Egzaminų tvarkaraštis 2011

2011 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

1. PAGRINDINĖ SESIJA

1.1. Užsienio kalba (vokiečių)

Valstybinis

Gegužės 7 d.

9.00 val.

1.2. Užsienio kalba (rusų)

Valstybinis

Gegužės 14 d.

9.00 val.

1.3. Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

Gegužės 21 d.

9.00 val.

1.4. Užsienio kalba (prancūzų)

Valstybinis

Gegužės 28 d.

9.00 val.

1.5. Lietuvių kalba (gimtoji)

Valstybinis

Mokyklinis

Birželio 1 d.

9.00 val.

1.6. Lietuvių kalba (valstybinė)

Valstybinis

Mokyklinis

Birželio 1 d.

9.00 val.

1.7. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

Mokyklinis

Birželio 2 d.

9.00 val.

1.8. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 3 d.

9.00 val.

1.9. Dailė

Mokyklinis

Birželio 6 d.

9.00 val.

1.10. Matematika

Valstybinis

Birželio 7 d.

9.00 val.

1.11. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 8 d.

9.00 val.

1.12. Biologija

Valstybinis

Birželio 9 d.

9.00 val.

1.13. Geografija

Mokyklinis

Birželio 10 d.

9.00 val.

1.14. Fizika

Valstybinis

Birželio 13 d.

9.00 val.

1.15. Istorija

Valstybinis

Birželio 14 d.

9.00 val.

1.16. Muzika

Mokyklinis

Birželio 15 d.

9.00 val.

1.17. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 15 d.

9.00 val.

1.18. Chemija

Valstybinis

Birželio 16 d.

9.00 val.

2. PAKARTOTINĖ SESIJA

2.1. Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

Birželio 17 d.

9.00 val.

2.2. Užsienio kalba (prancūzų)

Valstybinis

Birželio 17 d.

13.00 val.

2.3. Fizika

Valstybinis

Birželio 20 d.

9.00 val.

2.4. Užsienio kalba (rusų)

Valstybinis

Birželio 20 d.

13.00 val.

2.5. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 21 d.

9.00 val.

2.6. Užsienio kalba (vokiečių)

Valstybinis

Birželio 21 d.

13.00 val.

2.7. Lietuvių kalba (gimtoji)

Valstybinis

Birželio 22 d.

9.00 val.

2.8. Lietuvių kalba (valstybinė)

Valstybinis

Birželio 22 d.

9.00 val.

2.9. Matematika

Valstybinis

Birželio 23 d.

9.00 val.

2.10. Biologija

Valstybinis

Birželio 23 d.

13.00 val.

2.11. Istorija

Valstybinis

Birželio 27 d.

9.00 val.

2.12. Chemija

Valstybinis

Birželio 27 d.

13.00 val.

2.13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

Mokyklinis

Birželio 28 d.

9.00 val.

2.14. Dailė

Mokyklinis

Birželio 29 d.

9.00 val.

2.15. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 29 d.

13.00 val.

2.16. Geografija

Mokyklinis

Birželio 30 d.

9.00 val.

2.17. Muzika

Mokyklinis

Birželio 30 d.

13.00 val.

2.18. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 30 d.

13.00 val.

2.19. Lietuvių kalba (gimtoji)

Mokyklinis

Liepos 8 d.

9.00 val.

2.20. Lietuvių kalba (valstybinė)

Mokyklinis

Liepos 8 d.

9.00 val.

III. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Patikrinimas

Data

Pradžia

1. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

Vasario 10 – balandžio 29 d.

*

2. Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu)

Vasario 10 – balandžio 29 d.

*

3. Lietuvių kalba (valstybinė) (žodžiu)

Balandžio 28 d.

9.00 val.

4. Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu)

Gegužės 16 d.

9.00 val.

5. Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu)

Gegužės 16 d.

9.00 val.

6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

Gegužės 18 d.

9.00 val.

7. Matematika

Gegužės 23 d.

9.00 val.

* mokyklos direktoriaus nustatytu laiku

Prieš paskelbiant 2011 metų egzaminų tvarkaraštį buvo paskelbta ši informacija:

Nacionalinis egzaminų centras skelbia svarstymui 2011 metų brandos egzaminų tvarkaraščių tris alternatyvius projektus.

2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte A siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 30 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 28 d.

2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte B siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 31 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 22 d. Atkreipiame dėmesį, kad šiame tvarkaraščio projekte siūloma dalį valstybinių brandos egzaminų (užsienio kalbų) organizuoti gegužės mėnesį.

2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte C siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. birželio 6 d., o pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad šiame tvarkaraščio projekte siūloma brandos egzaminus organizuoti pasibaigus mokslo metams.

Plačiau:

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 2011 m. brandos egzaminų, kalbų ir kompiuterinio raštingumo įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius.

Brandos egzaminų sesija kitais metais prasidės anksčiau – gegužės 7 d., šeštadienį, vokiečių kalbos egzaminu. Šio mėnesio šeštadieniais bus rengiami ir kiti užsienio kalbų – anglų, prancūzų ir rusų egzaminai. Paskutinis valstybinis chemijos brandos egzaminas bus laikomas birželio 16 d., o pakartotinė sesija baigsis liepos 8 d. mokykliniu lietuvių kalbos egzaminu. Visiems abiturientams privalomas lietuvių kalbos egzaminas bus surengtas kaip įprastai – birželio 1 d.

Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys pabrėžia, kad, atsižvelgus į išsakytas pastabas, buvo nutarta beveik trim savaitėm paankstinti brandos egzaminų sesiją, o egzaminus išdėstyti taip, kad netrukdytų dar tebevykstančiam ugdymo procesui ir būtų ilgesni laiko tarpai tarp gausiausiai pasirenkamų egzaminų.

Kaip ir kasmet, numatytos dvi brandos sesijos: pagrindinė ir pakartotinė. Pastaroji planuojama tiems abiturientams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos egzaminuose, taip pat užsienio šalių mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokiniams, namuose mokytiems ar įkalinimo įstaigoje registruotiems asmenims. 2011 m. perlaikyti bus galima tik neišlaikytą lietuvių kalbos egzaminą ir tik mokyklinį.

Nacionalinio egzaminų centro direktorius Saulius Zybartas atkreipia dėmesį į numatomą pakeitimą. Abiturientas ar buvęs mokinys gali laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) brandos egzaminą, neturėdamas metinio to dalyko įvertinimo. Tačiau jis privalo išlaikyti to dalyko įskaitą, jeigu nėra nuo jos atleistas.

Kalbų ir kompiuterinio raštingumo įskaitos vyks nuo kovo 31 d. iki balandžio 26 d. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus surengtas vasario 10 – gegužės 23 dienomis.

Mokslo darbai
Pasiruoškime egzaminams
Populiariausi darbai