Informatikos testas (Nr.5)

 

1. Kuri iš čia pateiktų programų nėra operacinė sistema?
a Windows Commander.
b MS-DOS.
c Windows NT.
d Linux.
e Unix.

2. Kuris teiginys apie pastoviąją atmintinę (ROM) yra neteisingas?
a Sutrikimai joje nėra svarbūs viso kompiuterio darbui.
b Iš jos galima tik skaityti, o įrašyti į ją nieko neleidžiama.
c Čia būna įrašyta pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (BIOS).
d Vartotojas negali keisti informacijos joje.

3. Kurios kompiuterio dalys būtinai įeina į sisteminį bloką?
a Procesorius ir vidinė atmintinė.
b Procesorius ir išorinė atmintinė.
c Procesorius, vidinė atmintinė ir įvesties įrenginiai.
d Procesorius, vidinė ir išorinė atmintinės.

4. Kaip vadinosi pirmasis lietuviškas kompiuteris?
a Rūta.
b VEF.
c Venta.
d Tauras.

5. Kuriame atsakyme išvardytos tik išorinės atmintinės priemonės?
a Diskelis, standusis diskas, kompaktinė plokštelė, magnetinė juosta.
b Standusis diskas, kompaktinė plokštelė, vaizduoklis, skaitmeninis diskelis.
c Procesorius, standusis diskas, magnetinė juosta.
d Kompaktinė plokštelė, skaitmeninis diskelis, skaitlys, standusis diskas.

6. Kuri svarbi mokslinė teorija tapo kompiuterio veikimo pagrindu?
a Dž. Būlio sukurta logikos algebra.
b A. Enšteino reliatyvumo teorija.
c M. Koperniko atradimas.
d G. Kantoro matematinė aibių teorija.

7. Kuri iš pateiktų programų nėra programavimo kalbos transliatorius?
a Microsoft Excel.
b Turbo Pascal.
c Komenskio Logo.
d Delphi.
e Borland C++.

8. Kas yra hipertekstas?
a Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
b Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
c Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
d Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.

9. Kas įvardijama įvairialypės terpės (multimedijos) terminu?
a Tai technologija, vienijanti tekstą, vaizdus, animaciją, garsus, grafiką bei kitas informacijos rūšis, esančias kompiuteryje.
b Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
c Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
d Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.

10. Kuri iš išvardytų programų nėra duomenų pakavimo programa?
a WinDVD.
b WinZIP.
c WinRAR.
d WinARJ.

11. Kuris teiginys apie pakavimo programas yra neteisingas?
a Jos vartojamos duomenų kodavimui pakeisti.
b Jos vartojamos duomenų (programų) apimčiai sumažinti.
c Jos neretai dar vadinamos duomenų suspaudimo, glaudinimo, sutankinimo programomis.
d Jau sukurta daugiau nei šimtas duomenų pakavimo programų.

12. Kaip kompiuteriai gali būti jungiami į tinklą?
a Visais čia išvardintais būdais.
b Žvaigždiniu būdu, kai prie vieno pagrindinio kompiuterio atskiromis linijomis jungiami kiti kompiuteriai ar išoriniai įrenginiai.
c Žiediniu būdu, kai kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai sujungiami ratu.
d Magistraliniu būdu, kai visi tinklo kompiuteriai bei išoriniai įrenginiai jungiami prie vienos ryšio magistralės.

13. Vieno objekto pakeitimas kitu, turinčiu panašius požymius ir funkcijas, vadinamas:
a Modeliavimu.
b Kopijavimu.
c Plagijavimu.
d Perkėlimu.

14. Kaip vadinosi pirmasis pasaulį išvydęs asmeninis kompiuteris, kas ir kada jį sukūrė?
a Altair, Edvardas Robertsas, 1974 m.
b IBM, grupė specialistų, 1967 m.
c ABC, Džonas Atanasovas, 1939 m.
d Apple, Styvas Vozniakas ir Styvas Džobsas, 1975 m.

15. Kokiu įtaisu skaitomas ant prekių atspaustas brūkšninis kodas?
a Kasos aparatu ir klaviatūra.
b Skeneriu (skaitliu), sujungtu su kasos aparatu.
c Modemu.
d Vaizduokliu.

16. Kiek daugiausiai ženklų galima užkoduoti dvejetainiais simboliais?
a Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai 2n.
b Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai n2.
c 1024 simbolius.
d Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai galima užkoduoti n ženklų.

17. Kaip apibūdintumėte kompiuterio atmintinę?
a Kompiuteryje esanti vieta (mikroschemos), kurioje laikoma informacija.
b Kompiuterinis dydis, turintis daug reikšmių.
c Specialus kompiuterio procesorius.
d Katalogų ir bylų matavimo vienetas.

18. Kas ir kada išrado pirmąją spausdinimo mašiną?
a Johanas Gutenbergas 1440 m.
b Gregoras Mendelis 1244 m.
c Norbertas Vyneris 1940 m.

19. Kaip vadinamas taisyklių rinkinys, kuriuo nurodoma, kokiu būdu iš vienų duomenų gauti kitus?
a Algoritmu.
b Argumentu.
c Logaritmu.
d Operatoriumi.

20. Kas nepriskiriama kompiuterio išorinei atmintinei?
a Teisingo atsakymo nėra.
b Diskelis.
c Kompaktinė plokštelė.
d Standusis diskas.
e Magnetinė juosta.

Informatikos testas (Nr.4)

 

1. Ką reiškia paveikslėlis , matomas paleidus Windows raštinės programą?

a Tai asistento simbolis.
b Tai reiškia, kad dokumentą galite išsiųsti elektroniniu paštu kaip laiško priedą.
c Tai likęs anksčiau dirbusios taikomosios programos pėdsakas.
d Tai žinyno specialus simbolis.

2. Kaip trumpam paslėpti asistentą?
a Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
b Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą ir laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
c Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d Asistento langelyje spragtelėti .

3. Kaip išjungti asistentą?
a Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą. Tuomet laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
b Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
c Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d Asistento langelyje spragtelėti .

4. Kaip pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Display ir atverto lango kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Devices ir atverto lango kortelėje Settings pakeisti vaizduoklio tipą.
c Vaizduoklio skiriamosios gebos pakeisti negalima.
d Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir jo kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

5. Ar visada galima padidinti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Nevisada. Skiriamoji geba priklauso nuo vaizduoklio kokybės ir vaizdo plokštės.
b Visada.
c Nevisada. Tam reikalinga CGA vaizdo plokštė.
d Nevisada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

6. Kur galima rasti įvairius standartinius paveikslėlius?
a Microsoft Clip Galery.
b Windows\Media.
c Windows\Pif.
d Windows\System\Color.

7. Ar galima nukirpti paveikslėlio, įkelto į tekstų tvarkymo programą, kraštą?
a Galima.
b Negalima.
c Galima, tačiau tik viršutinįjį.
d Galima, tačiau tik dešinįjį.

8. Kaip pakeisti slaptažodį Windows NT, Windows 200 arba Windows XP sistemose?
a Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Change Password. Atsivėrusiame dialogo lange užpildyti tam skirtą laukelį New Password.
b Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Task Manager.
c Registruojantis laukelyje Password reikia įvesti naują slaptažodį.
d Slaptažodis nurodomas pirmą kartą registruojant vartotoją ir jo pakeisti nebegalima.

9. Jūs bijote, kad nebūtų sugadintos svarbios programos bylos. Kurį veiksmą (Jūsų nuomone, patikimiausią) atliksite?
a Laikysite jos diegimo bylas kitame diske arba diskelyje.
b Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame diske.
c Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos vardą.
d Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos prievardį.

10. Jūs bijote, kad nebūtų sugadinta svarbi byla. Kur saugiausia laikyti jos kopiją?
a Kitame diske arba diskelyje.
b Kitame to paties disko aplanke.
c Tame pačiame aplanke, tačiau kitu vardu.
d Tame pačiame aplanke, tačiau pakeitę bylos prievardį.

11. Kaip apsaugoti informaciją nuo netyčinio ar tyčinio jos sunaikinimo?
a Sukurti jos atsargines kopijas.
b Aplanką paskelbti bendrai naudojamu.
c Paslėpti bylas.
d Windows NT tam reikalingų priemonių nėra.

12. Kuriame atsakyme tiksliausiai apibūdintas procesorius?
a Tai pagrindinis kompiuterio įtaisas, atliekantis aritmetinius ir loginius veiksmus bei apdorojantis duomenis.
b Tai pagrindinis kompiuterio valdymo įtaisas, išrenkantis iš atmintinės komandų seką ir valdantis išvedimo įtaisus.
c Tai operacijų atlikimo įtaisas, atliekantis aritmetinius veiksmus su duomenimis.
d Tai svarbiausioji vidinės atmintinės dalis.

13. Kas yra RAM?
a Tai tiesioginės kreipties (pagrindinė) atmintinė.
b Tai išorinė atmintinė.
c Tai atmintinė, skirta kompaktinėms plokštelėms skaityti ir rašyti.
d Tai tarpininkė tarp pagrindinės atmintinės ir procesoriaus.

14. Kuri programa geba kurti savo kopijas ir įterpti jas į bylas, sistemines kompiuterio sritis, kompiuterių tinklus ir pan.?
a Kompiuterių virusas.
b Tekstų tvarkymo sistema.
c Pašto programa.
d Antivirusinė programa.

15. Kada atsirado kompiuterių virusai?
a Apie 1988 m.
b Sukūrus pirmąją elektroninę skaičiavimo mašiną.
c Sukūrus pirmąjį asmeninį kompiuterį.
d Apie 1970 m.

16. Kaip vadinosi pirmasis virusas?
a EGABTR.
b Černobylis.
c ARPANET.
d Java.

17. Kurio iš išvardytų veiksmų neatlieka taikomosios programos?
a Atpažįsta bei pašalina virusus.
b Padeda rengti ir tvarkyti tekstus.
c Apdoroja skaitmeninę informaciją.
d Piešia paveikslus ir apdoroja grafinę informaciją.

18. Ar kompiuteris apsaugotas nuo virusų, jei jame įdiegta antivirusinė programa?
a Ne visada, priklauso nuo joje esančios virusų duomenų bazės.
b Be abejo.
c Taip, jei ji įjungta.
d Ne visada, priklauso nuo operacinės sistemos naujumo.

19. Kuriuo iš šių būdu galima garantuoti, kad kompiuteris visiškai apsaugotas nuo virusų?
a Nesant kompiuterių tinklo bei laikmenų skaitymo įrenginio.
b Įrašant bylas, patikrintas antivirusine programa ir nesinaudojant internetu.
c Įkeliant informaciją iš patikimų draugų diskelių ir nesinaudojant internetu.
d Nesinaudojant diskeliais, o parsisiųsdinant bylas elektroniniu paštu.

20. Kuri klaviatūra vadinama standartine lietuviškąja klaviatūra?
a Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, ir yra lietuviškos kabutės bei ilgas brūkšnys.
b Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, o ilgą brūkšnį galima surinkti iš skaitmenų srities.
c Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos viršutinėje eilėje ant skaitmenis žyminčių klavišų.