrai nelengva. Verslo valdymo sistema “iPyramid.bizlogic” efektyviai sprendžia prekybine veikla užsiimančių kompanijų problemas, nes pateikia ne tik santykių su klientais, bet ir santykių su tiekėjais valdymo sprendimus, gali generuoti ataskaitas, reikalingas kompanijos veiklos analizei bei automatizuoti kitus prekybinės įmonės veiklos procesus (Verslo valdymo sistema iPyramid.bizlogic//www.assis.lt.).

2.TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMO SISTEMOS

SCM (angl. Supply chain management) yra mokslo ir meno derinys, kurio tikslas – optimizuoti būdus, kai įmonė savo produktų ir paslaugų gamybai gauna reikiamų medžiagų bei komponentų ir juos pristato savo klientams.

2.1. Tiekimo grandinės valdymo komponentai bei diegimo kliūtys

Tiekimo grandinei valdyti reikalingi penki komponentai:
•    Planavimas, arba strateginė dalis. Būtina turėti strategiją, kaip gauti ir valdyti visus resursus, reikalingus klientų poreikiams tenkinti. Sverbią plano dalį turi sudaryti metrikos, kaip bus vertinamas tiekimo grandinės išlaidų ir kokybės veiksmingumas, kurią klientai supranta kaip papildomą vertę, prasmę.
•    Atranka. Toliau būtina surasti ir atsirinkti tiekėjus, kurie tieks prekes ir paslaugas, reikalingas jūsų prekėms bei paslaugoms. Tada reikia nustatyti kainas, tiekimo ir mokėjimo sąlygas bei metrikas, kurios leistų gerinti abiejų pusių verslo sąlygas ir santykius. Paskui reikia peržvelgti procesus, kaip valdyti atsargas ir paslaugas, kurias gaunate iš tiekėjų, įskaitant gavimą, atitikties kontrolę, pajamavimą, perkėlimą į gamybos vietą bei mokėjimų tiekėjams organizavimą.
•    Gamyba. Aprašyti procedūras, kaip prekės bus gaminamos, tikrinamos, pakuojamos, parengiamos pristatyti. Šis žingsnis turi turėti daugiausia kontrolės taškų ir metrikų, kad būtų užtikrintas reikiamas kokybės lygis, gamybos ir darbuotojų darbo našumas.
•    Pristatymas. Ši dalis paprastai vadinama logistika. Koordinuoti užsakymo dokumentų iš klientų surinkimą, sukurti sandėlių tinklą, pasirinkti vežėjus, kurie bus atsakingi už prekių pristatymą, sukurti krovinių gabenimo važtaraščių ir PVM sąskaitų faktūrų generavimo sistemą, o tų dokumentų pagrindu ateityje bus gaunami mokėjimai.
•    Grąžinimas. Sudėtingoji tiekimo grandinės dalis. Sukurkite tinklą, per kurį surinksite nekokybiškas prekes iš klientų arba jas remontuosite(Konsultacijos vadovui, 2004, p.3).

SCM atliekamos funkcijos:
•    Suteikiama tiksli informacija apie didmenininkų užsakymus iš mūsų įmonės;
•    Informacija apie parduotuvių užsakymus iš didmenininkų;
•    Informacija apie naudotojų pirkimą iš parduotuvių;
•    Informacija apie gamybos ir pristatymo pajėgumus;
•    Ši sistema leis jums optimizuoti prekių srautą planuojant tiekimo periodiškumą, partijos dydžius ir sudėtį norint išlaikyti minimalų būtiną atsargų lygį
•    Paklausos prognozavimo funkcija, kuri skaičiuos, kiek kurio produkto reikėtų pagaminti norint geriausiai patenkinti rinką.
Tiekimo grandinės valdymo programinė įranga skirta tiekimo grandinės fiziniam procesui automatizuoti. Tai gali būti automatiškai nuo vieno padalinio iki kito judantys elektroniniai užsakymo lapai, kuriuose būtų visa užsakymo vykdymo procesui reikialinga informacija.
Pagrindinis tikslas, kurio siekiama diegiant SCM yra – matomumas. Nors pirmas refleksas versle yra viską slėpti nuo partnerių ir tiekėjų, tačiau atvertus kortas šioje srityje išlošia visi. Taip gaunamas vientisas skaidrus informacinis kanalas – galima sakyti, kad gamintojas mato visas parduotuvių, kur parduodamos jo prekės, lentynas, kaip tos prekės perkamos, o pagal tai gali gaminti reikiamus produktus reikiamais kiekiais, taip pat pasitelkti rinkodarą ir paskatinti pirkimą. Gamintojui nereikia spėlioti, kiek medžiagų užsakyti: prekybininkų lentynos pirmiausia pilnos perkamiausių prekių, didmeninikai turi pakankamas jų atsargas tiekimo ir paklausos netolygumui išlyginti, o prekybininkai yra tikri, kad tuščių lentynų nebus.  Ir visa tai reikalauja minimalių sąnaudų kiekvienam dalyviui. Taip klientas be vargo gauna jam reikalingas prekes už palankiausią kainą. Realios atsargos sandėliuose atspindi “lentynose” internetinėje parduotuvėjematomas prekes.

Tiekimo grandinės valdymo sistemos diegimo kliūtys

•    Parduoti idėją partneriams. Teikimo grandinės automatizavimas yra sudėtingesnis tuo, kad nesibaigia už jūsų organizacijos sienų. Kas vyksta įmonės viduje, kontroliuojate jūs patys, tačiau problema ta, kad net jei jūsų darbuotojai įpras dirbti kitaip, tą patį turės padaryti ir partnerių bei kone visų tiekėjų darbuotojai. Taigi įtikinti sujungti tiekėjus – nelengva užduotis, kurią gali įveikti tik stiprūs ir įtakingi gamintojai arba prekybos tinklai. Negana to, toks grandinės sujungimas lemia ir papildomą abiejų besitariančių šalių atsakobybę – abi turi atsikratyti net ir smulkių savo programinės įrangos trūkumų ir užtikrinti kruopštesnį duomenų įvedimą. Tik teisinga informacija ir atsakingas požiūris iš abiejų pusių užtikrina investicijų gražą.
•    Vidinis pasipriešinimas. Tiekimo grandinės idėją sunku pardavinėti išorės partneriams, tačiau nelengviau tai daryti ir įmonės viduje. Gamybos, tiekimo, logistikos skyrių darbuotojai įpratę dirbti su šusnimis popierių, fakso aparatais, iki raudonumo įkaitusiai telefonais. Jie, žinoma, nieko nenori keisti, įtikinės jus, kad ir klientai nenori kitaip dirbti, nes šie pokyčiai gali sukelti pavojų kaikurių organizacijos darbuotojų darbo vietoms.
Klaidinga veikla darbo pradžioje. Naujai įdiegtos SCM sistemos apdoroja duomenis ir prognuozuoja paklausą taip, kaip yra suprogramuotos. Jei sistemoje nėra pakankamai ilgos veiklos istorijos, ateities užsakymų rodikliusji generous remdamasi tik lelių užsakymų duomenimis, kurie gali būti netipiški, todėl prognozių duomenys bus klaidingi. Vienas automobilių dalių tiekėjas, tik įsidiegęs sistema, gavo neįprastai didelį automobilių gamintojo užsakymą. Tai iškreipė statistiką, ir už tiekimus atsakingi darbuotojai, aklai pasitikėdami sistema užsakė milžiniškus kiekius medžiagų ir ateities užsakymams. Kodėl atsirado klaida, buvo išsiaiškinta, tačiau tiekimų skyriaus darbuotojai ilgam prarado pasitikėjimą sistema. Ir tik supratę, kad tiksliausiai užsakymus gali daryti apibendrindami sistemos skaičiavimus ir savo pačių patirtį, pradėjo naudotis technologijų teikiamais privalumais(Konsultacijos vadovui, 2004, p.4).

2.2. “VISION” sandėlių valdymo sistema
Visapusiškas tiekimo grandinės aptarnavimas
VISION – tai universalus tiekimo grandinės valdymo sprendimas didmeniniams paskirstymo centrams, taip pat ir sandėliams bei tarpinėms logistikos įmonėms. Būdama lengvai suderinama su kitais Equinox produktais, sistema puikiai tinka krovinių pervežėjams ir konsolidatoriams. VISION architektūra leidžia įrangą pateikti kaip atskirą universalų produktą, arba priderinti kiekvienam klientui pagal jo specifinius poreikius (Vision – sandėlių valdymo sistema//www.equinoxlt.com).
VISION integruoja brūkšninių kodų ir belaidį duomenų įvedimą, saugojimą, perdavimą ir valdymą naudodama lanksčią ir greitą kliento-serverio architektūrą. Leisdama ir suderindama operacijas iškart keliuose sandėliuose, darbo zonose, taip pat daugeliu apdirbimo būdų, VISION suteiks neribotą lankstumą ir paslankumą.
VISION operacijos gali būti paremtos brūkšniniais kodais ir bevielio ryšio technologijomis, tokiu būdu užtikrinant maksimalų tikslumą ir išvengiant rankinio duomenų įvedimo klaidų, arba įvedinėjant duomenis rankomis, t.y., naudojant ankstesnę įmonės “popierinę” sistemą, taip užtikrinant švelnesnį perėjimą prie geresnės kokybės be drastiškų priemonių. Kiekvienas prekės judėjimas sandėlyje gali būti lengvai patikrinamas realiu laiku, naudojant radijo bangomis valdomus brūkšninių kodų skanerius.
Transporto valdymo sistemos (Traffic Management System) paketas yra integruotas į VISION. Jis leidžia geriau valdyti išvykstančio ir atvykstančio transporto srautus.
VISION įdiegtos nukreipiančiosios prekių sandėliavimo posistemės. Sistema apskaičiuoja optimaliausią maršrutą su minimaliu kelionės laiku ir nukreipia operatorių į reikiamą sekciją. Naudodama užklausų prioritetus ir lygiagretumą, VISION žymiai padidina produktyvumą.
Kartu su automatizuota rūšiavimo sistema, VISION yra pats galingiausias sprendimas prekių paskirstymo sferoje. Pakabų, prekių ar dėžių sorteriai, taip pat konvejeriai ar net rankinio rūšiavimo sistema – visa tai gali būti lengvai integruota į bendrą sandėlio valdymo sistemą. Pateikdama įvairius rūšiavimo tipus bei pamainų darbo valdymą, VISION jums suteiks greitį, lankstumą bei tikslumą bet kokiems Jūsų prekių paskirstymo poreikiams.
Krovinių atvykimo ir išvykimo kontrolė svarbi kiekvienam sandėliui ar paskirstymo centrui. VISION tai atlieka su elegancija ir be priekaištų, tad galėsite pilnai kontroliuoti prekių srautus. Tiekėjų kontrolės modulis padės efektyviai priimti prekes neprarandant tikslumo.
VISION lengvai pritaikoma prie faktiškai bet kokios esamos valdymo sistemos ar finansinių paketų. Įdiegdami VISION Jūs gaunate vieną iš pačių tobuliausių šiandienos sprendimų tiekimo grandinės valdymo srityje (Vision – sandėlių valdymo sistema//www.equinoxlt.com).
VISION savybės
Apžvalga
•    Tarpinių logistikos firmų sandėlių palaikymas (Equinox EDS)
•    Transporto Valdymo Sistema
•    Brūkšniniai kodai ir etiketės
•    EDI operacijos
•    Tiekėjų atitikimo tikrinimas
•    Pirkimo užsakymų valdymas
•    Ne popierinis (RF) ar popierinis/GUI apdorojimas
•    Pridėtinės vertės paslaugos
•    Automatizavimas          Bendros
•    Vartotojų teisių kontrolė
•    Specialios administracinės paslaugos
•    Lankstus išorinis bendravimas
•    Darbo sekimo sistema
•    Duomenų optimizavimas
•    Lengva naudotis, įprastas GUI
•    Įvairios ataskaitos
Prieš priėmimą
•    Išankstinė informacija per EDI (ASN)
•    Užsakymo nuorodos suradimas
•    Priėmimo tvarkaraščio sudarymas
Priėmimas
•    Rezervacijų grafikas įskaitant pastovias rezervacijas
•    Dokų darbo valdymas
•    Iškrovimas, pristatymo valdymas
•    Priėmimo etapai
•    Pirminis ir galutinis skaičiavimai
•    Užsakymo pildymas
•    ASN-EDI tranzakcijos
•    Vienetinių prekių, dėžių ar palečių priėmimas
•    Rezultatų ataskaitos paruošimas
•    Automatizuota Svorio kontrolė
•    Daugiaetapis prekių padėjimas į sandėlį
•    SKU parametrų ir vietos optimizavimas
•    Nekonvejerinių prekių apdorojimas
•    Virtualus priėmimas
•    Automatizuotas priėmimas konvejeriais ir rūšiavimo mašinomis
Prekių valdymas
•    Prekių valdymas
•    Prekių pataisymai realiame laike
•    Reguliarus tikslumo tikrinimas
•    Prekių skaičiavimas, auditas
•    Prekių ataskaitos
•    SKU valdymas          Rūšiavimas
•    Pilnas pardavimo užsakymų apdorojimas, įskaitant nuotolinį užsakymų įvedimą
•    Cross-dock palaikymas
•    Didelių kiekių apdorojimas
•    Specialus apdorojimas
•    Rankinis ar automatinis prekių perkėlimas, įskaitant pranešimus apie įvykius
•    Įvairūs surinkimo būdai store-pick, walk-around, batch-picking, by-pass, pick by sku, by customer
•    Pakavimas
•    Surinkimas ir Pakavimas
•    Multi-SKU apdorojimas (multi-sku dėžės, multi-sku paletės, multi-sku vietos)
•    Darbo organizavimas “bangomis”
•    Darbo jėgos valdymas
•    Virtualus paskirstymas
•    Rankinis rūšiavimas, naudojant RF (be popieriaus) ar popierinis/GUI
•    Automatinės rūšiavimo sistemos: kabančių prekių, supakuotų prekių, dėžių, Uni-X sorteriai, konvejerinės sistemos
Išsiuntimas
•    Siuntų valdymas
•    Maršrutų valdymas
•    Transporto pakrovimo valdymas, įskaitant išskirstytus pristatymus, VLA produkciją, pakrovimą su RF, laisvus ir nuoseklius pakrovimus
•    Saugojimas prieš išsiuntimą
•    Važtaraščio spausdinimas
•    Svorio kontrolė
•    Išsiuntimo automatizavimas: konvejeriai, dėžių rūšiavimo mašinos
Apibendrinant šią dalį matoma, kad tiekimo grandinės valdymo sistemos tikslas – optimizuoti būdus, kai įmonė savo produktų ir paslaugų gamybai gauna reikiamų medžiagų bei komponentų ir juos pristato savo klientams. Naudojant tokias sistemas suteikiama tiksli informacija apie didmenininkų užsakymus iš mūsų įmonės, apie parduotuvių užsakymus iš didmenininkų, apie gamybos ir pristatymo pajėgumus, informacija apie naudotojų pirkimą iš parduotuvių. Taip pat ši sistema skaičiuos, kiek kurio produkto reikėtų pagaminti norint geriausiai patenkinti rinką. VISION tiekimo grandinės valdymo sistema leisdama ir suderindama operacijas iškart keliuose sandėliuose, darbo zonose, taip pat daugeliu apdirbimo būdų, suteiks neribotą lankstumą ir paslankumą.

3. RYŠIŲ SU KLIENTAIS VALDYMO SISTEMOS

CRM (angl. Customer relationship menegement) tikslas – daugiau žinoti apie savo klientus, jų poreikius ir elgesį, gerinti su jais savo santykius ir tokiu būdu daryti įtaką jų pirkimo įpročiams. Taigi gera CRM sistema gali daryti lemiama įtaką verslo sėkmei.

3.1. CRM samprata, sėkmingo diegimo prielaidos bei diegimo nesėkmių priežastys

Samprata
Šią sistemą sudaro keletas technologinių komponentų, bet galvoti apie CRM kaip apie technologinę sistemą yra bene plačiausiai paplitusi klaida. Apie CRM labiausiai dera galvoti kaip apie procesą, kuriame į vieną paveikslą susilija informacijos fragmentai apie klientus, pardavėjus, rinkodaros akcijų veiksmingumą, klientų reakciją ir rinkos tendencijas(Konsultacijos vadovui, 2004, p.1).
Dar viena svarbi CRM naudojimo sritis – pajamų prognozavimas. Kitaip nei SCM sistemos, kurios prognozuojaklientų pirkimus remdamosis statistiniais metodais istorinei informacijai interpretuoti ir paversti ateities prognozėmis, CRM leidžia numatyti ateities pajamas remiantis konkrečiais realios rinkos signalais, su atitinkama tikimybe fiksuojant kiekvieną numatomą rinkos dalyvių pirkimą.
CRM idėja – suteikti verslui galimybę naudojant technologijas ir žmogiškuosius resursus prognozuoti klientų elgesį bei suprasti bei suprasti visų jų vertę verslui. Taigi jei viskas gerai sekasi, įmonė gali:
•    Pagerinti klientų aptarnavimą;
•    Pagerinti skambučių (kontaktų) centrų darbo veiksmingumą;
•    Pagerinti kryžminio  pardavimo veiksmingumą
•    Sutrumpinti pardavimo ciklą;
•    Sapaprastinti pardavimo ir rinkodaros procesus;
•    Rasti naujų klientų ir suprasti jų poreikius;
•    Padidinti pajamas iš esamų klientų;
•    Prognozuoti pajamas.
CRM sėkmingo diegimo prielaidos ir diegimo nesėkmių priežastys
Sėkmingas CRM diegimas užtikrinamas tokiais etapais:
•    CRM projektą suskirstykite į valdomus modulius, nustatydami bandomąsias programas ir trumpus tarpinius kontrolinius laikotarpius; pradėkite bandomąjį projektą, kuris įtraukia visus reikalingus padalinius ir grupes, tačiau yra lankstus ir ne per didelis, todėl vykdant projektą galima kažką keisti.
•    Numatykite didesnes sistemos plėtros galimybes;
•    Nemanykite, kad duomenų bus mažai, tikėkitės, kad jų bus kur kas daugiau nei planuojate;
•    Apgalvokite, kuriuos duomenis ketinate saugoti: pirmasis noras yra saugoti viską, bet nereikalingų duomenų saugojimas eikvoja lakią ir pinigus;
•    Nepamirškite, kad klientai yra individualūs, todėl sistemoje jų nesuvienodinkite, pavyzdžiui, kainų skaičiavimo sistema turi atsižvelgti į kliento individualumą.
Pagrindinė priežastis dėl ko žlunga CRM projektai yra nepakankamas darbuotojų, kurie dalyvauja kliento aptarnavimo procese, bendravimas, todėl negaunamas pilnas kliento paveikslas. Prastas bendravimas ir naudotojų nepalaikymas lemia neteisinga technologijų pasirinkimą. Pavyzdžiui, jei pardavimo padalinio darbuotojai nėra įsitikinę sistemos nauda, jie gali įvesti ne visą reikalingą informaciją, kuri gali lemti vienos ar kitos rinkodaros programos sėkmę (Konsultacijos vadovui, 2004, p.3).

3.2. CRM sistema „Smart CRM“
CRM sprendimas yra skirtas visoms bendrovėms, norinčioms perkelti bendravimą su klientais į naują kokybės lygmenį. “Smart CRM” užkerta kelią chaotiškam ir nevientisam bendravimui. CRM naudinga organizacijoms, skirtingais kanalais nuolat bendraujančioms su tiekėjais, klientais, partneriais, darbuotojais (http://www.smartcrm.de/).
CRM leidžia:
•    maksimaliai patenkinti klientų poreikius;
•    efektyviai kaupti, standartizuoti ir analizuoti informaciją apie klientus;
•    padidinti pardavimų efektyvumą;
•    analizuoti vadybininkų darbą;
•    išsaugoti visą kontaktų istoriją.
Techninis “Smart CRM” įdiegimas užtrunka tik kelias dienas, praktinę naudą jūsų organizacija pajus jau po mėnesio, o realią vertą CRM sistemą sukurs po 6-12 mėnesių.Po sistemos diegimo įmonės darbuotojai apmokomi efektyviai naudotis “Smart CRM”, o vėliau nuolat konsultuojami, kaip pasiekti maksimalią kontaktų su klientais valdymo sistemos naudą.
Pagrindiniai “Smart CRM” privalumai:
•    Greitis:
Įvesti kontaktą trunka mažiau laiko negu naudojant “Outlook”, “Excel” ar paprastą užrašų knygutę.
•    Paprastumas:
Sistema administruojama interneto naršykle, naudojant įprastas vartotojo sąsają ir išvaizdą.
•    Patogumas naudoti:
Sistema galima naudotis lietuvių, rusų arba anglų kalbomis.
Galima naudotis iš bet kurio kompiuterio.
•    Greitas įdiegimas:
“Smart CRM” pakanka įdiegti į vieną serverį, o programa gali naudotis neribotas skaičius vartotojų.
Apibendrinant šią dalį matoma, kad ryšių su klientais valdymo sistemos laidžia daugiau žinoti apie klientus, jų poreikius ir elgesį, gerinti su jais savo santykius ir tokiu būdu daryti įtaką jų pirkimo įpročiams.naudojant tokias sistemas pagerėja klientų aptarnavimas, sutrumpinamas pardavimų ciklas, randami nauji klientai,padidinamos ir netgi prognozuojamos pajamos. Ryšių su klientais valdymo sistema išsiskiriatuo, kad yra greita, paprasta, patogi naudoti bei greutai įdiegiama.

4. DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS

Negailestinga statistika sako, kad dokumentams ieškoti ir derinti organizacijose vidutiniškai sugaištama iki 30 proc. biuro darbuorojų darbo laiko. Vienas spauzdintas dokumentas įmonėje kopijuojamas vidutiniškai 20 kartų, kol baigia gyvavimo ciklą. Jei nėra informacijos valdymo sistemos, maždaug 6 proc. organizacijos dokumentų dingsta be pėdsakų.

4.1. DMS sąvoka ir naudojimo sritys

Pavadinimas „dokumentų valdymo sistema“dažniausiai neatspindi jos paskirties, kadangi ištikrųjų dokumentai skirti tik atskirų proceso etapų būklei fiksuoti, jie padeda nustatyti, ką daryti, kad procesas būtų vykdomas pageidaujama linkme,t.y. valdomas. Taigi teisingesnis dokumentų valdymo sistemų pavadinimas turėtų būti „dokumentų ir procesų valdymo sistema“, arba „informacijos srautų valdymo sistema“(konsultacijos vadovui, 2004, p.1).
Reikėtų paminėti tai, kad dažniausiai laimi tos organizacijos, kurios aiškiai apibrėžia, ką nori pagerinti arba kokias naujoves įgyvendinti. Tai gali būti: ateinančios korespondencijos registravimasir jos elektroninis paskirstymas adresatams, pavedimų inicijavimas ir jų vykdymo kontrolė, bendro dokumento rengimas ir derinimas grupėje (pavyzdžiui, sutartys, nutarimai ir pan.), pirkimų procedūros organizavimas, ISO procedūrų automatizavimas ir panašūs procesai. Kai kurie iš jų bus apžvelgti, pbrėžiant įmonei teikiamą naudą.
Operatyvumas šiuolaikiniame pasaulyje dažnai lemia pelną arba nuostolius. Tai vienodai svarbu tiek valstybinėms, tiek komercinėms struktūroms, nes nuostoliai galimi ne vien praradus pelną, bet ir sumažėjus piliečių pasitikėjimui, neįgyvendinus projektų, nesurinkus mokesčių ar patyrus nuostolių. Sumaniai organizuotas korespondencijos tvarkymo procesas įmonėms padeda realiai sumažinti reagavimo laiką, netgi sutaupyti darbo vietų. Šiuolaikinės dokumentų  ir procesų valdymo sistemos darbą su korespondencija leidžia atlikti vienoje vietoje, sumažinant tarpinių žingsnių skaičių arba juos automatizuojant. Vienu veiksmu galima ir užregistruoti atėjusią korespondenciją, ir automatiškai apie tai informuoti adresatus – registruojančiam asmeniui tereikia nurodyti reikiamą žmogų iš organizacijos darbuotojų sąrašo. Jei gaunami dokumentai skenuojami, adresatui netgi nereikia atvykti pasimti dokumento arba siųsti kurjerio. Tokiu būdu sutaupomas vienas etapas ir adresatų darbo laikas, nekalbant apie informacijos sklaidos operatyvumą. Juk ne viena organizacija savo praktikoje galėtų prisiminti apmaudžius momentus, kai ryte gautas raštas adresatą pasiekia tik vakare arba kitą dieną. Jei tai kvietimas dalyvauti konkurse arba šaukimas į teismą – galimi rimti finansiniai ar moraliniai nuostoliai.(Konsultacijos vadovui2004, p.1).

4.2. dokumentų valdymo sistema “Kontora 2004”
Sistemos „Kontora2004” paskirtis – aprūpinti organizacijas informacija, kurios reikia nustatytoms funkcijoms atlikti, veiklai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bei įvertinti, personalo darbui gerinti(www.iterija.lt/lt/kontora_anotacijairsantrauka).
„Kontora2004”sukurta panaudojus informacijos technologijos specialistų profesines žinias bei patirtį, sukauptą per daugelį darbo valstybės institucijose metų ir išplėtojus ankstesnę sistemos versiją(Elektroninės raštvedybos ir dokumentų valdymo sistema “Kontora”//Balčiūnaitis G., Biuro administravimas,2005,Nr.9, p. 16).
Naudodamiesi „Kontora2004”, organizacijoje vienu metu gali dirbti:
•    Organizacijos vadovas – stebėti viską, kas vyksta organizacijoje, įvertinti darbo rezultatus ir kt.,
•    Padalinių vadovai – skirstyti užduotis pavaldiems darbuotojams ir tikrinti jų atlikimą,
•    Raštininkės – registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus,
•    Darbuotojai – peržiūrėti jiems paskirtas užduotis ir dokumentus, atsiskaityti už jų atlikimą,
•    Kontrolierius – tikrinti ir analizuoti, kaip organizacijoje atliekami svarbiausi darbai,..
•    Administratorius – registruoti sistemos naudotojus, teikti teisę ja naudotis, stebėti, kaip sistema veikia.
Svarbiausi „Kontora2004” saugomi ir tvarkomi objektai:
•    Gaunami, siunčiami, rengiami vidaus dokumentai;
•    Užduotys, pavedimai, rezoliucijos;
•    Sutartys, projektai;
•    Dokumentų failai ir kt.
•                 Svarbiausias kriterijus atrenkant „Kontora2004” technologinius ir organizacinius sprendimus – minimalūs ištekliai ir mažiausia programinės įrangos kaina.Ypač svarbu, kad siekiant legalaus programinės įrangos naudojimo, nereikia iš užsienio kompanijų papildomai pirkti brangių sisteminės programinės įrangos naudotojų licencijų. Pagrindinė skiriamoji „Kontora2004” ypatybė, palyginti su kitomis Lietuvoje parengtomis ir naudojamomis sistemomis yra ta, kad visi sistemos naudotojai savo darbo vietose naudoja tik interneto naršyklę, o sistemos duomenų apdorojimo procesai vyksta serveryje (www.iterija.lt/lt/kontora_anotacijairsantrauka).
Intranetu pagrįstu sprendimu pasiekiami tokie pagrindiniai „Kontora2004” privalumai:
•    Paprastas sistemos valdymas ir administravimas. Visi ištekliai, duomenys bei programos atnajinimai tvarkomi centriniame serveryje. Administratoriui reikia administruoti serverį, o ne darbo vietas;
•    Nesudėtingas naudotojų programų įdiegimas bei konfigūravimas. Kadangi naudotojas negali tvarkyti savo darbo vietos (ji užprogramuota serveryje), jis negali ir sukelti papildomų problemų. Naudotojas su „Kontora2004” gali daryti tik tai, ką jam leidžia administratorius;
•    Didesnis sistemos stabilumas. Sistema tampa sąlygiškai nepriklausoma nuo atskirų kompiuterių, tinklo ar darbo vietų sutrikimų. Naudotojas gali jungtis prie „Kontora2004” iš kiekvienos darbo vietos;
•    Plati naudotojų geografija. „Kontora2004” gali būti prieinama dirbant tiek vieniniame kompiuterių tinkle (LAN), tiek išplėstiniame tinkle (WAN), kurio veikla pagrįsta internetu. Atitinkamai reglamentuojant naudotojų teises bei funkcijas su „Kontora2004” galima dirbti bet kurioje pasaulio vietoje (kur yra internetas);
•    Visi „Kontora2004” naudotojų darbo seansai ir dialogai vyksta lietuvių kalba. Šių dialogų kalba nesikeičia, neatsižvelgiant į tai, iš kokios darbo vietos naudotojas prisijungia prie sistemos(www.iterija.lt/lt/kontora_anotacijairsantrauka).
Sistemą „Kontora2004” sudaro keletas modulių:
Bazinis modulis    (Subjektai; Objektai; Objektų ryšiai; Objektų privilegijos; Registravimo žurnalai; Dokumentų failai; Priminimai el.paštu)
Raštvedyba    (Gauti dokumentai; Siunčiami dokumentai; Rezoliucijos; Vidaus dokumentai (įsakymai, protokolai,…); Asmeninė korespondencija)
Piliečių reikalai
Užduotys
Sutartys
Resursai
Prekių ir paslaugų užsakymai

Raštvedybos posistemė
Pagrindinis posistemės tikslas – rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie gaunamą, apdorojamą, parengiamą korespondenciją bei su ja susijusius veiklos procesus ir užtikrinti rezoliucijų bei pavedimų vykdymo terminų kontrolę. Raštvedybos posistemė tenkina Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintas Raštvedybos taisykles.
Posistemė naudotojui leidžia:
•    registruoti dokumentus, nurodant registracijos žurnalą;
•    registruoti informaciją apie vykdymą arba perdavimą kitiems naudotojams;
•    rašyti komentarus;
•    savo darbo vietoje gauti informaciją apie posistemėje tvarkomus ir jam nukreiptus dokumentus;
•    kontroliuoti rezoliucijų vykdymą;
•    susieti užduočių vykdytojo dokumentus su kitais dokumentais, nurodant jų ryšio tipą;
•    nurodyti bylą, į kurią įsegamas dokumentas;
•    ieškoti dokumentų pagal įvairus kriterijus;
•    sudaryti ataskaitas.

Užduotys ir pavedimai
Projektuojant KONTORA2004 pavedimų modulį nustatytas pagrindinis tikslas – sukurti ir įdiegti sistemą, kurią naudojant būtų galima rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie darbuotojams, padaliniams, įmonėms ir organizacijoms skiriamas užduotis ir pavedimus bei su tuo susijusius veiklos procesus. Užduotys ir pavedimai (U&P) savo turiniu (vykdytojai, kuratoriai, terminai, darbo turinys, darbo rezultatai ir kt.) yra panašūs. Esminis jų skirtumas yra tas, kad užduotys skiriamos savos organizacijos darbuotojams ir jų vykdymas vyksta organizacijos viduje, o pavedimai inicijuojami pavaldžioms organizacijoms (Elektroninės raštvedybos ir dokumentų valdymo sistema “Kontora”//Balčiūnaitis G., Biuro administravimas,2005,Nr.9, p. 16).
Svarbiausios sistemos darbo su užduotimis ir pavedimais funkcijos yra:
•    U&P inicijavimas,
•    U&P registravimas,
•    U&P formulavimas ir vykdytojų paskyrimas,
•    U&P įvykdymo terminų nustatymas ir modifikavimas,
•    U&P vykdymo eigos fiksavimas,
•    Vykdytojų informavimas apie U&P,
•    Kuratorių informavimas apie U&P vykdymą,
•    U&P užbaigimas ir atsiskaitymas.
Sutartys
Projektuojant KONTORA2004 sutarčių valdymo modulį nustatytas pagrindinis tikslas – sukurti ir įdiegti sistemą, kurią naudojant būtų galima rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie organizacijos sudarytas ir rengiamas sutartis bei su tuo susijusius veiklos procesus:
•    sukaupti išsamią informaciją apie sudarytas ir rengiamas sutartis, sutarčių vykdymo eigą:
o    – sutarties registravimo data ir numeris;
o    – sutarties šalys ir šalių tipai (rangovas, subrangovas, vykdytojas, atsakovas, … );
o    – sutarties tipas (pirkimo – pardavimo, rangos, panaudos, nuomos, …);
o    – sutarties pasirašymo data ir pasirašęs asmuo;
o    – atsakingas už sutarties vykdymą asmuo;
o    – sutarties būsena (rengiama, vizuojama, sudaryta, anuliuota, …)
o    – sutarties pradžios ir pabaigos datos, etapai;
o    – užbaigimo data ir rezultatai;
o    – priedai ir papildymai;
o    – vizos;
o    – aktuali sutarties redakcija ir ankstesnės sutarties versijos;
o    – sutartyje numatyti darbai, dalys ar etapai;
•    efektyviau organizuoti personalo veiklą bei veiklos procesų priežiūrą susijusią su sutarčių rengimu ir sudarymu;
•    kaupti išsamią informaciją apie dokumentų ir veiklos procesų aktualias būsenas, terminus, perspektyvas, resursus ir pan.;
•    pateikti apibendrintą informaciją apie sutarčių vykdymą, numatytų terminų laikymąsi, atliktus darbus, atitinkamą personalo veiklą, atskirų tarnybų bei padalinių veiklos palyginimus ir dinamiką;
•    nustatyti tipinius veiklos procesus, identifikuoti probleminius jų segmentus ir parengti priemones šiems procesams bei veikloms pagerinti;
•    suteikti personalui galimybę vieningos technologijos pagrindu dirbti su dokumentais nuo jų ankstyvosios stadijos (projekto rengimo, derinimo organizacijoje arba gavimo iš kitų subjektų):
o    susieti sutartis su sąskaitomis, vidaus dokumentais, korespondencija;
o    susieti sutartis su teisės aktais ir interneto puslapiais ir t.t.;
o    apjungti sutarčių vykdymą į didesnius projektus ir kontroliuoti projektų vykdymą;
•    susieti informacinės posistemės priemonėmis skirtingus procesus ir dokumentus, tokiu būdu formuojant išsamesnį vaizdą apie organizacijos veiklą;
•    automatizuoti dokumentų originalų priėmimo – perdavimo aktų parengimą.
Resursai
Resursų valdymo sistemos paskirtis:
•    registruoti institucijoje turimus resursus: įrangą, knygas, leidinius, elektroninius leidinius ir t.t.;
•    registruoti jų išdavimą, grąžinimą, panaikinimą;
•    organizuoti greitą paiešką, rengti ataskaitas apie resursų naudojimą, poreikį;
•    kontroliuoti resursų išdavimą, grąžinimą.
Prekių ir paslaugų užsakymai
KONTORA2004 užsakymų posistemės darbo su funkcijos yra:
•    užsakymų registravimas;
•    užsakymų aprašymas;
•    vykdytojų informavimas apie naujus užsakymus;
•    įvykdytų užsakymų pažymėjimas;
•    užsakymų analizė.
Apibendrinanus šį skyrių matoma, kad dokumentų valdymo sistema yra svarbi ne tik komercinėms bet ir valstybinėms institucijoms. Ši sistema padeda operatyviai naudotis turima informacija, taupomas laikas, taupomi pinigai, išsugomi klientai. Šiuolaikinės dokumentų  ir procesų valdymo sistemos darbą su korespondencija leidžia atlikti vienoje vietoje, sumažinant tarpinių žingsnių skaičių arba juos automatizuojant. Dokumentų valdymo sistema „Kontora2004“ yra nebrangi, ja paprasta naudotis, naudotojų darbo seansai ir dialogai vyksta lietuvių kalba, didesnis sistemos stabilumas, Plati naudotojų geografija, nesudėtingas naudotojų programų įdiegimas bei konfigūravimas.

IŠVADOS
1. Verslo valdymo sistema skirta visiems įmonės padaliniams ir funkcijoms sujungti bei valdyti vienoje programoje, kuri gali tenkinti skirtingų padalinių poreikius ir padėti įmonei funkcionuoti kaip vientisam organizmui. Skiriami tokie VVS privalumai: užsakymas vykdomas daug greičiau, užsakymas vykdomas tiksliau, išvengiama užsakymo parametrų iškkraipymo, klientas gali būti nuolat informuojamas apie progresą. Verslo valdymo sistema iPyramid.bizlogic yra programinės įrangos paketas. Ši sistema paremta metodika bei praktika efektyviam darbui su klientu pasiekti, skirta įvairaus dydžio įmonėms. Pagrindinė iPyramid.bizlogic užduotis yra padėti geriau aptarnauti savo klientus bei pateikti kontaktų su jais valdymo būdus, automatizuoti įmonėje vykstančius procesus.
2  Tiekimo grandinės valdymo sistemos tikslas – optimizuoti būdus, kaip įmonė savo produktų ir paslaugų gamybai gauna reikiamų medžiagų bei komponentų ir juos pristato savo klientams. Ši sistema leis jums optimizuoti prekių srautą planuojant tiekimo periodiškumą, partijos dydžius ir sudėtį norint išlaikyti minimalų būtiną atsargų lygį, paklausos prognozavimo funkcija, kuri skaičiuos, kiek kurio produkto reikėtų pagaminti norint geriausiai patenkinti rinką. sistema puikiai tinka krovinių pervežėjams ir konsolidatoriams. VISION – tai universalus tiekimo grandinės valdymo sprendimas didmeniniams paskirstymo centrams, taip pat ir sandėliams bei tarpinėms logistikos įmonėms.
3. Ryšių su klientais valdymo sistemos tikslas – daugiau žinoti apie savo klientus, jų poreikius ir elgesį, gerinti su jais savo santykius ir tokiu būdu daryti įtaką jų pirkimo įpročiams. Taigi gera CRM sistema gali daryti lemiama įtaką verslo sėkmei. Sistemos privalumai: pagerinamas klientų aptarnavimas, skambučių centrų darbo veiksmingumas,  kryžminio  pardavimo veiksmingumas, sutrumpinamas pardavimo ciklas, supaprastinami pardavimo ir rinkodaros procesuai, randami nauji klientai ir suprantami jų poreikiai, padidinamos pajamos iš esamų klientų, pajamos prognozuojamos. “Smart CRM” užkerta kelią chaotiškam ir nevientisam bendravimui.ir laidžia maksimaliai patenkinti klientų poreikius.
4. Dokumentų valdymo sistemos yra aptarnaujančios, išplečiančios trijų pagrindinių sistemų galimybes. DVS yra skirtos dokumentams rengti, saugoti, ieškoti bei paskirstyti. Sistemos „Kontora2004” paskirtis – aprūpinti organizacijas informacija, kurios reikia nustatytoms funkcijoms atlikti, veiklai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bei įvertinti, personalo darbui gerinti.

LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Bangimantas S., Kompiuteris jūsų firmoje. Kaunas, XXI amžius,1995
2. „Verslo žinios“. Konsultacijos vadovui, Informacijos Technologijos
3.??? //Biuro administravimas, 2005, Nr 9, p. ???
4. Verslo valdymo sistema iPyramid.bizlogic//www.assis.lt
5. www.compsoft.lt
6. Vision – sandėlių valdymo sistema//www.equinoxlt.com
7. Informacinių sistemų programavimas, 2005 spalis, www.micro.lt
8. Darbo organizavimas ir dokumentų tvarkyba, www.iterija.lt/lt/kontora_anotacijairsantrauka.html

Priedas. Verslo valdymo sistemos iPyramid.bizlogic pavyzdiniai langai

1.    pav. Darbo organizatoriaus pavyzdinis langas

2.    pav. Idėjų svarstymo lango pavyzdys

3.pav. CRM klientų valdymo pavyzdinis langas

4. pav. Vartotojų valdymo pavyzdinis langas