Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.4)

 

1. Kieno įkalbėti kryžininkai nusiaubė Konstantinopolį?
a) Venecijos b) Florencijos c) Genujos

2. Kokias jūras žinojo viduramžiais?
a) Baltijos ir Raudonąją b) Raudonąją c)Viduržemio d) nei vienos

3. Kokios buvo riterių pilys?
a) ginybinės b) muziejinės c) parodomosios d) gyvenamosios

4. Suvedžiokite atitinkamas savokų reikšmes:
Vasalas-                            stambus žemdirbystės ūkis
Simonija-                          nuo senjoro priklausomas feodalas
Dvaras-                             didelis užkrečiamosios ligos išplitimas
Epidemija-                       bažnytinių pareigų, privilegijų pirkimas, pardavimas

5. Kodėl XIV-XV a. sumažėjo riterių reikšmė?
a) nes jų buvo per mažai b) nes išplito šaunamieji ginklai c) jie pradėjo girtuokliauti

6. Išbraukite neteisingą žodį ir šalia parašykite teisingą.
Feodą suteikęsvaldovas vadintas imperatoriumi.
Į šventas vietas keliaujantis maldininkas vadinamas misionierium.
Riteriai karaliaus lėšomis turėjo apsirūpinti brangia ginkluote.

7. Įvykius suršykite chronologine seka
Romanika – Įkūriama šventoji Romos imperija – Vormso konkordatas – Surengtas vaikų kryžiaus žygis.

8. Kas pagerino valstiečių buitį XII-XIII a.?
a) trilaukė sėjomainos sistema b) medinė žagrė c) žemės trešimas mėšlu d) ratinis plųgas e) dvilaukė sėjomainos sistema

9. Riteris privalėjo:
a) garbingai kariauti ir pagarbiai elgtis su damomis b) žeminti skurdžius
c) ginti bažnyčią ir tarnauti Dievui d) globoti vargšus ir našlaičius
e) neklausyti bažnyčios mokymų

10. Suvedžiokite kurios savybės atitinka stilius:
akmeninės, storos sienos
nedidukai pusapvalės arkos
Romanika piliorius
langus puošia vitražai
skliautas
grakštumas
Gotika arkbutanas
vidų puošia akmenyje iškaltos skulptūros, nutapytos freskos
smailėjanti arka

11. Kaip žmonės viduramžiais įsivaizdavo pasaulį?

12. Kodėl XIV-XV a. žemvaldžiai leido išsipirkti valstiečiams laisvę?
a) yrė natūrinis ūkis, bei augo pinigų poreikis b) valstiečiai daugiau neėjo į lažą
c) baudžiauninkai daugiau nemokėjo duoklės

13. Dėl ko tarpusavy X a. kovojo imperatorius su popiežiumi?
a) investitūrų b) žemės padalijimo c) vietos rūmuose

14. Į ką būrėsi amatininkai?
a) gildijas b) cechus c) getus

15. Daugelių aukštųjų mokyklų sudarė 4 fakultetai:
a) filosofijos, teologijos, medicinos, teisės
b) filosfijos, teologijos, matematikos, teisės
c) filosofijos, teologijos, matematikos, astronomijos

16. Kokia kalba viduramžiais mokyklose buvo dėstomi mokomieji dalykai?
a) graikų b) lotynų c) ispanų

17. Kryžiaus žygių priežastys (čia surašytos ne visos):
a) viliojo rytų turtai b) norėjo daugiau vergų c) religinis fanatizmas d) stigo laisvų valdų
e) norėjo įrodyti, kad kryžininkai yra aukščiau už visus

18. Kryžininkų įkurtos valstybės:
a) Edesos grafystė, Tripolio grafystė b) Romos imperija c) Antiochijos kunigaikštystė
d) Mažosios Armėnijos karalystė, Jeruzalės karalystė e) Prancūzijos kunigaikštystė

19. Įvykius sujunkite su tinkamomis datomis
962m.- feodalizmo susiklostymas
XI a.- musulmonai užėmė paskutinę kryžininkų tvirtovę
1291m.- prasidėjo visą katalikų pasaukį apėmęs judėjimas
IX-XI a.- įkuriama šv. Romos imperija

20. Maistą sujunkite su atitinkamo luomo žmonėmis
medžioklės bei žvejybos laimikis
vynas
Turtingieji duona
alus
miško gėrybės
Vargingieji daržovės

21. Šalia teigininių jeigu teisingi parašykite „taip“, o jei neteisingi – „ne“
Viduramžiais buvo žinomos 3 jūros.
Viduramžiais moterys tekėdavo sulaukusios 18 metų.
Žmonių religingums buvo susipynęs su prietaringumu.
Po Kliuni reformos kunigai nebegalėjo vesti.

22. Suvedžiokite:
padeda vyrui tvarkytis verslo reikaluose
Turtingosios moterys parduoda prekes turguje
tvarko pilis
Amatininkų žmonos prižiūri padėjėjus
gina valdas nuo užpuolikų
Valstietės pagelbėja vyrams ūkyje

23. Kas vidamžiais sudarė pagrindinius luomus?

24. Kokio vienuolyno vardu buvo pavadintos bažnyčios reformos?
a) Sent Deni b) Kliuni c) Šliuni

25. Viduramžių miesto sluoksniuose žemiausią vitą užima:
a) samdiniai, darbininkai b) elgetos, nusikaltėliai, valkatos c) tarnautojai

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.1)

 

1. 476 metais :
a) Romos imperija padalijama i Rytų ir Vakarų imperijas ;
b) Žlunga Vakarų Romos imperija ;
c) Žlunga Rytų Romos imperija .

2. Kodeksas – tai … :
a) Sistemingas teisės normų rinkinys ;
b) Religinės tematikos kūrinys ;
c) Vakarų krikščionių bažnyčios nustatymas .

3. Beneficija – tai … :
a) Arabų užimtų Ispanijos teritorijų atkovojimas VIII – XV a. ;
b) Pirmasis antikinės kultūros atgimimas Vakarų Europoje ;
c) Laikinas, be paveldėjimo teisės, atlyginimas už karinę tarnybą .

4. 1251 metais :
a) Įkuriama Aukso orda ;
b) Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiuoju chanu – Čingischanu ;
c) Didysis chanas imperiją padalijo keturiems sūnums .

5. Išvardinti Kinijos išradimus :
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
7. …………………………………….
8. …………………………………….
9. …………………………………….

6. Susidariusi šiaurės Vokietijos miestų prekybinė ir politinė sąjunga vadinama :
a) Cechų miestų sąjunga ;
b) Gildijų miestų sąjunga ;
c) Hanzos miestų sąjunga .

7. Lietuvių genties žemė Lietuva pirmą kartą buvo paminėta :
a) 1202 metais ;
b) 1009 metais ;
c) 1226 metais .

8. Saulės mūšyje kariavo :
a) Kalavijuočiai ir žemaičių gentis ;
b) Kryžiuočiai ir kalavijuočiai ;
c) Prūsai ir kryžiuočiai .

9. Lietuvių tautai priklausė :
a) Prūsai, žemaičiai, žemgaliai ;
b) Kuršiai, prūsai, latgaliai, jotvingiai ;
c) Skalviai, kuršiai, jotvingiai, žemaičiai, aukštaičiai, lietuviai, sėliai, latgaliai .

10. 1644 – 1911 metais :
a) Mingų dinastija ;
b) Mandžiūrų dinastija ;
c) Delio sultonatas .

11. Indijos vaišijų grupei priklausė :
a) Tarnautojai, kareiviai, stambieji žemvaldžiai ;
b) Dvasininkai, mokslininkai ;
c) Turtingi valstiečiai, paskolų tiekėjai, pirkliai, amatininkai .

12. Mandarinas – tai … :
a) Indijos pareigūnas ;
b) Kinijos pareigūnas ;
c) Japonijos pareigūnas .

13. Indijos kšatrijų grupei priklausė :
a) Tarnautojai, kareiviai, stambieji žemvaldžiai ;
b) Turtingi valstiečiai, pirkliai, amatininkai ;
c) Tarnai, kaimo policininkai, siuvėjai, pynėjai .

14. Autokratinė valstybė buvo :
a) Japonija ;
b) Kinija ;
c) Indija .

15. 1206 metais ( klaidingus atsakymus išbraukti ) :
a) Čingischanas pradeda Azijos užkariavimus ;
b) Algirdas sumuša totorius prie Mėlynųjų Vandenų ;
c) Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiuoju chanu – Čingischanu ;
d) Įkurta Aukso orda .

16. Išvardinti baltų gentis V – X a. :
1. ………………………… 7. …………………………
2. ………………………… 8. …………………………
3. ………………………… 9. …………………………
4. ………………………… 10. …………………………
5. ………………………… 11. …………………………
6. …………………………

17. 1096 – 1270 metais :
a) Romanika ;
b) Kryžiaus žygiai ;
c) Gotika .

18. Dogma – tai … :
a) Mokslas apie Dievą ;
b) Viduramžių filosofijos kryptis ;
c) Teiginys be įrodymų .