Informatikos testas (Nr.4)

 

1. Ką reiškia paveikslėlis , matomas paleidus Windows raštinės programą?

a Tai asistento simbolis.
b Tai reiškia, kad dokumentą galite išsiųsti elektroniniu paštu kaip laiško priedą.
c Tai likęs anksčiau dirbusios taikomosios programos pėdsakas.
d Tai žinyno specialus simbolis.

2. Kaip trumpam paslėpti asistentą?
a Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
b Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą ir laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
c Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d Asistento langelyje spragtelėti .

3. Kaip išjungti asistentą?
a Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą. Tuomet laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
b Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
c Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d Asistento langelyje spragtelėti .

4. Kaip pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Display ir atverto lango kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Devices ir atverto lango kortelėje Settings pakeisti vaizduoklio tipą.
c Vaizduoklio skiriamosios gebos pakeisti negalima.
d Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir jo kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

5. Ar visada galima padidinti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Nevisada. Skiriamoji geba priklauso nuo vaizduoklio kokybės ir vaizdo plokštės.
b Visada.
c Nevisada. Tam reikalinga CGA vaizdo plokštė.
d Nevisada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

6. Kur galima rasti įvairius standartinius paveikslėlius?
a Microsoft Clip Galery.
b Windows\Media.
c Windows\Pif.
d Windows\System\Color.

7. Ar galima nukirpti paveikslėlio, įkelto į tekstų tvarkymo programą, kraštą?
a Galima.
b Negalima.
c Galima, tačiau tik viršutinįjį.
d Galima, tačiau tik dešinįjį.

8. Kaip pakeisti slaptažodį Windows NT, Windows 200 arba Windows XP sistemose?
a Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Change Password. Atsivėrusiame dialogo lange užpildyti tam skirtą laukelį New Password.
b Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Task Manager.
c Registruojantis laukelyje Password reikia įvesti naują slaptažodį.
d Slaptažodis nurodomas pirmą kartą registruojant vartotoją ir jo pakeisti nebegalima.

9. Jūs bijote, kad nebūtų sugadintos svarbios programos bylos. Kurį veiksmą (Jūsų nuomone, patikimiausią) atliksite?
a Laikysite jos diegimo bylas kitame diske arba diskelyje.
b Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame diske.
c Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos vardą.
d Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos prievardį.

10. Jūs bijote, kad nebūtų sugadinta svarbi byla. Kur saugiausia laikyti jos kopiją?
a Kitame diske arba diskelyje.
b Kitame to paties disko aplanke.
c Tame pačiame aplanke, tačiau kitu vardu.
d Tame pačiame aplanke, tačiau pakeitę bylos prievardį.

11. Kaip apsaugoti informaciją nuo netyčinio ar tyčinio jos sunaikinimo?
a Sukurti jos atsargines kopijas.
b Aplanką paskelbti bendrai naudojamu.
c Paslėpti bylas.
d Windows NT tam reikalingų priemonių nėra.

12. Kuriame atsakyme tiksliausiai apibūdintas procesorius?
a Tai pagrindinis kompiuterio įtaisas, atliekantis aritmetinius ir loginius veiksmus bei apdorojantis duomenis.
b Tai pagrindinis kompiuterio valdymo įtaisas, išrenkantis iš atmintinės komandų seką ir valdantis išvedimo įtaisus.
c Tai operacijų atlikimo įtaisas, atliekantis aritmetinius veiksmus su duomenimis.
d Tai svarbiausioji vidinės atmintinės dalis.

13. Kas yra RAM?
a Tai tiesioginės kreipties (pagrindinė) atmintinė.
b Tai išorinė atmintinė.
c Tai atmintinė, skirta kompaktinėms plokštelėms skaityti ir rašyti.
d Tai tarpininkė tarp pagrindinės atmintinės ir procesoriaus.

14. Kuri programa geba kurti savo kopijas ir įterpti jas į bylas, sistemines kompiuterio sritis, kompiuterių tinklus ir pan.?
a Kompiuterių virusas.
b Tekstų tvarkymo sistema.
c Pašto programa.
d Antivirusinė programa.

15. Kada atsirado kompiuterių virusai?
a Apie 1988 m.
b Sukūrus pirmąją elektroninę skaičiavimo mašiną.
c Sukūrus pirmąjį asmeninį kompiuterį.
d Apie 1970 m.

16. Kaip vadinosi pirmasis virusas?
a EGABTR.
b Černobylis.
c ARPANET.
d Java.

17. Kurio iš išvardytų veiksmų neatlieka taikomosios programos?
a Atpažįsta bei pašalina virusus.
b Padeda rengti ir tvarkyti tekstus.
c Apdoroja skaitmeninę informaciją.
d Piešia paveikslus ir apdoroja grafinę informaciją.

18. Ar kompiuteris apsaugotas nuo virusų, jei jame įdiegta antivirusinė programa?
a Ne visada, priklauso nuo joje esančios virusų duomenų bazės.
b Be abejo.
c Taip, jei ji įjungta.
d Ne visada, priklauso nuo operacinės sistemos naujumo.

19. Kuriuo iš šių būdu galima garantuoti, kad kompiuteris visiškai apsaugotas nuo virusų?
a Nesant kompiuterių tinklo bei laikmenų skaitymo įrenginio.
b Įrašant bylas, patikrintas antivirusine programa ir nesinaudojant internetu.
c Įkeliant informaciją iš patikimų draugų diskelių ir nesinaudojant internetu.
d Nesinaudojant diskeliais, o parsisiųsdinant bylas elektroniniu paštu.

20. Kuri klaviatūra vadinama standartine lietuviškąja klaviatūra?
a Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, ir yra lietuviškos kabutės bei ilgas brūkšnys.
b Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, o ilgą brūkšnį galima surinkti iš skaitmenų srities.
c Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos viršutinėje eilėje ant skaitmenis žyminčių klavišų.

Informatikos testas (Nr.3)

 

1. Kaip paleisti WordPad programą?
a Spragtelėjus Start Programs Accessories WordPad.
b WordPad piktograma visada būna Windows NT darbalaukyje, reikia tik ją spragtelėti.
c Paspaudus Dokuments WordPad.
d Paspaudus Settings WordPad.

2. Kuris iš atsakymų išsamiausiai aprašo WordPad galimybes?
a WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti raiškiojo teksto, paprastojo teksto ir Word formatais.
b WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti tik paprastojo teksto formatu.
c WordPad galima parengti dokumentą, iliustruotą paveikslais ar brėžiniais.
d WordPad galima naudoti tik standartinį šriftą (Times New Roman).

3. Kaip įrašyti parašytą raštą į pasirinktą diską bei pasirinktą aplanką ir norimu vardu?
a Paspausti File Save As ir, parinkus diską ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Save mygtuką.
b Paspaus File Open ir, parinkus diską ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Open mygtuką.
c Paspausti . Bylos vardas bus suteiktas automatiškai.

4. Kaip įrašyti parašytą raštą į diskelį pasirinktu vardu į pasirinktą aplanką?
a Paspausti File Save As ir, parinkus 3½ Floppy (A:) ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Save mygtuką.
b Paspausti File Open ir, parinkus 3½ Floppy (A:) ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Open mygtuką.
c Paspausti . Bylos vardas bus suteiktas automatiškai.

5. Kokiu formatu galima įrašyti WordPad parašytą raštą?
a Paprastojo teksto, raiškiojo teksto ir MS Word formatais.
b Tik paprastojo teksto formatu.
c Tik paprastojo teksto ir Word formatais.
d Tik Word formatu.

6. Ką daryti, jei WordPad programą reikia dažnai naudoti ir dėl to būtina ją greitai pasiekti bei paleisti?
a WordPad šaukinį įkelti į Windows darbalaukį.
b WordPad galima paleisti paspaudus klavišą.
c WordPad paleidimo paspartinti negalima.
d WordPad galima paleisti paspaudus klavišus + .

7. Tarkime, parašėte trumpą tekstą. Kaip jį išspausdinti?
a Spragtelėti pele priemonių juostos mygtuką
b Spragtelėti File Print Preview
c Spragtelėti File Page Setup
d Spragtelėti

8. Taikomosiose programose dažnai būna dvi spausdinimo inicijavimo galimybės: priemonių juostoje ir File meniu komanda Print. Kuo skiriasi šios galimybės?
a Naudojant spausdinimui Print, galima rinktis spausdinimo parametrus.
b Pirmuoju atveju galima rinktis spausdinimo parametrus, o antruoju atveju – ne.
c Pirmuoju atveju galima išspausdinti visą dokumentą, o antruoju atveju – tik vieną jo puslapį.
d Šios galimybės niekuo nesiskiria.

9. Ar galima išspausdinti tik dalį dokumento?
a Taip, galima.
b Ne, negalima.
c Taip, galima, tam reikia paspausti .
d Taip, galima, tam reikia paspausti .

10. Reikia išspausdinti tik dalį dokumento. Kaip tai daryti?
a Pažymėti dokumento dalį, kurią norime išspausdinti, ir tada spragtelėti File Print Selection
b Spragtelėti ir laukelyje Pages nurodyti spausdinamų puslapių numerius
c Spragtelėti
d Spragtelėti

11. Ar galima pasirinkti spausdintuvą, kuriuo spausdinsite?
a Taip, galima
b Ne, negalima
c Taip, galima, reikia spragtelėti
d Taip, galima, tačiau jie privalo būti skirtingo tipo

12. Kaip pasirinkti spausdintuvą, kuriuo norima spausdinti?
a Spragtelėti File Print ir atverto dialogo laukelyje Printer nurodyti spausdintuvą
b Spragtelėti ir atvertame laukelyje Printer nurodyti spausdintuvą
c Spragtelėti File Versions ir atvertame dialogo lange nurodyti spausdintuvą
d Spragtelėti ir kompiuteris pats paklaus, kuriuo spausdintuvu norime spausdinti

13. Jūs inicijavote spausdinimą, tačiau kažkodėl spausdintuvas dokumento nespausdina. Ką daryti?
a Spragtelėti My Computer Printers Spausdintuvo piktogramą. Atvertame dialogo lange matysime dokumento būseną ir bus galima nuspręsti, ką daryti
b Spragtelėti File Print dar kartą
c Dukart spragtelėti My Computer Printers, ir atvertame dialogo lange matysime dokumento būseną
d Spragtelėti dar kartą

14. Jūs inicijavote spausdinimą, tačiau pastebėjote, kad dokumente yra klaida ir dėl to spausdinti dar nereikia. Ką daryti?
a Dukart spragtelėti spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje (jei spausdintuvo piktogramos nėra, reikia kitokiu būdu išsikvieti spausdintuvo langą). Atvertame dialogo lange pažymėti dokumentą ir meniu Document bei pasirinkti Cancel.
b Dukart spragtelėti spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje. Atvertame dialogo lange pažymėti dokumentą ir meniu Document pasirinkti Resume.
c Kelioms minutėms išjungti spausdintuvą.
d Gaila, bet sustabdyti spausdinimo nepavyks.

15. Ar galima nurodyti spausdintuvui, ką jis turėtų spausdinti pirmiausia, jei nusiųsti keli dokumentai?
a Taip, galima
b Ne, negalima
c Taip, galima, reikia spragtelėti
d Taip, galima, tačiau tik tuomet, kai spausdinami dokumentai yra skirtingo tipo

16. Kaip iškviečiamas spausdinimo valdymo langas?
a Spragtelėti My Computer Printers arba spausdintuvo piktogramą, arba Start Settings Printers
b Spragtelėjus File Print
c Spragtelėjus File Print Preview
d Spragtelėjus

17. Kuris iš šių sąrašų tiksliausiai nusako programinę įrangą, dažniausiai vartojamą dirbant kompiuteriu namuose?
a Tekstų tvarkymo programos, skaičiuoklės, elektroninio pašto programos, muzikos įrašų perklausos programos, naršyklės.
b Tekstų tvarkymo programos, duomenų bazių valdymo sistemos, grupinio darbo sistemos, kompiuterių tinklų valdymo programos.
c Kompiuterinės leidybos programos, skaičiuoklės, elektroninio pašto programos, realių objektų valdymo programos.
d Tekstų tvarkymo programos, skaičiuoklės, duomenų bazių valdymo sistemos, televizijos įrašų peržiūros programos.

18. Kuris iš šių sąrašų tiksliausiai apibūdina dažniausiai įstaigose naudojamą programinę įrangą?
a MS Word, MS Excel, Internet Explorer.
b Winzip, Windows Explorer, Opera.
c Wordpad, Photoshop, MS Excel.
d Edit, Task Manager, MS Word.

19. Kaip užbaigsite taikomosios programos darbą?
a Spragtelėję 
 b Spragtelėję
c Spragtelėję
d Spragtelėję .

20 .Kai kurios eilutės ar frazės žinyne išskirtos kita spalva ir pabrauktos. Ką tai reiškia?
a Šitaip nurodomi hipersaitai (nuorodos), skirti atversti tą klausimą ar terminą paaiškinantį žinyno skyrelį.
b Tai paprasčiausiai sąvokų bei klausimų išskyrimas tekste.
c kad tuo klausimu žinyne daugiau informacijos nėra.

Informatikos testas (Nr.2)

 

1. Koks įrenginys naudojamas įstaigose norint perduoti dokumento vaizdą telefono linijomis?
a Faksas.
b Skeneris
c Spausdintuvas
d Modemas

2. Ar galima faksimilę pasiųsti tiesiai iš kompiuterio?
a Taip.
b Ne.
c Tam reikalingas specialus kompiuteris.
d Taip, tačiau tam būtina, kad kompiuteris turėtų skenerį.

3. Kaip teisingai išjungti kompiuterį?
a Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down, tada pasirodžiusiame dialogo lange pažymėti Shut down the computer? ir paspausti Yes.
b Baigus darbą reikia atjungti kompiuterį nuo elektros tinklo.
c Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Restart the computer? paspausti Yes.
d Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Close all programs and log as a different user? paspausti Yes.

4. Kompiuterio pelė turi du klavišus. Ar abu jie lygiaverčiai?
a Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis naudojamas kontekstiniam (vietiniam) meniu iškviesti.
b Taip, bet kada galima paspausti kurį nors iš jų.
c Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis yra atsarginis ir naudojamas sugedus kairiajam.
d Ne, dešinysis yra pagrindinis. Kairysis klavišas naudojamas sugedus dešiniajam.

5. Kuo skiriasi paprastas kairiojo pelės klavišo spragtelėjimas nuo dvigubo (dukart mikliai paspaudžiant)?
a Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas bei paspaudžiami mygtukai. Dvigubas spragtelėjimas naudojamas programoms paleisti.
b Niekuo nesiskiria.
c Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu paleidžiama taikomoji programa. Dukart spragtelėjus pelės klavišu galima pažymėti objektą bei paspausti kurį nors iš mygtukų.
d Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas, o dukart spragtelėjus pelės klavišu iškviečiamas kontekstinis (vietinis) meniu.

6. Kam skirta šiukšlinė?
a Windows priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
b MS-DOS priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
c Iš dokumento iškirptiems objektams laikyti.
d Dokumentų kopijoms laikyti.

7. Kaip atliekamas diskelio ženklinimas?
a My Computer arba Exploring languose dešiniuoju pelės klavišu reikia spragtelėti piktogramą A: ir pasirinkti komandą Format.
b My Computer arba Exploring languose reikia atverti diskelio turinį ir pasirinkti File meniu komandą.
c Tai galima padaryti tik gaminant diskelius.
d Diskelio suženklinti iš viso negalima.

8. Kokiu būdu galima iškviesti Windows sistemos žinyną?
a Spragtelėjus Start Help.

b Bet kurios taikomosios programos meniu juostoje spragtelėjus Help.
c Bet kurios taikomosios programos lange paspaudus klavišą .
d Bet kurios taikomosios programos priemonių juostoje paspausti .

9. Kokiu būdu galima gauti pagalbos taikomosios programos lange?
a Paspaudus klavišą . Alternatyva – meniu juostoje spragtelėjus komandą Help arba mygtuką priemonių juostoje.
b Spragtelėjus Start Help
c Paspaudus klavišą .
d Meniu juostoje spragtelėjus Tools.

10. Kai kuriuose dialogo languose būna mygtukas su klaustuko paveikslėliu: . Ką jis reiškia?

a Spragtelėjus klaustuką dialogo lange, šalia pelės žymeklio atsiranda klaustukas. Rodant su tokiu žymekliu į bet kurį lango elementą, gaunama informacija apie pasirinktą lango elementą.
b Paspaudus šį mygtuką, iš karto atveriamas žinyno langas.
c Šis mygtukas dubliuoja meniu punktą Help.
d Paspaudus šį mygtuką, į tvarkomą dokumentą įterpiamas klaustuko ženklas.

11. Jums reikia informacijos apie slaptažodžio keitimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Change password ir paspausime Display.
b Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My password.

d Spragtelėsime Start Systems Management.

12. Jums reikia informacijos apie naujų šriftų įkėlimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Add fonts ir paspausime Display.
b Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My fonts.
d Spragtelėsime Start Fonts.

13. Ką reikia daryti norint pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pakeisti laukelio Font Size reikšmę.
c Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

14. Jūs norite, kad vaizduoklio skiriamoji geba būtų 1024×768. Ar visada pavyks ją nustatyti?
a Ne visada. Tokią aukštą skiriamąją gebą pavyks nustatyti tik tuomet, jei turite geros kokybės vaizduoklį ir SVGA vaizdo plokštę.
b Visada.
c Visada. Tik reikia išmanyti, kaip tai padaryti.
d Ne visada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

15. Kai laikote nuspaustą raidės klavišą, rašomame tekste tam tikru dažniu pasirodo ta pati raidė. Kaip galima pakeisti jos kartojimo dažnį?
a Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Rate.
b Raidės kartojimo dažnio pakeisti negalima.
c Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Delay.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą klaviatūros tipą.

16. Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Kodėl?
a Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Double-click speed.
b Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Rate.
c Nustatyta kitokia nei turėtų būti parametro Pointer speed reikšmė.
d Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Delay.

17. Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Ką reikia daryti, kad programa atpažintų dvigubą spragtelėjimą?
a Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Slow.
b Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Motion esantį šliaužiklį Pointer speed pastumti link Slow.
c Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Fast.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą pelės tipą.

18. Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Kokios galėtų būti priežastys?
a Neįdiegti lietuviški šriftai arba lietuvių kalba neįtraukta į naudojamų kalbų sąrašą – jos nėra Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b Netinkamas vaizduoklis.
c Reikia prijungti kito tipo klaviatūrą.
d Neįdiegti lietuviški šriftai.

19. Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Ką daryti, kad būtų galima rašyti kompiuteriu visas lietuviškas raides?
a Įdiegti lietuviškus šriftus ir lietuvių kalbą įtraukti į naudojamų kalbų sąrašą – ji turi būti Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b Prijungti kito tipo vaizduoklį.
c Prijungti kito tipo klaviatūrą.
d Įdiegti lietuviškus šriftus ir prijungti kito tipo klaviatūrą.

20. Ar galima padaryti taip, kad jūsų spausdintuvu galėtų naudotis ir kiti vietinio tinklo vartotojai?
a Taip, galima.
b Ne, negalima.
c Taip, galima, tačiau tik ribotam laikotarpiui.
d Taip, galima, tačiau kiekvieną kartą prieš spausdindami jie privalės gauti jūsų sutikimą.

Informatikos testas (Nr.1)

 

1. Kuris iš pateiktų informacijos apibūdinimų yra tiksliausias?
a Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, techninius objektus ir jų tarpusavio ryšius.
b Informacija – tai pranešimas, perduodamas telefonu.
c Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, perduodamus visuomenės informavimo priemonėmis.
d Informacija – tai tik tokie duomenys, kurie kaupiami elektroninėse laikmenose.

2. Kas svarbiau kompiuteryje: techninė ar programinė įranga?
a Ir techninė, ir programinė įranga, sudarančios darnią ir našią sistemą, yra vienodai svarbios ir reikšmingos.
b Svarbiausia yra techninė įranga. Trūkstamą programinę įrangą gali susikurti pats vartotojas.
c Svarbiausia kompiuteriuose yra programinė įranga.
d Dirbant kompiuteriu, svarbiausias yra jo vartotojas. Programinė ir techninė įranga – antraeilis dalykas.

3. Kuriuo iš šių sąrašų tiksliausiai apibūdinama asmeninio kompiuterio sudėtis?
a Sisteminis blokas, vaizduoklis, standusis diskas, klaviatūra, pelė.
b Sisteminis blokas, klaviatūra, standusis diskas, diskelių skaitymo įtaisas, pelė.
c Sisteminis blokas, diskelių įtaisas, klaviatūra, standusis diskas, pelė.
d Standusis diskas, vaizduoklis, klaviatūra, diskelių skaitymo įtaisas, pelė.

4. Kuriame iš šių sąrašų išvardytos tik išorinės atmintinės laikmenos?
a Diskelis, kompaktinė plokštelė, talpusis diskelis (zip), DVD diskas.
b Diskelis, kompaktinė plokštelė, sparčioji buferinė atmintinė (cache).
c Diskelis, pagrindinė atmintinė, talpusis diskelis (zip).
d Diskelis, standusis diskas, skeneris.

5. Kuris iš šių teiginių apie sisteminį bloką yra klaidingas?
a Sisteminiame bloke įmontuojama klaviatūra.
b Sisteminis blokas – svarbiausia asmeninio kompiuterio dalis.
c Sisteminiame bloke įstatoma sisteminė plokštė.
d Sisteminiame bloke įmontuojamas diskelių įrenginys.

6. Kuris rodiklis tiksliausiai apibūdina procesoriaus našumą (darbo spartą)?
a Darbo dažnis, matuojamas megahercais.
b Pagrindinės atmintinės talpa, matuojama megabaitais.
c Darbo dažnis, matuojamas megabaitais.
d Duomenų mainų su pagrindine atmintine sparta.

7. Kuriame atsakyme išvardyti tik įvesties įrenginiai?
a Pelė, klaviatūra, skeneris, šviesos pieštukas.
b Pelė, vaizduoklis, braižytuvas.
c Pelė, klaviatūra, spausdintuvas, šviesos pieštukas.
d Pelė, klaviatūra, braižytuvas, sensorinis ekranas.

8. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina skenerį (skaitytuvą)?
a Skeneris – įvesties įrenginys grafinei ir tekstinei informacijai įvesti.
b Skeneris– išvesties įrenginys grafinei informacijai išvesti.
c Skeneris – įrenginys ekrane matomam vaizdui įsiminti.
d Skeneris – įrenginys informacijos paieškai kompiuteryje atlikti.

9.Kuriame atsakyme išvardyti tik išvesties įrenginiai?
a Spausdintuvas, braižytuvas, garsintuvai, vaizduoklis.
b Spausdintuvas, pelė, vaizduoklis.
c Spausdintuvas, klaviatūra, skeneris, garsintuvai.
d Pelė, braižytuvas, garsintuvai, vaizduoklis.

10. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi didžiausia sparta?
a Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
b Vidinis standusis diskas.
c Išorinis standusis diskas.
d Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

11. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi didžiausia talpa?
a Standusis diskas.
b Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
c Lankstusis diskelis.
d Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

12. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi mažiausia 1 MB informacijos laikymo kaina?
a Standusis diskas.
b Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
c Spartinančioji buferinė atmintinė (cache).
d Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

13. Šiuolaikinių asmeninių kompiuterių pagrindinės (tiesioginės kreipties) atmintinės talpa paprastai būna:
a 64–512 MB.
b 4–8 MB.
c 4–8 GB.
d 640 KB.

14. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina informacijos vienetus?
a Vienas Mbaitas lygus 1024 Kbaitams.
b Vienas Mbaitas lygus 1000 Kbaitų.
c Vienas Mbaitas lygus 106 baitams.
d Vienas Mbaitas lygus 103 Kbaitams.

15. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina operacinę sistemą?
a Operacinė sistema – tai programų ir duomenų rinkinys kompiuterinės sistemos ištekliams bei visam kompiuterio darbui valdyti.
b Operacinė sistema – tai programų rinkinys konkretaus vartotojo uždaviniams spręsti.
c Operacinė sistema – tai programų rinkinys dažniausiai sutinkamiems biuro uždaviniams spręsti.
d Operacinė sistema – tai programos, atliekančios pagrindines skaičiavimo ir logines operacijas.

16. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina taikomąją programinę įrangą?
a Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos dažniausiai sutinkamiems bendrojo pobūdžio uždaviniams spręsti.
b Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos pagalbiniams kompiuterinės sistemos valdymo uždaviniams spręsti.
c Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos byloms tvarkyti ir duomenims glaudinti (archyvuoti).
d Taikomąja programine įranga vadinamos visos kompiuterinės sistemos programos nepriklausomai nuo jų paskirties.

17. Asmeniniuose kompiuteriuose dažniausiai naudojama ši operacinė sistema:
a Windows.
b MS-DOS.
c Unix.
d OS/2.

18. Raštinės dokumentams rengti Lietuvoje dažniausiai vartojama ši programa:
a Microsoft Word.
b Winzip.
c MS NotePad.
d MS WordPad.

19. Ekonominiams bei buhalteriniams skaičiavimams atlikti dažniausiai vartojama ši programa:
a Skaičiuoklė.
b Tekstų procesorius.
c Duomenų glaudinimo (pakavimo) programa.
d Grupinio darbo sistema.

20. Kuri iš programų labiausiai tinka rengiant pranešimą konferencijai arba seminarui?
a Pateikčių programa.
b Skaičiuoklė.
c Duomenų bazių valdymo sistema.
d Elektroninio pašto programa.