Vadyba

Sporto studija- Fankas

Įvadas  Sporto studija “Fankas”. gyvuoja jau beveik 10 metų. Ji buvo įkurta 1996m, dviejų daugkartinių Lietuvos Sportinės aerobikos čempionų – Ingridos ir Andžejaus Michmel. Sporto studija yra įsikūrusi Kaune Savanorių prospekto pradžioje (Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31). Bendras studijos plotas 300kv. m. Čia yra treniruoklių salė, kardiotreniruokliai, aerobikos salė, garo sauna bei soliariumas, […]

Medinių langų marketingo planas apie gamyba ir pardavima

SANTRAUKA Langų gamybos marketingo planas skirtas numatyti sprendimus ir geriausius variantus realizuojant šį gaminį bei įvertinti jo įtaką įmonės pelningumo didinimui bei klientų rato plėtimui. UAB „Statuva“, užsiimanti durų ir žaliuzių gamyba, nusprendė plėsti savo veiklą ir įvesti į rinką naują savo gaminį – langus. Pagrindiniai nagrinėtini klausimai, pradedant gaminti naują produktą: Įmonės veiklos plėtra; […]

Lietuvos valstybės gyventojų socialinė ir demografinė sudėtis

1.Demografijos politika. Demografinė politika Demografinė politika – tai priemonių visuma, kurių tikslas formuoti geriausiai atitinkančią visuomenės plėtrą, gyventojų reprodukciją bei reguliuoti demografinius procesus, dėl visos visuomenės ir dėl kiekvieno jos nario. Tai pasiekiama administracinėmis, juridinėmis, ekonominėmis, socialinėmis bei propagandinėmis priemonėmis. Svarbiausios demografinės politikos priemonės – ekonominio pobūdžio parama daugiavaikėms ir jaunoms šeimoms, mokesčiai bevaikėms šeimoms […]

Nematerealusis skatinimas ir jo struktūra

Įžanga Jau nuo senų laikų egzistuoja aforizmas, kad sėkminga kompanijos veikla yra jos darbuotojų sugebėjimų bei motyvacijos sandauga. Kompanijos personalas tai daug daugiau nei darbo jėga, tai pagrindinis kompanijos resursas ir kapitalas. Pagrindiniai apibrėžimai ir teorijos Prieš nagrinėjant temą reikia aptarti kas yra motyvacija, nes nematerialus skatinimas yra paremtas būtent ja. Darbdaviai skatina darbuotojus, norėdami […]

Marketingo struktūra

ĮVADAS 1.1. Marketingo apibrėžimas Marketingas (angl. marketing – prekyba) – pažodžiui reiškia prekybinė veikla. Tačiau daugelis dabar naudojamų marketingo apibrėžimų jau seniai peraugo šią pažodinę reikšmę. Ankstyvose marketingo išsivystymo stadijose ši veikla buvo aiškinama kaip tikslinga veikla prekėms realizuoti. Vystantis rinkos ekonomikai, marketingas buvo suprantamas plačiau kaip „rinkos koncepcija“ arba netgi „biznio filosofija“. 70-siais metais […]

verslo plano sudarymas ir struktūra

1.Santrauka Kaimo turizmo sodyba „Pasaga“ – įsikūrusi Vištyčio regioniniame parke. Dabartiniu metu sodybos savininkas verčiasi gyvulininkyste. Ateityje planuojama teikti kaimo turizmo paslaugas. Numatomi ateities tikslai – pritraukti lankytojus į kaimo turizmo sodybą, užtikrinti pilnavertį jų poilsio bei pramogų organizavimą. Numatomi pagrindiniai uždaviniai: sukurti tiek aktyvaus teik ir pasyvaus poilsio galimybę, suteikti kokybiškas maitinimo bei apgyvendinimo […]

Grupinio darbo esmė ir organizavimas

ĮVADAS Grupinio darbo organizavimas Grupinio darbo esmė Su grupiniu darbu susiduriama, kai žmonės priverstinai (per formalias val¬dymo – organizacines struktūras) ar savanoriškai (per neformalias grupes) susiburia į grupę siekti bendro tikslo. Sąvoka komanda – „team“ labiausiai paplitusi sporte ir angliškai kalbančių šalių literatūroje. Įmonėse vartojama sąvoka – grupė – suprantama kaip iš kelių darbuotojų susibūręs […]

Organizacijų pokyčiai

ĮVADAS Permainos organizacijoje, joje vykstantys pokyčiai yra reakcija į pasikeitimus, vykstančius aplinkoje. Į pokyčius organizacijoje reaguoja visi (vadovai ir pavaldiniai), tik reakcija būna skirtinga, todėl norėdama išlikti, organizacija turi derinti savo tikslus su aplinka ir, priklausomai nuo situacijos keisti savo tikslus, juos koreguoti. Kai tikslai tampa paprastais rodikliais, pajunta visi organizacijos nariai. Permainos susietos su […]

Reklama ir jos reikšmė

ĮVADAS Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais randame reklaminį bukletėlį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas savaip vertiną reklamą. Šiais laikais reklamos industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda […]

Aukštūjų technologijų reikšmė šalies ekonomikai, plėtojimas, problemos ir veiklos analizė

ĮVADAS Ateities ekonomika bus žinių ekonomika, kurios pagrindinis veiksnys bus žmogiškasis kapitalas. Todėl Lietuvos sėkmę tarptautinėse rinkose ir jos ekonominę bei socialinę pažangą vis labiau lems neekonominiai veiksniai – švietimo, socialinės politikos, regioninės (erdvinės) politikos, mokslo tyrimų, visuomenės sveikatos, viešosios tvarkos, kultūros sektorių plėtra, jų teikiamų paslaugų kokybė. Norint įsitvirtinti tarptautinėse rinkose, Lietuvos gaminių produktyvumo […]

Savanorių veiklos koordinavimas

ĮVADAS Savanorystė visame demokratiniame pasaulyje turi senas ir gilias tradicijas. Jungtinės Amerikos Valstijos gali pasigirti seniausiomis tradicijomis. Lietuvoje taip pat savanoriškos veiklos tradicijos yra senos, tačiau sovietmečio periode gyvenusių žmonių poreikiai būti reikalingiems ir naudingiems kitiems, buvo iškreipti (kaip pvz.: “savanoriškos” šeštadieninės talkos). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, žmonės pajuto galintys prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo. Dalis […]

Organizacija ir komunikacija

ĮVADAS Jau nuo pat žmonijos pradžios, kai pirmi žemės gyventojai išmoko kalbėti žodžiais, gestais ar mimikomis parodyti savo jausmus, prasidėjo komunikavimas tarpusavyje. Šiuolaikinėje visuomenėje komunikavimas tampa vis svarbesnis ir reikšmingesnis bendravimo reiškinys, be kurio neapseitų nei viena organizacija. Komunikavimas – tai bendravimas, kuris vyksta tarp dviejų arba grupės asmenų. Nustatyti ar organizacijoje vykstanti komunikacija yra […]

Prekės ženklo samprata ir funkcijos

ĮVADAS Jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami tam, kad pirkėjas, įsigijęs gaminį ir likęs juo patenkintas, kitą kartą ieškodamas, galėtų lengviau atpažinti to paties gamintojo produkciją. O šiais laikais prekės ženklo svarba rinkoje sparčiai auga. Gausėja produktų, kurie labai panašūs savo funkcijomis, todėl prekės ženklas vartotojui tampa viena […]

Reklama

Įvadas Šio šimtmečio pradžoje firmų pajėgumas ir gamybos apimtis ėmė augti. 1929 metais susidarė tokia situacija, kai prekių pasiūla pralenkė paklausą. Kilo ekonominė krizė, ir firmoms sunkiau sekėsi parduoti savo produkciją. Todėl gamintojai ėmė sukti galvą kaip prekę pateikti klientui, išskirdami jos privalumus. Būtent tada reklama įgijo savo dabartinę reikšmę. Jau septintajame dešimtmetyje reklamos reikšmė […]

Valdymo sprendimų priėmimas vadyboje

ĮVADAS Valdymo sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, kaip specifinės personalo kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti valdymo sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymą. Tuo tarpu Lietuvoje valdymo sprendimų priėmimo klausimams skiriamas nepakankamas dėmesys. Užsienio vadybos literatūroje valdymo sprendimų priėmimo tiek teorinės, […]

Personalo organizavimas

ĮVADAS Kiekvienas vadovas siekia geresnių rezultatų diegdamas sistemą, kuri darbuotojus motyvuotų būti kuo naudingesnius įmonei. Todėl visose įmonėse taikoma tam tikra skatinimo sistema. Ji būna veiksminga tik tuomet, kai yra pagrįsta ir vienodai suprantama. Tad kiekvienam darbuotojui turi būti aišku, už ką ir kaip jis gali būti skatinamas. Dažniausiai skatinimo sistema būna susieta su konkrečiais […]

Vadybos teorinio kurso konspektas

VADYBOS TEORINIO KURSO TEMINIS APRAŠAS 1. Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. 1.1. Vadybos prielaidos Pirmosios žinios apie valdymą aprašomos jau prieš 6000 metų. Tai Egipto piramidžių statyba, Aleksandro Makedoniečio žygiai. Daugiau nei prieš du tūkstančius metų, kiniečių filosofas Sun Tzu parašo traktatą „Karo menas“ (The Art of War), apie 1551 metus Niccolo Machiavelli – […]

Tarptautinės prekybos pobūdis ir prekinė struktūra

Stoperio – Samuelsono teorema. Stolperio-Samuelsono(Stolper-Samuelson) teorema numato, kad prekės kainos padidėjimas santykiškai pabrangina tuos išteklius, kurie yra palyginti intensyviai vartojami tai prekei gaminti.[1,p.34] Stolperio-Samuelsono teorema yra paremta Hekšerio-Olino modeliu, kurio principas yra tas, kad šalis stengsis eksportuoti tą prekę, kurios gamybai intensyviai vartojamas toje šalyje palyginti gausus išteklius, ir importuos tą prekę, kuriai gaminti našiai […]

Atsargų kontrolė ir priežiūra sandeliuose

ĮVADAS Aktualumas. Plečiantis bei vystantis Lietuvos ekonomikai, stiprėja įmonės. Didėja darbuotojų skaičius, plečiasi materialinės bazės, todėl įmonės susiduria su savo turto apsaugos problemomis. Nemaža dalis įmonių ir dabar turi savo apsaugos padalinius, tačiau tai didina įmonės išlaidas, kurios susijusios su padalinio valdymu ir darbuotojo išlaikymu. Be to, einant laikui, įmonės viduje tarp darbuotojų susidaro glaudūs asmeniniai […]

UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ verslo praktikos ataskaita

Įvadas Savo pažintinės verslo praktikos ataskaitoje bandysiu apžvelgti UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius. Tai darysiu remdamasi savo darbo patirtimi, bendrųjų vadybos pagrindų supratimu, įgytų studijuojant verslo vadybą, bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė įmonė. Praktiką atlikau UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“. UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ yra viena iš nedidelių parduotuvių, prekiaujanti […]