11 klasės matematikos testas – Laipsniai su sveikaisiais rodikliais (su atsakymais)

 

            1. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

(357 * 24)/(56 *14)5.

 

612,5

122,5     teisingas atsakymas

124

245

 

            2. Apskaičiuokite trupmenos reikšmę:

(39,52 – 3,52)/(57,52 – 14,52).

 

5/6

0

7/9

½       teisingas atsakymas

 

            3. Koks skaičius lygus pusei 298 ?

 

      299

        297       teisingas atsakymas

        249

     248  

 

            4. Kuris skaičius yra didžiausias?

 

(12)3

(21)3

(23)1

(31)2   teisingas atsakymas

 

 

            5. Apskaičiuokite (1012+511 * 29-513 * 28) / (4 * 55 * 106).

 

70

35

375

57      teisingas atsakymas

 

            6. Kuris skaičius yra mažiausias?

 

            1100

            (-2)3   teisingas atsakymas

            (-10)1000

42

7. Apskaičiuokite  (85*315)/612.

 

256

216        teisingas atsakymas

4

32

 

8. Apskaičiuokite   44*94*49*99 =

 

1313

3613    teisingas atsakymas

3636

129626

 

9.Apskaičiuokite (66*23 – 36) / (66 + 63*33 + 36).

 

1/39

23

7           teisingas atsakymas

23/3

 

10.Apskaičiuokite    1230 / 3615

 

(1/3)15

(1/3)2

1

230    teisingas atsakymas

 

11.Apskaičiuokite reiškinio (8n+1 + 8n)2 / (4n – 4n-1)3 reikšmę, kai n priklauso N.

 

192    teisingas atsakymas

2n /7

12     

98

 

12.Apskaičiuokite (-2,4)-2

 

144/25

25/144    teisingas atsakymas

-25/144

-144/25

 

13.Palyginkite su 0 reiškinio (-7,1)-6 reikšmę.

 

>0   teisingas atsakymas

=0

<0

kitas atsakymas

 

14.Apskaičiuokite 2-3 – (-2)-4.

 

1/16      teisingas atsakymas

-1/16

-1/8

1/8

 

15.Reiškinį 2a/(a-2)2 parašykite sandauga su neigiamu laipsnio rodikliu.

 

2a(a-2)2

2a(a-2)-2    teisingas atsakymas

(a-2)2*(2a)-1

(a-2)-2*(2a)-1

 

16.Reiškinį (a-1 + b-1)(a + b)-1 parašykite trupmena.

 

(a+b) / (1/a+1/b)

(1/a+1/b) / (a+b)    teisingas atsakymas

(a+b)(a+b)2

a + b

 

 

17.Skaičių 42,3*10-4 ir  0,34*106 sandaugos rezultatas standartine išraiška yra:

 

14,382*102

1,4382*103   teisingas atsakymas

1,4*10-2

1438,2

 

18.Suprastinkite 4 4+44+44+44.

 

44

416

45      teisingas atsakymas

4-16

 

19.Apskaičiuokite   8-3*2-10 /16-5

 

2-39

2        teisingas atsakymas

4

218

 

20.Reiškinio (0,25)-2+100(2,5)-2+3-3(1/9)-3+(0,9)0 reikšmė lygi:

 

59

673

128

60            teisingas atsakymas