Informatikos testas (Nr.1)

 

1. Kuris iš pateiktų informacijos apibūdinimų yra tiksliausias?
a Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, techninius objektus ir jų tarpusavio ryšius.
b Informacija – tai pranešimas, perduodamas telefonu.
c Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, perduodamus visuomenės informavimo priemonėmis.
d Informacija – tai tik tokie duomenys, kurie kaupiami elektroninėse laikmenose.

2. Kas svarbiau kompiuteryje: techninė ar programinė įranga?
a Ir techninė, ir programinė įranga, sudarančios darnią ir našią sistemą, yra vienodai svarbios ir reikšmingos.
b Svarbiausia yra techninė įranga. Trūkstamą programinę įrangą gali susikurti pats vartotojas.
c Svarbiausia kompiuteriuose yra programinė įranga.
d Dirbant kompiuteriu, svarbiausias yra jo vartotojas. Programinė ir techninė įranga – antraeilis dalykas.

3. Kuriuo iš šių sąrašų tiksliausiai apibūdinama asmeninio kompiuterio sudėtis?
a Sisteminis blokas, vaizduoklis, standusis diskas, klaviatūra, pelė.
b Sisteminis blokas, klaviatūra, standusis diskas, diskelių skaitymo įtaisas, pelė.
c Sisteminis blokas, diskelių įtaisas, klaviatūra, standusis diskas, pelė.
d Standusis diskas, vaizduoklis, klaviatūra, diskelių skaitymo įtaisas, pelė.

4. Kuriame iš šių sąrašų išvardytos tik išorinės atmintinės laikmenos?
a Diskelis, kompaktinė plokštelė, talpusis diskelis (zip), DVD diskas.
b Diskelis, kompaktinė plokštelė, sparčioji buferinė atmintinė (cache).
c Diskelis, pagrindinė atmintinė, talpusis diskelis (zip).
d Diskelis, standusis diskas, skeneris.

5. Kuris iš šių teiginių apie sisteminį bloką yra klaidingas?
a Sisteminiame bloke įmontuojama klaviatūra.
b Sisteminis blokas – svarbiausia asmeninio kompiuterio dalis.
c Sisteminiame bloke įstatoma sisteminė plokštė.
d Sisteminiame bloke įmontuojamas diskelių įrenginys.

6. Kuris rodiklis tiksliausiai apibūdina procesoriaus našumą (darbo spartą)?
a Darbo dažnis, matuojamas megahercais.
b Pagrindinės atmintinės talpa, matuojama megabaitais.
c Darbo dažnis, matuojamas megabaitais.
d Duomenų mainų su pagrindine atmintine sparta.

7. Kuriame atsakyme išvardyti tik įvesties įrenginiai?
a Pelė, klaviatūra, skeneris, šviesos pieštukas.
b Pelė, vaizduoklis, braižytuvas.
c Pelė, klaviatūra, spausdintuvas, šviesos pieštukas.
d Pelė, klaviatūra, braižytuvas, sensorinis ekranas.

8. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina skenerį (skaitytuvą)?
a Skeneris – įvesties įrenginys grafinei ir tekstinei informacijai įvesti.
b Skeneris– išvesties įrenginys grafinei informacijai išvesti.
c Skeneris – įrenginys ekrane matomam vaizdui įsiminti.
d Skeneris – įrenginys informacijos paieškai kompiuteryje atlikti.

9.Kuriame atsakyme išvardyti tik išvesties įrenginiai?
a Spausdintuvas, braižytuvas, garsintuvai, vaizduoklis.
b Spausdintuvas, pelė, vaizduoklis.
c Spausdintuvas, klaviatūra, skeneris, garsintuvai.
d Pelė, braižytuvas, garsintuvai, vaizduoklis.

10. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi didžiausia sparta?
a Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
b Vidinis standusis diskas.
c Išorinis standusis diskas.
d Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

11. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi didžiausia talpa?
a Standusis diskas.
b Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
c Lankstusis diskelis.
d Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

12. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi mažiausia 1 MB informacijos laikymo kaina?
a Standusis diskas.
b Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
c Spartinančioji buferinė atmintinė (cache).
d Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

13. Šiuolaikinių asmeninių kompiuterių pagrindinės (tiesioginės kreipties) atmintinės talpa paprastai būna:
a 64–512 MB.
b 4–8 MB.
c 4–8 GB.
d 640 KB.

14. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina informacijos vienetus?
a Vienas Mbaitas lygus 1024 Kbaitams.
b Vienas Mbaitas lygus 1000 Kbaitų.
c Vienas Mbaitas lygus 106 baitams.
d Vienas Mbaitas lygus 103 Kbaitams.

15. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina operacinę sistemą?
a Operacinė sistema – tai programų ir duomenų rinkinys kompiuterinės sistemos ištekliams bei visam kompiuterio darbui valdyti.
b Operacinė sistema – tai programų rinkinys konkretaus vartotojo uždaviniams spręsti.
c Operacinė sistema – tai programų rinkinys dažniausiai sutinkamiems biuro uždaviniams spręsti.
d Operacinė sistema – tai programos, atliekančios pagrindines skaičiavimo ir logines operacijas.

16. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina taikomąją programinę įrangą?
a Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos dažniausiai sutinkamiems bendrojo pobūdžio uždaviniams spręsti.
b Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos pagalbiniams kompiuterinės sistemos valdymo uždaviniams spręsti.
c Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos byloms tvarkyti ir duomenims glaudinti (archyvuoti).
d Taikomąja programine įranga vadinamos visos kompiuterinės sistemos programos nepriklausomai nuo jų paskirties.

17. Asmeniniuose kompiuteriuose dažniausiai naudojama ši operacinė sistema:
a Windows.
b MS-DOS.
c Unix.
d OS/2.

18. Raštinės dokumentams rengti Lietuvoje dažniausiai vartojama ši programa:
a Microsoft Word.
b Winzip.
c MS NotePad.
d MS WordPad.

19. Ekonominiams bei buhalteriniams skaičiavimams atlikti dažniausiai vartojama ši programa:
a Skaičiuoklė.
b Tekstų procesorius.
c Duomenų glaudinimo (pakavimo) programa.
d Grupinio darbo sistema.

20. Kuri iš programų labiausiai tinka rengiant pranešimą konferencijai arba seminarui?
a Pateikčių programa.
b Skaičiuoklė.
c Duomenų bazių valdymo sistema.
d Elektroninio pašto programa.