Pagal raktinį žodį: Demokratija

Teisės testas (Nr.5)

  101. Nurodykite gerus atsakymus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad: a) valstybė remia savivaldybes b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių rinkliavų lengvatas d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą f) savivaldybių tarybos […]

Demokratijos sąvoka, istorija ir pagrindiniai principai

  Įvadas Vargu ar rasime labiau sukompromituotą žodį negu „demokratija“ .Kas tik nevadina savęs demokratu! Tačiau šis žodis ne visada turėjo giriamąjį atspalvį. Filosofijos korifėjai Senovės Graikijoje – šalyje, palikusioje mums šį žodį, – nelabai vertino demokratiją. Sokratas laikė ją visuomenės dorovės nuosmukio ir pačios visuomenės irimo priežastimi. Dar griežčiau demokratiją – tą „minios savivalės […]