Nederinamųjų pažyminių skyryba – skyrybos taisyklės

 

Skiriame

1. Vienas ar daugiau nederinamųjų pažyminių, einančių po pažymimojo žodžio ir išsiskiriančių savo intonacija, skiriami kableliais.

Buvo ilgas ir saulėtas ruduo, be sniego.

Apynių likusios tik nuogos kartys, be lapų, be auksinių spurgų.

Žiema, nors ir be sniego, jam suteikė daug malonumų.

Tie namai, dideliais langais, baltai dažytomis langinėmis, papuošė ne tik kaimą, bet ir visą apylinkę.

2. Brūkšniu nuo pažymimojo žodžio atskiriami vienas ar keli po jo einantys nederinamieji pažyminiai, kurie turi pabrėžiamąją ar aiškinamąją reikšmę.

Liko viena viltis – gelbėtis per kūgio viršūnę, išgręžus skylę.

O kai prijojo arti dvaro, tai sutiko, tai pamatė jauną mergelę – dailaus būdo, skaistaus veido.

3. Nederinamieji pažyminiai prieš pažymimąjį žodį – įvardį nuo jo atskiriami kableliu, kai turi aplinkybės reikšmės atspalvį.

Blyškiu veidu, susimąsčiusiomis akimis, ji pasirodė svečiui nežemiškai rimta.

Neskiriame

1. Vientisinio ar išplėstinio nederinamojo pažyminio, einančio prieš pažymimąjį žodį, nuo pastarojo kableliu neskiriame.

Miške auštančio ryto _ paveikslas.

Ryškus senojo Vingio _ bruožas yra apsileidimas.

Labai ryškiai parodytas Lydijos Šimonytės _ gailestingumas.

2. Įnagininko linksnio konstrukcija išreikšto ir po pažymimojo žodžio einančio nederinamojo pažyminio nuo pažymimojo žodžio kableliu neskiriame.

Prie autobusų stotelės stovėjo geltonas medinis namas _ atviromis durimis.

Tai buvo erdvi salė _ šviesiai žaliomis sienomis.

3. Linksnio su prielinksniais apie, iš, su… konstrukcija išreikšto nederinamojo pažyminio po pažymimojo žodžio nuo pastarojo neskiriame.

Senelis gavo literatūros _ apie įvairias mašinas.

Pučia vėjas _ iš jūros.

Dovanojo peiliuką _ iš gryno plieno.

Padangę užtemdė lėktuvai _ su kryžiais ant sparnų.

Vaizduojamas Dzūkijos kaimas _ su jam būdinga buitimi, kalba, papročiais.

4. Bendratimi, žodžių junginiu ar padalyvine konstrukcija išreikšto nederinamojo pažyminio, einančio po pažymimojo žodžio, nuo pastarojo kableliu neskiriame.

Atsirado viltis _ laimėti.

Ir tėvas papasakojo apie savo jaunystės audrą ir ledus _ didumo sulig laukinio obuoliuko.

Grėtės svajonė _ ištekėti ir išvažiuoti iš Pamario išsipildė.

Iškilo nenumatytos kliūtys _ siekiant tikslo.

Pareigos jausmas _palaidoti brolį paskatino Antigonę nepaklusti.

5. Nederinamojo pažyminio, išreikšto lyginamuoju žodžių junginiu, ir po pažymimojo žodžio kableliais neskiriame, jeigu jis nėra priedėlis.

Dūmai _ kaip melsvas debesėlis _ slinko pro medžius ir nyko toli už ežero.