Pagal raktinį žodį: Informacinės visuomenės samprata

Informacinės visuomenės samprata

  Mes gyvename visuomenėje, kuri organiškai susijusi su informacijos technologijos taikymu. Esama daug informacinės visuomenės apibrėžčių: nuo trumpų žinynuose pateikiamų apibūdinimų ii išsamių paaiškinimų. INFORMACINĖ VISUOMENĖ – tai atvira, išsilavinusi ir toliau besimokanti visuomenė, kurios nariai moka ir gali visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis šalies bei pasaulio informacijos ištekliais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos […]