Pagal raktinį žodį: Neteiktinos svetimybės

Kalbos kultūra – Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

adejalas, adijalas – apklõtas aiva -svaraĩnis akuratnas, -a, akurat(n)us, -i – tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a akuračiai, akuratn(i)ai tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai; geraĩ; teisìngai apart – bè, išskýrus; be tõ arenda – núoma arenduoti – núomoti(s), iš(si)núomoti babina – rìtė bakanas – kẽpalas balėja, balija – 1. skalbtùvė; 2. praustùvė balkis […]