Globalizacijos tendencijos ir finansai

Globalizacijos tendencijos ir finansai. Pagrindiniai globalinių finansų komponentai: Tarptautinės finansų rinkos; Tarptautinė bankininkystė; Tarptautiniai korporatyviniai finansai; Tarptautinės portfelinės investicijos, Globalinių finansų aplinka.
Globalizacija-pasaulinis bendrų gamybos, technologijos, vadybos šablonų, socialinių struktūrų, politinių organizacijų, kultūrų ir vertybių panašėjimas.
Globalizacija-fundamentalus procesas, kuris keičia pasaulio politikos, ekonomikos ir visuomenių struktūrą.
Globalizacija-sudėtingas procesas, apimantis įvairias pasaulio ūkio, politikos ir visuomenės sferas ir didinantis jų tarpusavio integraciją, stiprinantis tarpusavio priklausomybę.

Pagrindinės globalizacijos prielaidos:
1.Laisvi mainai (prekyba);
2.Tarptautinių korporacijų atsiradimas;
3.Gerai išsivysčiusios telekomunikacijos, kompiuterizuota informacijos technologija;
4.Internetas;
5.Auganti konkurencija;
6.Globalių produktų ir paslaugų atsiradimas;
7.Poreikis kaštų mažinimui.

Globalizacijos tendencijos 2004+
1.Tolesnis globalizacijos augimas
2.Investicijų augimas, įmonių koncentracija, partnerystė įvairiose srityse
3.Tarptautinių korporacijų, aliansų kūrimasis

Globalizacijos privalumai:
1.Pagrindinis globalizacijos privalumas – jos teikiama ekonominė pažanga;
2.Greitas naujausių technologijų plitimas;
3.Žmonijos suvienijimas politinėje, ekonominėje sistemose, sudarant sąlygas dalintis savo talentais, pasiekimais ir ekonomika;
4.Darbo jėgos ir kapitalo laisvas judėjimas.

Globalizacijos trūkumai
1.Globalizacijos procesai nėra valdomi, stichiški
2.Įgyja vis didesnę galią ekonominėje ir politinėje srityse
3.Nacionalinė valstybė praranda ekonominį ir politinį vaidmenį
4.Įvairioms kultūroms kyla suvienodinimo pavojus
5.Globalizacija domisi technologija, bet neskiria dėmesio kultūrai ir jos vertybėms

Ekonomikos integracija:
1.Didėjantis ekonomikų viena kita pasitikėjimas;
2. Galimybės parduoti ir pirkti kiekvienoje pasaulio šalyje;
3.Galimybės dirbti ir turėti kapitalo bet kurioje pasaulio vietoje;
4.Globalinių rinkų augimas finansų srityje.

Ekonomikos integracija galima dėl:
-Technologijos;
-Tinklo formavimo;
-Komunikacijos;
-Komunizmo žlugimas;
-Tendencija formuoti laisvą prekybą;
-Interneto;
-Ekon. Kooperacijų augimo-prekybos blokų (EU, NAFTA,etc.)

Prekybos nauda:
-Augantis pasirinkimas;
-Didesnis augimo potencialas;
-Galimybės turėti aukštesnį ekonominį reitingą;
-Didesnės įsidarbinimo galimybės.

Prekybos neigiamos pusės:
-Didėja atotrūkis tarp išsivysčiusių ir neišsivysčiusių šalių, turtingų ir neturtingų;
-Nėra galimybių įeiti į turtingųjų rinką;
-Darbuotojų eksploatacija.

Korporatyvinė plėtra – nacionalinių kompanijų kūrimas.
Bruožai:
1.Didėjančios pajamos;
2.Mažėjantys kaštai;
3.Geresnės galimybės naudotis ištekliais;
4.Proceso kontrolė;
5.Pagrindinių tiekėjų kontrolė;
6.Masto ekonomija.

Korporatyvinis dominavimas:
1.Aplinkos pažeidimas;
2. Žmonių išnaudojimas;
3.Monopolijos jėga;
4.Ekonomikos degradacija;
5.Neatsinaujinantys šaltiniai;
6.Kultūrų pažeidimai.
7.Etinė atsakomybė bizniui;
8.Atsakomybė globalaus biznio;
9. Padidėjęs atotrūkis tarp turtingų ir vargšų-priežastis terorizmo;
10.Pastangos panaikinti prekybos barjerus.

Globalizacija ir augimas pasaulinėje ekonomikoje:
Globalizacijos svarba ir neginčytinumas yra toliau diskutuojamas Tarptautinio valiutų fondo ir Pasaulio Banko metiniuose susirinkimuose. Globalizacija liečia ir ekonomikos ir organizacijų integraciją visame pasaulyje.

1.Teigiamas ir neigiamas globalizacijos poveikis šalių vystymuisi.

Globalizacijos privalumai:
1.Pagrindinis globalizacijos privalumas – jos teikiama ekonominė pažanga;
2.Greitas naujausių technologijų plitimas;
3.Žmonijos suvienijimas politinėje, ekonominėje sistemose, sudarant sąlygas dalintis savo talentais, pasiekimais ir ekonomika;
4.Darbo jėgos ir kapitalo laisvas judėjimas.

Globalizacijos trūkumai:
1.Globalizacijos procesai nėra valdomi, stichiški
2.Įgyja vis didesnę galią ekonominėje ir politinėje srityse
3.Nacionalinė valstybė praranda ekonominį ir politinį vaidmenį
4.Įvairioms kultūroms kyla suvienodinimo pavojus
5.Globalizacija domisi technologija, bet neskiria dėmesio kultūrai ir jos vertybėms