Kalbos kultūra ir stilistika – Testas Nr.3 (lietuvių kalbos testai)

 

I. Įrašykite tinkamą duoto žodžio gramatinę formą.

1. Darbuotojams didinamos (mėnuo) algos. 2. Ministerijos vadovai turi rodyti didelę (asmuo) iniciatyvą. 3. Už komandiruotę atsiskaitė pristatydami (kelionė, čekis). 4. (Draudimas) įmokas reikia sumokėti laiku. 5. Specialistai atliko (dokumentas) ekspertizę. 6. Už (terminas) indėlius mokama 10% palūkanų. 7. Stiprinant nacionalinių parkų apsaugą paruošti (įstatymas) aktai. 8. Tarnybinė telegrama siunčiama (išimtis) atvejais. 9. Atostogų trukmė – 28 (kalendorius) dienos. 10. Už bendrąją (raštvedyba) būklę atsako įmonės vadovas. 11. Knygas bibliotekoje sudėjo (abėcėlė) tvarka. 12. Lietuvių kalba yra mūsų (valstybė) kalba.

II. Įrašykite tinkamą prielinksnį ar polinksnį.

1. Adresas ___ voko rašomas nustatyta tvarka. 2. Spaudoje buvo informuota ___ derybų eigą. 3. Statybininkų ___ pastatas buvo baigtas laiku. 4. Prašau atleisti ___ pareigų ___ pablogėjusios sveikatos. 5. Nukentėjusioji turėjo kreiptis ___ gydytoją. 6. Kontroliniai darbai rašomi tris kartus ___ trimestrą. 7. Skelbiama pertrauka ___ 14 valandos. 8. Rašinys susideda ___ trijų dalių. 9. ___ praėjusį mėnesį skaitykloje apsilankė 300 mokinių. 10. Talonų galite įsigyti ___ vairuotoj-.

III. Apibūdinkite šio teksto stilių.

Lietuvos Respublikos Prezidentas

kartu su Švietimo kaitos fondu rengia

moksleivių rašinių konkursą, skirtą

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo

dešimtmečiui

Prezidentas moksleiviams siūlo tokias temas:

V-VIII klasėms:

1. Aš – dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvos žmogus.

2. Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi?

3. Ar galiu didžiuotis tuo, kad esu Lietuvos pilietis?

IX-XII klasėms:

1. Kur prasideda laisvė, ten prasideda žmogus.

2. 1990-2000 metų Lietuvos idealai ir tikrovė.

3. Ką turėtų pakeisti mano karta šiandienos Lietuvoje?

Mokinių rašinius vertins Švietimo kaitos fondo sudaryta rašinių vertinimo ekspertų komisija. Siūloma darbų apimtis – ne daugiau kaip 5 puslapiai. Iš kiekvienos amžiaus grupės atrenkama po 15 geriausių darbų. Kovo 11-ąją dieną konkurso nugalėtojai bus priimti ir apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

Moksleivių rašinių laukiame iki š.m. vasario 16-osios dienos. Rašinius siųsti Švietimo kaitos fondui.

Adresas:

Švietimo kaitos fondas

J. Basanavičiaus g. 5-114, LT-2683 Vilnius.

Tel. 62 24 10; el. paštas: skf@buddy.osf.lt

1. Nurodykite, kas yra šio teksto adresatas.

2. Išvardykite bent tris šio teksto stiliaus ypatybes.

3. Parašykite, kurio funkcinio stiliaus yra šis tekstas.

4. Parašykite, koks šio teksto parašymo tikslas.

5. Išrašykite bent keturis žodžius ar sintaksines konstrukcijas, būdingas šiam stiliui.

Testo Nr. 3 atsakymai

I. 1. Mėnesio, 2. asmeninę, 3. kelionės čekius, 4. draudimo, 5. dokumentų, 6. terminuotus, 7. įstatymų, 8, išimties, 9. kalendorinės, 10. raštvedybos, 11. abėcėlės, 12. valstybinė.

II. 1. ant, 2. apie, 3. dėka, 4. iš, dėl, 5. į, 6. per, 7. iki, 8. iš, 9. per, 10. iš.

III. 1. Lietuvos mokyklų V-XII klasių mokiniai.

2. Šabloniškumas, oficialumas, aiškumas, tikslumas.

3. Kanceliarinio stiliaus.

4. Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį pažymėti kūrybiniais mokinių darbais.

5. a) Lietuvos Respublikos Prezidentas, b) <…> konkursą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečiui, c) <…> rašinių vertinimo ekspertų komisija, d) Moksleivių rašinių laukiame iki š.m. vasario 16-osios dienos.