Figūros, apribotos kreivėmis ploto apskaičiavimas

Apskaičiuoti plotą figūros, apribotos kreivėmis

 

y= x2 – 4 ir  y = 0;

 

Sprendimas

 

Funkcijos y= x2 – 4  grafikas yra parabolė,  viršūnės taško koordinatės yra (0;-4)

Funkcija  y= x2 – 4  kerta x-ų ašį, kai x2 – 4=0

Išsprendę lygtį gauname šių taškų koordinates-

 

Brėžiame grafiką:

 

 grafikas

 

 

Plotas S skaičiuojamas pagal formulę

 

formule