Informatikos testas (Nr.5)

 

1. Kuri iš čia pateiktų programų nėra operacinė sistema?
a Windows Commander.
b MS-DOS.
c Windows NT.
d Linux.
e Unix.

2. Kuris teiginys apie pastoviąją atmintinę (ROM) yra neteisingas?
a Sutrikimai joje nėra svarbūs viso kompiuterio darbui.
b Iš jos galima tik skaityti, o įrašyti į ją nieko neleidžiama.
c Čia būna įrašyta pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (BIOS).
d Vartotojas negali keisti informacijos joje.

3. Kurios kompiuterio dalys būtinai įeina į sisteminį bloką?
a Procesorius ir vidinė atmintinė.
b Procesorius ir išorinė atmintinė.
c Procesorius, vidinė atmintinė ir įvesties įrenginiai.
d Procesorius, vidinė ir išorinė atmintinės.

4. Kaip vadinosi pirmasis lietuviškas kompiuteris?
a Rūta.
b VEF.
c Venta.
d Tauras.

5. Kuriame atsakyme išvardytos tik išorinės atmintinės priemonės?
a Diskelis, standusis diskas, kompaktinė plokštelė, magnetinė juosta.
b Standusis diskas, kompaktinė plokštelė, vaizduoklis, skaitmeninis diskelis.
c Procesorius, standusis diskas, magnetinė juosta.
d Kompaktinė plokštelė, skaitmeninis diskelis, skaitlys, standusis diskas.

6. Kuri svarbi mokslinė teorija tapo kompiuterio veikimo pagrindu?
a Dž. Būlio sukurta logikos algebra.
b A. Enšteino reliatyvumo teorija.
c M. Koperniko atradimas.
d G. Kantoro matematinė aibių teorija.

7. Kuri iš pateiktų programų nėra programavimo kalbos transliatorius?
a Microsoft Excel.
b Turbo Pascal.
c Komenskio Logo.
d Delphi.
e Borland C++.

8. Kas yra hipertekstas?
a Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
b Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
c Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
d Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.

9. Kas įvardijama įvairialypės terpės (multimedijos) terminu?
a Tai technologija, vienijanti tekstą, vaizdus, animaciją, garsus, grafiką bei kitas informacijos rūšis, esančias kompiuteryje.
b Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
c Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
d Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.

10. Kuri iš išvardytų programų nėra duomenų pakavimo programa?
a WinDVD.
b WinZIP.
c WinRAR.
d WinARJ.

11. Kuris teiginys apie pakavimo programas yra neteisingas?
a Jos vartojamos duomenų kodavimui pakeisti.
b Jos vartojamos duomenų (programų) apimčiai sumažinti.
c Jos neretai dar vadinamos duomenų suspaudimo, glaudinimo, sutankinimo programomis.
d Jau sukurta daugiau nei šimtas duomenų pakavimo programų.

12. Kaip kompiuteriai gali būti jungiami į tinklą?
a Visais čia išvardintais būdais.
b Žvaigždiniu būdu, kai prie vieno pagrindinio kompiuterio atskiromis linijomis jungiami kiti kompiuteriai ar išoriniai įrenginiai.
c Žiediniu būdu, kai kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai sujungiami ratu.
d Magistraliniu būdu, kai visi tinklo kompiuteriai bei išoriniai įrenginiai jungiami prie vienos ryšio magistralės.

13. Vieno objekto pakeitimas kitu, turinčiu panašius požymius ir funkcijas, vadinamas:
a Modeliavimu.
b Kopijavimu.
c Plagijavimu.
d Perkėlimu.

14. Kaip vadinosi pirmasis pasaulį išvydęs asmeninis kompiuteris, kas ir kada jį sukūrė?
a Altair, Edvardas Robertsas, 1974 m.
b IBM, grupė specialistų, 1967 m.
c ABC, Džonas Atanasovas, 1939 m.
d Apple, Styvas Vozniakas ir Styvas Džobsas, 1975 m.

15. Kokiu įtaisu skaitomas ant prekių atspaustas brūkšninis kodas?
a Kasos aparatu ir klaviatūra.
b Skeneriu (skaitliu), sujungtu su kasos aparatu.
c Modemu.
d Vaizduokliu.

16. Kiek daugiausiai ženklų galima užkoduoti dvejetainiais simboliais?
a Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai 2n.
b Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai n2.
c 1024 simbolius.
d Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai galima užkoduoti n ženklų.

17. Kaip apibūdintumėte kompiuterio atmintinę?
a Kompiuteryje esanti vieta (mikroschemos), kurioje laikoma informacija.
b Kompiuterinis dydis, turintis daug reikšmių.
c Specialus kompiuterio procesorius.
d Katalogų ir bylų matavimo vienetas.

18. Kas ir kada išrado pirmąją spausdinimo mašiną?
a Johanas Gutenbergas 1440 m.
b Gregoras Mendelis 1244 m.
c Norbertas Vyneris 1940 m.

19. Kaip vadinamas taisyklių rinkinys, kuriuo nurodoma, kokiu būdu iš vienų duomenų gauti kitus?
a Algoritmu.
b Argumentu.
c Logaritmu.
d Operatoriumi.

20. Kas nepriskiriama kompiuterio išorinei atmintinei?
a Teisingo atsakymo nėra.
b Diskelis.
c Kompaktinė plokštelė.
d Standusis diskas.
e Magnetinė juosta.

Informatikos testas (Nr.2)

 

1. Koks įrenginys naudojamas įstaigose norint perduoti dokumento vaizdą telefono linijomis?
a Faksas.
b Skeneris
c Spausdintuvas
d Modemas

2. Ar galima faksimilę pasiųsti tiesiai iš kompiuterio?
a Taip.
b Ne.
c Tam reikalingas specialus kompiuteris.
d Taip, tačiau tam būtina, kad kompiuteris turėtų skenerį.

3. Kaip teisingai išjungti kompiuterį?
a Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down, tada pasirodžiusiame dialogo lange pažymėti Shut down the computer? ir paspausti Yes.
b Baigus darbą reikia atjungti kompiuterį nuo elektros tinklo.
c Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Restart the computer? paspausti Yes.
d Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Close all programs and log as a different user? paspausti Yes.

4. Kompiuterio pelė turi du klavišus. Ar abu jie lygiaverčiai?
a Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis naudojamas kontekstiniam (vietiniam) meniu iškviesti.
b Taip, bet kada galima paspausti kurį nors iš jų.
c Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis yra atsarginis ir naudojamas sugedus kairiajam.
d Ne, dešinysis yra pagrindinis. Kairysis klavišas naudojamas sugedus dešiniajam.

5. Kuo skiriasi paprastas kairiojo pelės klavišo spragtelėjimas nuo dvigubo (dukart mikliai paspaudžiant)?
a Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas bei paspaudžiami mygtukai. Dvigubas spragtelėjimas naudojamas programoms paleisti.
b Niekuo nesiskiria.
c Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu paleidžiama taikomoji programa. Dukart spragtelėjus pelės klavišu galima pažymėti objektą bei paspausti kurį nors iš mygtukų.
d Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas, o dukart spragtelėjus pelės klavišu iškviečiamas kontekstinis (vietinis) meniu.

6. Kam skirta šiukšlinė?
a Windows priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
b MS-DOS priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
c Iš dokumento iškirptiems objektams laikyti.
d Dokumentų kopijoms laikyti.

7. Kaip atliekamas diskelio ženklinimas?
a My Computer arba Exploring languose dešiniuoju pelės klavišu reikia spragtelėti piktogramą A: ir pasirinkti komandą Format.
b My Computer arba Exploring languose reikia atverti diskelio turinį ir pasirinkti File meniu komandą.
c Tai galima padaryti tik gaminant diskelius.
d Diskelio suženklinti iš viso negalima.

8. Kokiu būdu galima iškviesti Windows sistemos žinyną?
a Spragtelėjus Start Help.

b Bet kurios taikomosios programos meniu juostoje spragtelėjus Help.
c Bet kurios taikomosios programos lange paspaudus klavišą .
d Bet kurios taikomosios programos priemonių juostoje paspausti .

9. Kokiu būdu galima gauti pagalbos taikomosios programos lange?
a Paspaudus klavišą . Alternatyva – meniu juostoje spragtelėjus komandą Help arba mygtuką priemonių juostoje.
b Spragtelėjus Start Help
c Paspaudus klavišą .
d Meniu juostoje spragtelėjus Tools.

10. Kai kuriuose dialogo languose būna mygtukas su klaustuko paveikslėliu: . Ką jis reiškia?

a Spragtelėjus klaustuką dialogo lange, šalia pelės žymeklio atsiranda klaustukas. Rodant su tokiu žymekliu į bet kurį lango elementą, gaunama informacija apie pasirinktą lango elementą.
b Paspaudus šį mygtuką, iš karto atveriamas žinyno langas.
c Šis mygtukas dubliuoja meniu punktą Help.
d Paspaudus šį mygtuką, į tvarkomą dokumentą įterpiamas klaustuko ženklas.

11. Jums reikia informacijos apie slaptažodžio keitimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Change password ir paspausime Display.
b Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My password.

d Spragtelėsime Start Systems Management.

12. Jums reikia informacijos apie naujų šriftų įkėlimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Add fonts ir paspausime Display.
b Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My fonts.
d Spragtelėsime Start Fonts.

13. Ką reikia daryti norint pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pakeisti laukelio Font Size reikšmę.
c Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

14. Jūs norite, kad vaizduoklio skiriamoji geba būtų 1024×768. Ar visada pavyks ją nustatyti?
a Ne visada. Tokią aukštą skiriamąją gebą pavyks nustatyti tik tuomet, jei turite geros kokybės vaizduoklį ir SVGA vaizdo plokštę.
b Visada.
c Visada. Tik reikia išmanyti, kaip tai padaryti.
d Ne visada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

15. Kai laikote nuspaustą raidės klavišą, rašomame tekste tam tikru dažniu pasirodo ta pati raidė. Kaip galima pakeisti jos kartojimo dažnį?
a Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Rate.
b Raidės kartojimo dažnio pakeisti negalima.
c Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Delay.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą klaviatūros tipą.

16. Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Kodėl?
a Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Double-click speed.
b Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Rate.
c Nustatyta kitokia nei turėtų būti parametro Pointer speed reikšmė.
d Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Delay.

17. Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Ką reikia daryti, kad programa atpažintų dvigubą spragtelėjimą?
a Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Slow.
b Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Motion esantį šliaužiklį Pointer speed pastumti link Slow.
c Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Fast.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą pelės tipą.

18. Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Kokios galėtų būti priežastys?
a Neįdiegti lietuviški šriftai arba lietuvių kalba neįtraukta į naudojamų kalbų sąrašą – jos nėra Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b Netinkamas vaizduoklis.
c Reikia prijungti kito tipo klaviatūrą.
d Neįdiegti lietuviški šriftai.

19. Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Ką daryti, kad būtų galima rašyti kompiuteriu visas lietuviškas raides?
a Įdiegti lietuviškus šriftus ir lietuvių kalbą įtraukti į naudojamų kalbų sąrašą – ji turi būti Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b Prijungti kito tipo vaizduoklį.
c Prijungti kito tipo klaviatūrą.
d Įdiegti lietuviškus šriftus ir prijungti kito tipo klaviatūrą.

20. Ar galima padaryti taip, kad jūsų spausdintuvu galėtų naudotis ir kiti vietinio tinklo vartotojai?
a Taip, galima.
b Ne, negalima.
c Taip, galima, tačiau tik ribotam laikotarpiui.
d Taip, galima, tačiau kiekvieną kartą prieš spausdindami jie privalės gauti jūsų sutikimą.