Pagal raktinį žodį: DFD

Duomenų bazių projektinio darbo ataskaita

1.    ĮVADAS. DB aktualijos ir taikymas. DB aktualijos: Duomenų bazė – tai kartu saugomų ir susijusių duomenų, skirtų apdoroti kompiuteriu visuma. DB yra saugomų algoritminių kalbų išplėtimas patogiam darbui su failais. Taip pat DB yra duomenų saugyklos, kur duomenys saugojami ilgesniam laikui ir iš kur juos greitai galima paimti.Duomenys atitinka realaus pasaulio,tam tikros – skirtos […]