Informatika

Informatikos testas (Nr.5)

  1. Kuri iš čia pateiktų programų nėra operacinė sistema? a Windows Commander. b MS-DOS. c Windows NT. d Linux. e Unix. 2. Kuris teiginys apie pastoviąją atmintinę (ROM) yra neteisingas? a Sutrikimai joje nėra svarbūs viso kompiuterio darbui. b Iš jos galima tik skaityti, o įrašyti į ją nieko neleidžiama. c Čia būna įrašyta […]

Informatikos testas (Nr.4)

  1. Ką reiškia paveikslėlis , matomas paleidus Windows raštinės programą? a Tai asistento simbolis. b Tai reiškia, kad dokumentą galite išsiųsti elektroniniu paštu kaip laiško priedą. c Tai likęs anksčiau dirbusios taikomosios programos pėdsakas. d Tai žinyno specialus simbolis. 2. Kaip trumpam paslėpti asistentą? a Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant. b Asistento […]

Informatikos testas (Nr.3)

  1. Kaip paleisti WordPad programą? a Spragtelėjus Start Programs Accessories WordPad. b WordPad piktograma visada būna Windows NT darbalaukyje, reikia tik ją spragtelėti. c Paspaudus Dokuments WordPad. d Paspaudus Settings WordPad. 2. Kuris iš atsakymų išsamiausiai aprašo WordPad galimybes? a WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti raiškiojo teksto, paprastojo teksto ir Word […]

Informatikos testas (Nr.2)

  1. Koks įrenginys naudojamas įstaigose norint perduoti dokumento vaizdą telefono linijomis? a Faksas. b Skeneris c Spausdintuvas d Modemas 2. Ar galima faksimilę pasiųsti tiesiai iš kompiuterio? a Taip. b Ne. c Tam reikalingas specialus kompiuteris. d Taip, tačiau tam būtina, kad kompiuteris turėtų skenerį. 3. Kaip teisingai išjungti kompiuterį? a Baigus darbą reikia […]

Informatikos testas (Nr.1)

  1. Kuris iš pateiktų informacijos apibūdinimų yra tiksliausias? a Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, techninius objektus ir jų tarpusavio ryšius. b Informacija – tai pranešimas, perduodamas telefonu. c Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, perduodamus visuomenės informavimo priemonėmis. d Informacija – tai tik tokie duomenys, […]

Internet: Terminology, history, structure and growth

  The Internet is a worldwide, publicly accessible series of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using the standard Internet Protocol (IP). It is a “network of networks” that consists of millions of smaller domestic, academic, business, and government networks, which together carry various information and services, such as electronic mail, online […]

Duomenų bazės samprata

  Duomenų bazė – pagal kokį nors požymį susijusių duomenų, apdorojamų kompiuteriu, visuma. Terminas „duomenų bazė“ – tai tiesioginis vertimas iš anglų k. Database. Juo įvardijami du skirtingi objektai. Pirmą reikšmę mes apibrežiame – tai kompiuteryje laikome pagal tam tikrus požymius susiję duomenys. Kita duomenų bazės reikšmė yra tokia: kompiuterinė programa, skirta šiems duomenims tvarkyti. […]

Informacinės visuomenės samprata

  Mes gyvename visuomenėje, kuri organiškai susijusi su informacijos technologijos taikymu. Esama daug informacinės visuomenės apibrėžčių: nuo trumpų žinynuose pateikiamų apibūdinimų ii išsamių paaiškinimų. INFORMACINĖ VISUOMENĖ – tai atvira, išsilavinusi ir toliau besimokanti visuomenė, kurios nariai moka ir gali visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis šalies bei pasaulio informacijos ištekliais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos […]

Algoritmavimo uždavinių sprendimo etapai

  Algoritmavimo uždaviniai labai skirtingi. Kiekvienam konkrečiam uždaviniui pasirenkamas kitoks sprendimo kelias. Tačiau esama ir bendrumų. Programuoti lengviau, jei laikomasi tam tikrų taisyklių – programavimo metodikos. Uždavinio programavimą galima suskirstyti į dalis: 1. Uždavinio formulavimas. 2. Sprendimo algoritmo parinkimas ar sudarymas. 3. Programos rašymas. 4. Programos tikrinimas. 5. Programos tobulinimas. 6. Programos derinimas. 1) Uždavinio […]

Internetas – pasaulinė kompiuterių tinklų sistema

  Internetas – pasaulinė kompiuteriu tinklų sistema, apimanti milžinišką kiekį duomenų, programų, dokumentų bei kitokios informacijos ir įgalinanti naudoti asmeninį kompiuterį tos informacijos paieškai. Internetas teikia daugybę paslaugų iš kurių populiariausios: hipertekstinių dokumentų skaitymas – pasaulinis Voratinklis (WWW – World Wide Web), keitimasis laiškais – elektroninis paštas, informacijos siuntimas bylomis, konferencijos bei pokalbiai Internete. Internetas […]

Algoritmo ir programos samprata

  Algoritmas – tai nurodymų seka tam, kas turės atlikti užduotį. Plačiausia prasme algoritmo sąvoka nusako numatomų veiksmų seką, norint padaryti, kokį nors darbą ar atlikti užduotį. Algoritmu galėtume vadinti, bet kurį valgių gaminimo receptą iš kulinarijos knygos, ir instrukcija, kaip paskambinti taksofonu. Algoritmas – tai aiškūs ir tikslūs nurodymai, kaip ir kokių veiksmų seka […]

Kompiuterių tinklai

  Kompiuterio panaudojimo sričių palaipsniui vis daugeja. Kiekviena įstaiga pritaiko ji saviems darbams. Tuomet atsiranda poreikis keistis informacija, t. y. ją perkelti iš vieno kompiuterio į kitą. Tada imama galvoti apie kompiuterių sujungimą – šitaip ir atsirado kompiuterių tinklai, kurie dabar nusidriekė per visą pasaulį. Kompiuterių tinklas – tarpusavyje sujungti kompiuteriai, galintys keistis esama informacija. […]

Objektiškai orientuotos analizės kursinis darbas „TV tiuneris“

Įvadas    3 Projektas    3 Use case diagrama    3 Class diagrama    4 Collaboration Diagrama    4 Sequence diagrama    5 Activity diagrama    6 Išvados    8 Įvadas Mūsų projekto tikslas buvo suprojektuoti tv tiunero programinę įrangą naudojant UML. Projetui įgyvendinti buvo dirbama su Rational Rose programa. Tv tiūneris tikslas yra atkoduoti ir rodyti įvairius tv kanalus, kurių nerodo įprastinė […]

Kompiuterinių tinklų projektavimas ir diegimas, Vilniaus kolegija

1. Įvadas Kiekvieno verslo sėkmė priklauso nuo laiku gautos ir praktiškai pritaikytos informacijos. Verslo informacijos srauto augimas per paskutiniuosius penkis ar daugiau metų tapo pagrindine priežastimi dėl kurios galutiniai vartotojai suprato informacijos svarbą dabartinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis. Specializuotas priėjimas prie duomenų realaus laiko rėžime (on – line) atitiko verslininkų poreikius, kuriems yra svarbu savalaikis informacijos […]

Informacinių technologijų panaudojimo kriminalinėje policijoje galimybės ir perspektyvos, kursinis darbas

Įvadas Kiekvieną dieną žmonės susiduria su begale informacijos ir daugybe problemų, kaip tą informaciją galėtų tinkamai panaudoti. Kuo greičiau randamas tinkamas problemos sprendimo būdas, tuo geresnių rezultatų galima tikėtis. Todėl čia reikia išskirti tas priemones ir būdus, kurie padeda, taupant laiką ir pinigus, pasiekti gerų rezultatų. Šiuolaikinė visuomenė vystosi  itin sparčiai. Jos gyvenime informacinių technologijų […]

Mikroelektronikos gaminių naudojimas įvairiose ūkio šakose

ĮVADAS Viena iš būdingiausių šiandieninės mokslinės – techninės pažangos ypatybių yra platus mikroelektronikos gaminių naudojimas įvairiose ūkio šakose. Mikroprocesoriuose – ypač sudėtinguose mikroelektronikos įtaisuose – įdiegti pažangiausi mokslo ir inžinerinės minties laimėjimai. Jie naudojami šiandien daugelyje žmogaus veiklos sričių – nuo kosminių tyrimų iki buities. Tai personaliniai kompiuteriai, automatizuotos informacijos rinkimo ir apdorojimo sistemos, valdymo […]

Kompiuterinio tinklo kūrimas ir pritaikimas vartotojui, kursinis darbas

1. Įvadas Kiekvienas amžius turi vieną ar keletą dominuojančių technologijų. Viena iš svarbiausių 20-ojo amžiaus technologijų – informacijos rinkimas, apdorojimas, platinimas – glaudžiai susijusi su ryšių bei kompiuterinės technikos neprecedentiniu vystymusi. Ryšių ir kompiuterių apjungimas iš esmės pakeitė  kompiuterinių sistemų organizavimo principus. Kompiuterinių centrų funkcijas dažnai atlieka daug atskirų, tačiau tarpusavyje sujungtų kompiuterių. Kompiuterių tinklas […]

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAZEIDIMAI, NAMŲ DARBAS, kursinis darbas

ĮVADAS Šio darbo tema yra “ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI”.Šio darbo tikslas išmokti dirbti su ACCESS programa.Šiame darbe rasite visą pagrindinę informaciją apie ACCESS programa, kompiuterinę duomenų bazę, access duomenų bazės objektus, lenteles ir ryšius tarp jų,lentelių laukų tipus, lentelių ryšius ir jų tipus, taip pat rasite DB projektavimo patarimus, formų parametrus ir ataskaitas. Access programa yra […]

Kompiuterių architektūra, referatas, kursinis darbas

ĮVADAS XX amžiuje technikos ir technologijos revoliucija sukėlė panašaus masto pasikeitimus, kaip ir maždaug prieš dvejus amžius pramoninė revoliucija. Kompiuterių paplitimas ir informacinių technologijų tobulėjimas smarkiai pakeitė ir iki šiol keičia žmonių darbą, laisvalaikį ir net pačią visuomenę. Pirmąją tokių pasikeitimų bangą sukėlė kompiuterių, galinčių efektyviau apdoroti didelį informacijos kiekį sukūrimas. Pirmieji kompiuteriai buvo galingos […]

Kompiuterio struktūra, referatas

1. ĮVADAS Darbo aktualumas. Niekam nekyla abejonių, kad pastaruoju metu žmonijos vystymosi pažangą lemia informacinių technologijų kūrimas ir vystymas. Personaliniai kompiuteriai tapo būtinu daugumos žmonių darbo įrankiu. Norėdamas gerai išnaudoti kompiuterių galimybes, kiekvienas vartotojas turi išmanyti ir mokėti įvertinti kompiuterio aparatūrinės dalies struktūrą. Tokios žinios tampa būtinos kasdieninės asmeninės veiklos organizavimui: asmeninės dokumentacijos tvarkymui, duomenų […]