Matematikos valstybinio brandos egzamino užduotys (2002 metai)

2002 m. Matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis (pagrindinė sesija).
Trukmė: 3 val. (180 min.)

NURODYMAI
1. Pasitikrinkite, ar užklijuotame kode esantis skaičius atitinka jūsų vietos egzamino patalpoje numerį. Jeigu neatitinka, pasakykite vykdytojui.
2. Egzamino metu galima naudotis rašymo priemonėmis, braižybos įrankiais ir skaičiuokliu be tekstinės atminties.
3. Pateikti 1-8 uždavinių atsakymo variantai. Jūsų nuomone teisingą atsakymą pažymėkite apvesdami prieš jį esančią raidę. Šių uždavinių sprendimai nebus tikrinami. Teisingas 1-8 uždavinio atsakymas vertinamas 1 tašku.
NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčias raides įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje. Priešingu atveju už tuos uždavinius gausite po 0 taškų.
4. Jei savo pasirinkimą keičiate, perbraukite senąjį ir aiškiai pažymėkite naujai pasirinktąjį atsakymą. Nepamirškite pakeisti atsakymo ir lentelėje.
5. Jei manote, kad uždavinyje (ar jo dalyje) yra klaida, jį (ar tą dalį) praleiskite ir spręskite kitus uždavinius (ar kitas uždavinio dalis). Jeigu uždavinyje (ar jo dalyje) iš tikrųjų yra klaida, jis (ta dalis) nebus vertinamas (vertinama).
6. 9-19 uždavinių sprendimus užrašykite po sąlyga paliktoje vietoje. Prašome rašyti tvarkingai, įskaitomai. Atsakymas, pateiktas be sprendimo, bus vertinamas 0 taškų.
7. Galite naudotis 2 puslapyje pateiktomis formulėmis.
8. Juodraščiams skirtos vietos nurodytos užrašu Juodraštis. Juodraščių tekstai netikrinami ir nevertinami.
9. Nerašykite langeliuose, kurie skirti vertintojų įrašams. Visame darbe negali būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių (pvz., vardo, pavardės, miesto ir t.t.).
Linkime sėkmės!

Atsisiųsti Matematikos egzamino užduotį PDF formatu:

2002 metų matematkos valstybinis brandos egzaminas

Mokslo darbai
Pasiruoškime egzaminams
Populiariausi darbai