Objektiškai orientuotos analizės kursinis darbas „TV tiuneris“

Įvadas    3
Projektas    3
Use case diagrama    3
Class diagrama    4
Collaboration Diagrama    4
Sequence diagrama    5
Activity diagrama    6
Išvados    8

Įvadas

Mūsų projekto tikslas buvo suprojektuoti tv tiunero programinę įrangą naudojant UML. Projetui įgyvendinti buvo dirbama su Rational Rose programa. Tv tiūneris tikslas yra atkoduoti ir rodyti įvairius tv kanalus, kurių nerodo įprastinė antena.

Projektas

Projektui įgyvendinti padaudotos 5 diagramos: Use case, Sequence, Collaboration, Activity ir Class diagrama.

Use case diagrama

Pati pirma diagrama Use case pavaizduota 1 pav. vaizduoja kaip vartotojas tiesiogiai sąveikauja su Tv tiunriu, t.y kokie naudojami procesai.

1 pav. Use case diagrama

Ji sudaryta iš 3 elementų: Actor, Use Case ir  Unidirectional Association.

Class diagrama

Šioje diagramoje 2 pav. Pavaizduotos klasės, jų metodai, kintamieji, klasės pobūdis, paveldimumas.

2 pav. Class diagrama

Šioje diagramoje panaudotos trys klasės : Viasat kortelė, kortelė ir Tv tiuneris. Kortelė – tai pagrindinė kortelių klasė, nuo kurios kildiname Viasat kortelės klasę. Ši klasė metodų neturi, joje apibrėžiama tik matmenys. Viasat kortelė turi kortelės klasės atributus, kuriuos ji paveldi. Taipogi turi ir savo atributų. ID nurodomas Viasat kortelės numeris kuris yra integer tipo. Loginis kintamasis Tinka, nurodo būklę: true arba false. Klasė TV tiuneris nesisieja nei su viena iš prieš tai minėta klase. Ji tu du kintamuosius: Tiunerio būsena ir Kortelės būsena. Pirmasis parodo ar prietaisas įjungtas, antrasis – ar prietaise įdėta kortelė. Be šių kintamųjų, jis dar turi metodų, kurie reikalingi aprašyti tv tiunerio veikimą.

Collaboration Diagrama

Šioje diagramoje 3 pav.  vaizduojami objektai ir sąlygos, kurios nurodo prietaiso veikimo principą. Ji yra sugeneruota iš sequence diagramos.

3 pav. Collaboration diagrama

Kaip matome, diagramoje pavaizduoti 6 susiję objektai: vartotojas, procesorius, dekoderis, ekranas, displejus, korteles skaitytuvas.

Sequence diagrama

Šioje diagramoje 4 pav., vaizduojami objektai ir ryšiai, tačiau sąlygos eina paeiliui, ne taip kaip Collaboration diagramoje,kur iš vieno objekto išeina visi galimi ryšiai.

4 pav. Sequence diagrama

Activity diagrama

Šioje diagramoje 5pav. detaliai pavaizuoti procesai,  kurie nurodo kokie objektai ir kokiomis sąlygomis tarpusavyje sąveikauja.

5 pav. Activity diagrama.

Išvados

Projektas, sudarytas iš šių į diagrama diagramų, pilnai parodo kokios klasės, metodai, objektai reikalingi tam, kad butu pradėtas programavimo etapas.