Konkurencijos analizė kelionių agentūroje

 

ĮVADAS

Šiuo metu konkurencija sutinkama visur. Konkurencijos sąvoka labai plati. Tačiau šį kartą dėmesys kreipiamas į turizmo agentūrą ir jos konkurentus.
PROBLEMA: Pardavimai vygdomi tik vienoje vietoje bei reklamos trūkumas.
TIKSLAS: Nustatyti kokiose dar rinkose kelionių agentūra galėtų siūlyti savo paslaugas.
Taigi, remiantis įvairia literatūra bei kelionių agentūros vadovo atsakymais į mūsų parengtos anketos klausimus stengsimės išspęsti iškeltą problemą.

1. KONKURENCIJOS ANALIZĖ

„Konkurentų galimybių analizė turi išsiaiškinti silpnąsias ir stipriąsias savybes. Tai lyginamoji analizė šiomis kryptimis:
• Gamybinio pajėgumo analizė, apimanti gamybos priemonių, darbo objektų ir darbo jėgos lygio tyrimą;
• Pardavimo galimybių analizė, apimanti konkurentų rinkos dydžio ir struktūros, paklausos tenkinimo, reklamos lygio, realizavimo būdų tyrimą;
• Aprūpinimo galimybių analizė, apimanti tiekimo šaltinių, plėtimo galimybių ir alternatyvų, transportavimo ir sandėliavimo pajėgumų tyrimą;
• Tyrimo ir plėtros galimybių analizė, apimanti produkto tobulinimo galimybių, patentų, mokslinio tiriamojo personalo skaičiaus ir kvalifikacijos, techninio aprūpinimo, naujų gaminių kūrimo įdirbių tyrimus;
• Finansinių galimybių analizė, apimanti konkurentų kapitalo struktūros, finansinio ir kreditinio pajėgumo tyrimą;
• Valdymo analizė, apimanti valdymo personalo galimybių, organizacinės valdymo struktūros, motivacijos ir skatinimo tyrimą.“ [4, 241 psl.].
Iš šių punktų mums aktualiausias antrasis, tai yra pardavimo galimybių analizė,nes stebėdami ir ieškodami galimų naujų vietų naujam filialui įkurti bei pardavimo apimčiai didinti visų pirma reikia įvertinti ir išanalizuoti konkurentų filialų vietas, konkurentų reklamos lygius ir panašiai. Taip pat pagal rinkos geografiją reikėtų nustatyti, kokios yra konkurentės. Taip jas suskirsčius būtų lengviau nustatyti didžiausius konkurentus.
„Rinkos geografijos strategija
Ilgą laiką geografinis požymis buvo laikomas vienu svarbiausių rinkos strategijos kūrimo rodiklių. Geografinį rinkos plėtimąsi visai pagrįstai galima laikyti įmonės didėjimo požymiu. Dažnai vietinėje rinkoje pradėtas verslas pamažu išauga iki tarptautinių mastų.
Vietinės rinkos strategija. Vietinėje rinkoje veikianti įmonė priklauso tik nuo jos ir negali manevruoti. Nesėkmė reiškia ir viso verslo nesėkmę.
Kai kurių prekių ir paslaugų rinkose vietinės strategijos taikyti neįmanoma. Pavyzdžiui, negalima apriboti oro linijų, jūrų, uostų arba komercinių bankų veiklos. Antra vertus, daugelis duonos kepimo, buitinės technikos remonto, skalbimo paslaugų tiekėjų veikla išimtinai vietinėje rinkoje.
Regioninės rinkos strategija taikoma, kai veiklos užmojis apima vieno ar kelių rajonų arba apskričių rinkas. Ji yra tarpinis variantas tarp vietinės ir visos šalies rinkos strategijų. Tikėtina, kad sėkmingai regioninėje rinkoje veikianti įmonė ateityje išplės savo veiklą visoje šalies rinkoje.
Regioninės rinkos strategija įmonėms leidžia išskaidyti veiklos riziką ir geriau manevruoti. Ištikus nesėkmei vienoje rinkos dalyje ją gali atversti geresni rezultatai kitoje.
Šalies rinkos strategija. Nuoseklus ėjimas nuo regioninės strategijos link šalies rinkos atveria verslui tolesnio plėtimosi perspektyvas. Išsilaikyti joje nėra paprasta. Reikia atlaikyti vidaus ir užsienio konkurentų spaudimą. Dėl to tik labai pajėgios ir sėkmingai taikančios rinkodaros metodus įmonės visos šalies rinkoje gali išlaikyti lyderio pozicijas.“ [1, 214 psl.].
Taip pat be vietinės rinkos strategijos, regioninės rinkos strategijų ir šalies rinkos strategijos dar skiriama tarptautinės rinkos strategija bei pasaulinės rinkos strategija. Jas tik išvardinome, ir neanalizavome plačiau, kadangi mūsų tiriamai kelionių agentūrai tokios plačios rinkos dar neaktualios. Žinoma analizuojant pačią įmonę bei jos konkurentus, „Konkurentai grupuojami įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal parduodamų prekių pobūdį ( įmonės, parduodančios tokias pat prekes kitose rinkose, bet ateityje galinčios įeiti į tą pačią rinką arba į tą patį rinkos segmentą; įmonės, parduodančios prekių pakaitus, kurie gali prekę išstumti iš rinkos).„ [3, 55 psl.].

2. PROBLEMOS SPRENDIMAS

UAB „101TURAS“ kelionių agentūroje, kuri įsikūrusi Vilniuje, Antakalnio 39. [http://www.101turas.lt/lt/?pid=5]. Ši kelionių agentūra egzistuoja dar labai neseniai, tik nuo 2005 metų. Agentūroje dirba tik vienas žmogus, tai yra pats įmonės direktorius Marius Bernatonis, kuris ir rūpinasi kelionių organizavimu bei jų pardavimu. Mėnesio gale yra samdoma buhalterė, kuri tvarko visus buhalterinius reikalus. „101TURAS“ agentūroje siūlomos kelionės į bet kurią pasaulio šalį, direktorius M. Bernatonis padeda išsirinkti poilsines, pažintines, verslo keliones, keliones lėktuvu, laivu, autobusu, automobiliu, grupines ir asmenines keliones, pagal klientų poreikius, pomėgius ir kelionei skiriamą biudžetą. Ši kelionių agentūra būtent ir pasižymi tuo, kad randami optimaliausi kelionių variantai, visada platus kelionių pasirinkimas, taip pat geros kainos ir malonus aptarnavimas.
PROBLEMA: Pardavimai vygdomi tik vienoje vietoje bei reklamos trūkumas.
Mūsų nuomone ši problema iškilo todėl, kad „101TURAS“ kelionių agentūra įsikurusi tik vienoje vietoje – Vilniuje, ir neturi daugiau filialų kituose miestuose. Ji yra smulki. “Smulkus verslas: verslo organizacija, kurios veikla orentuota į vietinę rinką ir kurioje dažniausiai dirba nedaug darbuotojų.” [2, 153 psl.]. Šioje agentūroje dirbantis žmogus negali vienas pilnavertiškai pasirūpinti klientais, o taip pat reklama bei agentūros įvaizdžiu. Čia mažai dėmesio skiriama komunikacijos priemonėms. Internetas (el. laiškai), telefonas, faksas bei internetinis puslapis yra pagridinės susisiekimo priemonės, kuriomis vienu metu nespėjama dirbti. Telefonu praleidžiama daug klientų skambučių, ne į visus elektroniniu būdu parašytus užklausimus atsakoma greitai ir išsamiai. Ši įmonė dar yra „jauna“ ir dėl lėšų trūkumo negali pilnavertiškai realizuoti savęs išorinėse (lauko reklamose, plakatuose, lankstinukuose, bukletuose, skrajutėse) bei vidinėse (kine, nuolaidose) reklamose, televizijoje, radijoje, žiniasklaidoje, pristatymuose bei konferecijose. Dėl šių priežasčių, kelionių agentūra, vartotojams negali sukurti puikaus ir patrauklaus įvaizdžio apie savo teikiamas paslaugas bei ženkliai padidinti pardavimų apimtis. Todėl tik šiomis, pakankamai mažai kainuojančiomis priemonėmis, kaip internetas, telefonas, faksas stengiamasi kuo efektyviau pasiekti reikalingą auditoriją, tai yra perduoti tikslingą informaciją per esamus komunikacijos kanalus tinkamu laiku.

3. PASIŪLYMAI

Todėl šias problemas siūlytume spręsti taip: šioje kelionių agentūroje pasamdyti daugiau darbuotojų, kuriems atskirai būtų paskirti tam tikri darbai bei pavestos užduotys. Tokiu būdu padidinus agentūros pelną, įkurti filialus ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose. Didesnį dėmesį skirti reklamai bei komunikacijos priemonėms. Tokiu būdu klientams būtų viskas laiku užsakyta, informuota bei atrašyta. Įvaizdis, geras vardas ir klientai – išsaugoti, laikas – sutaupytas.

IŠVADOS

Mūsų nuomone, darbo tikslus pasiekėme. Pateikėme pasiūlymų, kuriais remiantis kelionių agentūra turėtų padidinti savo pelningumą. Atlikdamos šį darbą sužinojome, kad „101TURAS“ stengiasi, kad atvykstamasis ir vietos turizmas Lietuvoje nuolat augtų, ir tokiu būdu sudarytų sąlygas tam, kad ši Lietuvos ūkio šaka vis labiau prisidėtų prie nacionalinės ekonomikos augimo. Ir labai smagu, kad įmonė siekia kitokių tikslų, ne vien tik pelno.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Gineitienė Z. Verslo kūrimas ir valdymas: Vadovėlis. Vilnius, 2005.
2. James A.F., Stoner R. ir kt. Vadyba. Kaunas: poligrafija ir informatika, 1999
3. Kuvykaitė R. Tarptautinis marketingas. Kaunas: Technologija, 1997
4. Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B. ir kt. Pramonės įmonių vadyba. Kaunas: Technologija, 2000
5. http://www.101turas.lt/lt/?pid=5