Pagal raktinį žodį: Matematikos testas

Planimetrijos testas (su atsakymais)

  1. Kurią atkarpos dalį sudaro pusė jos trečdalio?   1/3      1/12      1/6                          teisingas atsakymas 2/3   2. Koks atkarpos AB ilgis, kai A(-3; 5) ir B(-5;3)? 2* 21/2                                                        teisingas atsakymas 2* 171/2 8* 21/2 teisingo atsakymo nėra   3. Kampo dydis 12°. Jei į tą kampą žiūrėsime per du  kartus didinančią lupą, tai […]

Trigonometrijos testas (su atsakymais)

              1. Išreiškite kampus radianais: 600; 1350; 7200.   π/3; 3π/4; 4π.      teisingas atsakymas 3π/4; π/2; 2π. 2π/3; π/6; π. π; π/4; 2π.     2. Kampus išreiškite laipsniais: π/4; 2π/3; 6π.   300; 700; 7200. 450; 1200; 10800.         teisingas atsakymas 450; 1500; 10800. 450; 1200; 7200.     3. Apskaičiuokite 2sin(π/6)+tg(π/4)   […]

Kombinatorikos testas (su atsakymais)

1. Vienas žmogus turi 7 matematikos knygas, o kitas 9 knygas.  Keliais būdais jie gali pasikeisti knygomis, jei keičiama tik po vieną knygą? 63                                       teisingas atsakymas 16 81 14     2. Apskaičiuokite P4. 24                                       teisingas atsakymas 16 64 12     3. Visos vienos klasės mergaitės dainuoja chore arba lanko namų ruošos būrelį. 9 […]

11 klasės matematikos testas – Laipsniai su sveikaisiais rodikliais (su atsakymais)

              1. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę: (357 * 24)/(56 *14)5.   612,5 122,5     teisingas atsakymas 124 245               2. Apskaičiuokite trupmenos reikšmę: (39,52 – 3,52)/(57,52 – 14,52).   5/6 0 7/9 ½       teisingas atsakymas               3. Koks skaičius lygus pusei 298 ?         299         297       teisingas atsakymas         249      248 […]