Pagal raktinį žodį: Lietuvių kalbos egzaminas

Kalbos etiketas. Kalbos etiketo taisyklės

  Mūsų kalbos etiketas Etiketas – tai konkrečios visuomenės priimtos elgesio bei mandagumo taisyklės ir formos; tam tikros manieros, ceremonialai. Svarbi etiketo dalis yra kalbos etiketas. Jis pataria prašant, atsiprašant, dėkojant, linkint, sveikinantis ir pan. vartoti tradicines, o ne kokias verstines mandagumo formules ir vartoti jas tinkamai – kur pridera, išlaikant tautinį etiketo savitumą. Kalbos […]

Kalbos kultūra. Kalbos kultūros klaidos

I užduotis Klaidingas sakinys Taisyklingas sakinys Klaidos paaiškinimas Ar dar yra gerų žmonių šiame sviete? Ar dar yra gerų žmonių šiame pasaulyje? Barbarizmas Jaunimas mėgsta dažnai baliavoti. Jaunimas mėgsta dažnai švęsti. Hibridas Ką tu, durniau, galvoji taip elgdamasis? Ką tu, kvaily, galvoji taip elgdamasis? Barbarizmas Jam pasisekė, nes jis turi gerus sponcorius. Jam pasisekė, nes […]

Kalbos kultūra – Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

adejalas, adijalas – apklõtas aiva -svaraĩnis akuratnas, -a, akurat(n)us, -i – tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a akuračiai, akuratn(i)ai tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai; geraĩ; teisìngai apart – bè, išskýrus; be tõ arenda – núoma arenduoti – núomoti(s), iš(si)núomoti babina – rìtė bakanas – kẽpalas balėja, balija – 1. skalbtùvė; 2. praustùvė balkis […]