Pagal raktinį žodį: Matematikos uždaviniai su atsakymais

Figūros, apribotos kreivėmis ploto apskaičiavimas

Apskaičiuoti plotą figūros, apribotos kreivėmis   y= x2 – 4 ir  y = 0;   Sprendimas   Funkcijos y= x2 – 4  grafikas yra parabolė,  viršūnės taško koordinatės yra (0;-4) Funkcija  y= x2 – 4  kerta x-ų ašį, kai x2 – 4=0 Išsprendę lygtį gauname šių taškų koordinates-   Brėžiame grafiką:         […]