Informacinių technologijų panaudojimo kriminalinėje policijoje galimybės ir perspektyvos, kursinis darbas

Įvadas

Kiekvieną dieną žmonės susiduria su begale informacijos ir daugybe problemų, kaip tą informaciją galėtų tinkamai panaudoti. Kuo greičiau randamas tinkamas problemos sprendimo būdas, tuo geresnių rezultatų galima tikėtis. Todėl čia reikia išskirti tas priemones ir būdus, kurie padeda, taupant laiką ir pinigus, pasiekti gerų rezultatų.
Šiuolaikinė visuomenė vystosi  itin sparčiai. Jos gyvenime informacinių technologijų vaidmuo nuolat auga. Deja Vidaus reikalų sistemoje esama padėtis negali tenkinti. Manau, kad policijos įstaigas aprūpinus reikiama kompiuterine įranga bei išsprendus kitus materialinio – techninio aprūpinimo klausimus būtų galima sumažinti policijos pareigūnų skaičių bei padidinti jų darbo efektyvumą, kas šiuo metu kelią didelį visuomenės nepasitenkinimą. Policijos pareigūnai turėdami galimybę naudotis visą šalį apimančiomis informacinėmis sistemomis atliktų įvairias juridines procedūras mažesnėmis laiko sąnaudomis.
Šiame kursiniame praktikume norėčiau pakalbėti apie informacinių technologijų taikymo galimybes ir perspektyvas mano, kaip kriminalinės policijos darbuotojo, darbe, nes darbo krūvis ir jo specifika reikalauja greito ir operatyvaus informacijos surinkimo bei jos panaudojimo norint pasiekti reikiamų rezultatų. Visa tai turi būti atliekama minimaliomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis, tačiau tai ne visada ir ne visiems pavyksta įgyvendinti realiame gyvenime.
Visa tai įgyvendinti realiai, kol kas, dar neturime galimybės. Komisariatuose vis dar jaučiamas informacinių technologijų “badas”, kadangi materialinis aprūpinimas ir skiriamos lėšos yra nepakankami normaliam policijos komisariatų darbui. Šia tema dar norėčiau pasakyti ir tai, jog visos kalbos apie vis gerėjantį vidaus reikalų sistemos įstaigų materialinį techninį aprūpinimą, atrodo, tikrai miglotai, nes paprastas policijos pareigūnas, atėjęs į savo darbo vietą to nejaučia, kadangi visos naujovės yra diegiamos aukštesnių (tarnybinio pavaldumo prasme) pareigūnų poreikiams. Todėl, manau, reikalinga šios temos rėmuose aptarti informacinių technologijų panaudojimo policijos pareigūno darbe momentus, neišeinant už jo kabineto ribų. Tuo noriu pasakyti tai, kad daugelis technologinių naujovių galėtų būti diegiamos nepriklausomai nuo pareigūno užimamų pareigų, o nuo to, kiek jam tai padėtų efektyviau įgyvendinti pavestus uždavinius bei funkcijas ir padėtų pasiekti geresnių rezultatų.
Šiame praktikume aš aptarsiu LITLEX’o duomenų bazę, elektroninio pašto panaudojimo galimybes, FTP ir kitų servisų paslaugas, teksto redaktorių panaudojimo svarbą kriminalinės policijos pareigūnų darbo vietoje.
Informacinių technologijų panaudojimo kriminalinėje
policijoje galimybės ir perspektyvos

Informacinės sistemos visame pasaulyje  problematiška sritis. Nepaisant tam tikros ,,šventumo” aureolės, tvyrančios aplink šią elitinę sritį, turime konstatuoti, jog padėtis verčia susimąstyti. Akcentuotinos trys esminės šiuolaikinės organizacijos prielaidos:
1. Informacinė sistema kuriama organizacijos palaikymui, o ne pati sau. Ne aplinka turi būti pritaikoma prie sistemos, o sistema turi būti lanksti ir prisitaikanti prie aplinkos.
2. Valdyti informaciją, o per tai ir esamą padėtį, niekada neužteks vien tik technologinių priemonių – būtinas naujas požiūris į valdymą ir organizaciją apskritai.
3. Kuriant informacinę sistemą neefektyvioje organizacijoje yra gera proga įvertinti esamą padėtį, suklasifikuoti vykstančius procesus ir pagerinti organizacijos darbą iš principo.
Informacijos srautai pasaulyje didėja eksponentiškai. Tai paveikia visas sferas – politinę, ekonominę ir socialinę. Informacijos gausa jau nebeleidžia kalbėti apie ,,grynąją” ekonomiką – atsiranda sąvokos ,,informacinė politika”, informacinė ekonomika”, galu gale šiuo metu labai dažnai vartojamas terminas ,,informacinė visuomenė”. Šie terminai atsirado ne iš noro suteikti informacijai valdantį vaidmenį: tai tik vykstančiu procesu konstatavimas. Kuo  greičiau   tai suprasime męs ir mūsų aplinka, tuo sėkmingiau galėsime valdyti esamą padėtį.
Šis procesas jau vyksta, ir jo kryptys jau gana aiškios.  Informacinė visuomenė jau tapusi prioritetu tiek Europos Sąjungoje, tiek kitame išsivysčiusiame pasaulyje. Šalys  pradeda diferencijuotis: turinčios ir neturinčios informaciją, galinčios ir negalinčios tą informaciją panaudoti, galiausiai – mokančios naudoti turimą informaciją savo gerovei pakelt ir pasyvios informaciniu požiūriu.
Organizacijos mūsų visuomenėje yra kertinis akmuo,valdantis informacijos srautus tiek savo viduje tiek tarp kitu organizacijų. Tradicinė vadyba šiais laikais dažnai bankrutuoja prieš pagreitėjusį gyvenimo ritmą. Tai ypač jaučia privačios organizacijos, dirbančios konkurencinėje aplinkoje.
Valstybinės organizacijos yra vienos iš pagrindinių didelių informacinių sistemų naudotojų.
Kompiuteriai – galingas protinio darbo įrankis – vis plačiau naudojami įvairių šalių policijos veikloje. Jie taikomi registruojant incidentus, identifikuojant įtariamuosius, tiriant nusikaltimus, ruošiant tarnybinius dokumentus, organizuojant efektyvų policijos pajėgų darbą ir atliekant kitus policijai kylančius uždavinius. Pasaulinė praktika parodė, kad kompiuterinė technika, speciali  programinė įranga ir informacinės technologijos įgalina pagerinti policijos kovą su nusikalstamumu ir palengvinti policijos pareigūnų darbą.
Sparčiai vystantis visuomenei, vis sparčiau ėmė vystytis technika, kurios pagalba visuomenė stengiasi palengvinti savo egzistavimą. Šiuo metu pasaulyje atsiranda nemažai technikos, įvairių technologijų. Tačiau jos visuomenei tarnauja pakankamai trumpai, nes pastoviai sukuriamos vis naujesnės, tobulesnės ir patogesnės technikos priemonės.
Gausėjant technikos įvairovei, didėja ir informacijos kiekis, kuris visuomenėje įgauna vis didesnę svarbą. Teiginys, kad informacija – brangiausia prekė, visiškai teisingas. Ji brangi bet kokiu atveju. Problema tik tame, kad ne visi laiku ja gali pasinaudoti. O tai, kad ji yra išmėtyta po skirtingus kampus ir retas kuris turi laiko ją greitai surinkti, tai jau mūsų problema. Tam reikia gerų ryšio priemonių bei sistemų.
Labai vertinga yra gerai susisteminta ir integruota informacija.  Todėl renkant, kaupiant, apdorojant ir panaudojant informaciją yra reikalingi didelės atminties, greiti, naujausiais programiniais paketais aprūpinti aukštos kokybės kompiuteriai. Nenuostabu, kad jų paklausa per pastaruosius metus išaugo bene trigubai ir vis dar didėja. Taigi, Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, įdiegiant naujausius laimėjimus ir tuo  pasiekiant geresnių rezultatų profesinėje veikloje, vis dažniau žmonės ieško kitų naujų kompiuterių taikymo sričių, pagyvindami kasdieninio gyvenimo nuobodulį .
Viena iš sričių – tai kompiuterių panaudojimas kriminalinės policijos veikloje. Todėl jau dabar mums yra aktualus teisinės informatikos klausimas. Reikia paminėti, kad žodis “informacija” reiškia žinias, nurodymus, ko nors paaiškinimus, o “teisinę informaciją” galima apibrėžti kaip pranešimus, duomenis, paaiškinimus dėl teisės normų, įvairių kitų teisinių reiškinių. ”Teisinė informacija – tai teisės normų, jų realizavimo rezultatų, taip pat žinių apie teisę (teisės normas, jų realizavimą bei teisinę sąmonę) funkcionavimo forma.”
Nors Lietuvoje, oficialiais duomenimis, nusikalstamumo augimas pakankamai stabilizavosi (didėja tik tam tikrų, atskirų nusikaltimo rūšių skaičius), tačiau teisėsaugos sistemos darbuotojams darbo krūvis yra gana didelis. Todėl šiame darbe norėčiau pakalbėti apie tai, kaip informacinės technologijos galėtų būti panaudojamos kriminalinės policijos darbuotojo veikloje.
Šiuo metu dirbu Transporto policijos tarnybos Kriminalinėje policijoje. Mūsų tarnyba turi 16 personalinių kompiuterių:

Procesorius    Dažnis     RAM     Kietas diskas     Printerio tipas    Printeris
1. IBM AT 286    13 MHz    1 MB    44 MB    Adatinis    Epson Fx 1000
2. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB
3. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB
4. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB
5. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB
6. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB    Adatinis    Oki Microline 320
7. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB    Adatinis    Oki Microline 320
8. IBM AT 486    25 MHz    4 MB    167 MB    lazerinis    HP LaserJet 4L
9. IBM AT 486    33 MHz    4 MB    167 MB    rašalinis    HP DeskJet 690C
10. IBM AT 486    33 MHz    4 MB    210 MB
11. IBM AT 486    33 MHz    4 MB    210 MB
12. IBM AT 486    66 MHz    16 MB    530 MB    rašalinis    HP DeskJet 600
13. Pentium    100 MHz    16 MB    833 MB    adatinis    Epson Fx 1170
14. Pentium    120 MHz    16 MB    1200 MB    lazerinis    Okipage 4w
15. Pentium    133 MHz    16 MB    750 MB    rašalinis    HP DeskJet 690C
16. Pentium    133 MHz    16 MB    1300 MB    adatinis    Epson Fx 1170

Dauguma personalinių kompiuterių yra 486 ir dirba 25,33 MHz dažniu.  Jie naudojami dokumentų rašymui, grafikų braižymui, statistikos skaičiavimui. Dėl finansinių išteklių ribotumo naujos technikos įsigijimas artimiausiu laikotarpiu nenumatomas. Darbovietėje esantys Pentiumai panaudojami buhalteriniai apskaitai, materialinių vertybių apskaitai, informacijos apdorojimui, informacijos keitimuisi su VRM.
Reikia pasakyti, kad nors lėšų praktiškai neskiriama, informacinių technologijų įdiegimas vyksta. Jau nutiestas optinis kabelis, kuris ateityje jungs didžiųjų miestų VPK. Kuriamas globalus kompiuterinis tinklas.

Dabartiniu metu yra naudojami keli kompiuterinių tinklų tipai:
– lokaliniai kompiuteriniai tinklai. Tai grupė personalinių kompiuterių apjungtų į bendrą tinklą.
– globaliniai kompiuterių tinklai. Tai geografiniu principu organizuotas tinklas. Gali būti miestų VPK, PK, miesto, valstybės ar internacionalinis globalinis kompiuterių tinklas.

1. pav. PK lokalinio tinklo tipinė schema.

Šiuolaikinės ryšio priemonės užtikrina greitą ir patikimą duomenų perdavimą tarp lokalinių tinklų. Tačiau policijoje šių šiuolaikinių ryšio priemonių nėra pakankamai daug, kad aprūpinti visus padalinius. Dauguma personalinių kompiuterių vartotojų neturi tiesioginio ryšio su VRM kompiuterių tinklu. Tam yra panaudojamos išskirtinės arba paprastos telefono ryšio linijos. 2 pav. pateikta tipinė vietinio tinklo arba personalinio kompiuterio ryšio schema su serveriu, kuris yra pajungtas į VRM kompiuterių tinklą.
Efektyviausios IRD duomenų banko įskaitos yra tos, kurios suteikia pirminę informaciją apie asmenį. Kuo daugiau laiko praeina po nusikaltimo padarymo, tuo didesnė tikimybė kad nusikaltėlis sunaikins nusikaltimo pėdsakus. Praktikoje yra labai efektyvus nusikaltimų atskleidimas “karštais pėdsakais”. Tokiais atvejais informacija turi būti surinkta labai greitai. Tai įmanoma tik turint gerą techniką ir priėjimą prie duomenų bazių.

2. pav.Ryšio su serveriu tipinė schema.

Kriminalinės policijos darbuotojui, kaip ir kiekvienam kitam pareigūnui, labai svarbu žinoti visus valstybėje galiojančius teisinius norminius aktus, kadangi be jų jis negalėtų efektyviai atlikti savo darbo. Ne paslaptis, kad šiuo metu valstybinės institucijos informacinių technologijų srityje į priekį žengia truputį lėčiau, lyginant jas su privačiomis struktūromis. Kitaip tariant, valstybinėse institucijose šiam reikalui yra skiriama daug mažiau lėšų, nei privačiose. Kiekvienas kriminalinės policijos darbuotojas, turėdamas kompiuterį, daug greičiau ir efektyviau galėtų atlikti savo darbą, nes tuomet jis turėtų galimybę greičiau rasti ir peržiūrėti  vieną ar kitą teisinį norminį aktą, kurio nebereikėtų ieškoti “Valstybės žiniose”, vartant nežinia kiek laiko begalę numerių ir daugybę puslapių.
Tai jis galėtų įgyvendinti prisijungdamas prie duomenų bazės LITLEX – INTERNET. Šią bazę tvarko teisinės informacijos centras. Tai labai svarbus momentas, todėl norėčiau aptarti pagrindinius naudojimosi juo principus.
Kriminalinės policijos darbuotojas, norėdamas susirasti ir peržiūrėti vieną ar kitą teisinį norminį dokumentą turi žinoti : akto numerį, teisinio akto priėmimo datą ir pan. Tačiau tokių duomenų neturint labai praverčia kelių reikšmingų žodžių žinojimas. Taigi, žinodamas kelis esminius žodžius, kriminalinės policijos pareigūnas gali susirasti pagal juos norimą norminį aktą. LITLEX duomenų bazė suteikia dvi galimybes : norminio akto paieška pagal pavadinimą [antraštę] arba jo teksto fragmentus. Tai labai palengvina darbą ir pačią paiešką, tuo pačiu sutaupoma daug laiko. Užpildžius reikiamus užklausos laukus, tereikia paspausti pelės kursoriumi atsistojus ant laukelio su užrašu sąrašas ir mums jau keliolikos sekundžių bėgyje parodys gautus rezultatus, o jei reikės, bus galima gauti ir reikiamo norminio akto tekstą su naujausiais pakeitimais. Tuo noriu pasakyti, kad naudotis LITLEX’o paslaugomis yra ne tik patogu ir naudinga, bet ir lengva. Naudojimąsi šia normine baze būtų galima apibūdinti kaip naujausia norminė medžiaga į namus, kadangi kompiuterių pagalba mes ne tik sutaupome daug laiko, bet ir nepatiriame kitų neigiamų veiksnių, tai yra transporto kamščių gatvėse, meteorologinių sąlygų krečiamų išdaigų, susirūpinusių mūsų piliečių veidų ir pan. Kuo mažiau mus erzinančių veiksnių, tuo geriau galime susikaupti ir atliekamo darbo kokybės rodikliai gali išaugti net keletą kartų, nes viena yra bėgioti apsikrovusiam įvairiausiom problemom ir nepastebėti kokios nors detalės, visai kita –  šiltai sėdint darbo vietoje, turint visas galimybes ir daugybę laiko smulkiai  jas išnagrinėti ir panaudoti greitam ir visapusiškam bei teisingam problemos išsprendimui. Taigi, LITLEX’o duomenų bazė yra be galo reikalinga kriminalinės policijos pareigūnų darbe, bent jau kiekviename kabinete po vieną tokią galimybę.
Svarbiausias kriminalinės policijos darbuotojo darbo efektyvumo kriterijus yra informacija, kuri gali būti perduodama ar gaunama elektroninio pašto pagalba. “Elektroninis paštas – tai globalinė sistema, įgalinanti nusiųsti laišką į bet kurį pasaulinio kompiuterių tinklo tašką per keliasdešimt sekundžių.”  Elektroninio pašto priemonėmis galima perduoti bet kokio tipo duomenis, bet tai nėra jo paskirtis. Jis skirtas persiųsti nedidelius pranešimus. Tokiu būdu kriminalinės policijos darbuotojas gali gauti jam reikalingą informaciją, taip pat ja keistis su kolegomis. Šiuo metu panašios paslaugos policijos komisariatuose atliekamos fakso pagalba. Žinoma, tai daug daugiau laiko reikalaujantis darbas, tačiau naudodamiesi jais džiaugiamės, kad turime bent jau tokius.
Kitas iš kompiuterių tinklo servisų, kuris galėtų būti naudingas – tai FTP servisas. Tai failų persiuntimo protokolas, kuris reglamentuoja duomenų perdavimą tarp dviejų tinklo kompiuterių. Čia svarbu pažymėti tai, kad kiekvienas FTP vartotojas turi atlikti registracijos procedūrą. FTP privalumas yra tas, kad žinant adresą galima operatyviai pasiimti informaciją.
–        Be šių minėtų kompiuterio tinklo servisų, dar gali būti naudojamas telnet servisas.
Telnet – tai yra protokolas leidžiantis naudoti nutolusio kompiuterio resursus. Jūs galite prisijungti ne tik prie kompiuterio, esančio tame pačiame kambaryje ar pastate, bet ir prie kompiuterio, esančio kitame pasaulio krašte. Toks prisijungimas prie nutolusio kompiuterio yra vadinamas terminalo emuliacija. Kiekvienas tinklo kompiuteris turi savo IP adresą. Prisijungę prie nutolusio kompiuterio, savo kompiuterio klaviatūrą jūs naudojate komandoms ir duomenims įvesti, o ekraną – informacijos iš nutolusio kompiuterio skaitymui. Jūs galite naudotis visais nutolusio kompiuterio resursais. Kliento programa telnet suteikia galimybes  jungtis prie duomenų bazių ir ten ieškoti jums reikalingos informacijos.Dabar taip vykdomas informacijos gavimas iš duomenų bazes “Motorola” o taip pat iš vietinio kompiuterio įvedama informacija į duomenų bazę “VRS personalas”
–    IRC servisas. IRC serveriai suteikia galimybę keliuose kanaluose vesti diskusijas realiame laike.
IRC klientas pasirenka IRC serverį ir IRC kanalą kuriuo nori vesti diskusiją. Tekstas vedamas iš klaviatūros. IRC servisas tai puiki galimybė bendrauti viso pasaulinio kompiuterinio tinklo vartotojams realiame laike. Pagrindinis IRC tikslas yra tinklo vartotojų bendravimas laisvu ir darbo laiku. Labai patogu organizuoti pasitarimus panaudojant IRC kanalus, tada grupė pareigūnų iš kuriu kiekvienas yra kitame mieste gali vienu metu bendrauti.
Viena iš svarbiausių policijos pareigūno veiklos formų yra dokumentų rašymas, įvairių schemų braižymas, o taip pat ir jų išsaugojimas. Tam, kad palengvinti šį darbą, gali būti naudojami įvairūs teksto redaktoriai (pavyzdžiui, MICROSOFT WORD, WORDSTAR PROFESIONAL bei kiti), kurių pagalba galima ne tik surinkti ir apdoroti tekstą, bet ir jį įforminti, įvesti ne tekstinių fragmentų (pavyzdžiui, schemas, nuotraukas) bei atspausdinti. Kompiuterio pagalba nereikėtų naudoti daugybę blankų, kurių šiuo metu komisariatuose taip pat trūksta. Tai, galbūt, šiuo metu plačiausiai naudojama eilinių kriminalinės policijos pareigūnų darbe, kadangi galimybių prisijungti prie tinklo kol kas ,manau, praktiškai tikrai nėra.
Taip pat policijos komisariatuose plačiai naudojami programiniai paketai, kuriuose įtraukti teisės pažeidimai ir nusikaltimai bei juos padarę asmenys.

Išvados

Galima teigti, kad kompiuterių techniniai priežiūrai lėšų praktiškai neskiriama. Manau kad geresni ir greitesni kompiuteriai žymiai palengvintu praktinį darbą. Programos skirtos policijos pareigūnų darbui turi atitikti jų veiklos sritį. Pvz.: Kriminalinės policijos darbuotojams reikalinga centralizuota duomenų bazė, kuri leistu organizuoti joje informacijos paiešką pagal daugelį kriterijų. Nebūtina, kad kiekvienas pareigūnas turėtu lėtą ir nepatikimą priėjimą prie centralizuotos duomenų bazės, pakaktu kad tarnyboje 2-3 pareigūnai tūrintis greita ir patikimą ryšį su CDB, aprūpintu informaciją visą tarnybą.
Bet problema ne tik technikoje, bet ir žmonėse. Lietuvoje policijos skaičius yra labai didelis o darbo efektyvumas labai mažas, kodėl ? Policijos veikloje naudojami seni ne efektyvus, daug resursų reikalaujantis darbo metodai. Reikia keisti ne tik techninę įrangą, bet ir pareigūnų mąstymą. Reikia pasiruošti naujiems nusikaltimams, kurie padaromi kompiuterio pagalbą neišeinant iš namų, kurie būna labai kruopščiai suplanuoti.
Taigi, apibendrinant galima pasakyti, kad pilnai aprūpinus teisėsaugos institucijas informacinėmis technologijomis, galima būtų tikėtis daug efektyvesnio jų darbo.
Manau, kad prioritetinės veiklos kryptys būtų :
–    naujausių technologijų įdiegimas, (neatmetant viso to kas jau yra padaryta);
–    policijos pareigūnų kvalifikacijos kėlimas ;
–    etatų mažinimas, konkurso sudarymas, atliginimų kėlimas;
–    centralizuoto, “visapusiškos informacijos” banko sukūrimas.
Visos problemos remiasi į finansus. Dabar nusikaltimų išaiškinamumas yra mažas, nes kai kurios mūsų teisėsaugos institucijos turi kelis kompiuterius o tai neleidžia pareigūnams operatyviai veikti. Aš manau, kad ateityje kiekvienas teisėsaugos institucijų pareigūnas savo kasdieninį darbą galės atlikti daug greičiau ir efektyviau naudojant informacines technologijas.
Būtinas bendras planas, kurį galima nusakyti trimis aspektais:
1.  Įvykdomu uždaviniu informacinėms sistemoms kėlimas
Kuriamas ir jau sukurtas sistemas reikia orientuoti į įvykdomus tikslus: pavyzdžiui, for-malizuotiems duomenims apdoroti, ieškoti bei tvarkyti esamus informacinius resursus ir pan. palaipsniui uždaviniai taps vis sudėtingesni, bet šiuo metu per daug sudėtingi uždaviniai gali stabdyti informacinių sistemų integraciją į organizaciją.

2.   Komunikacijos tarp žmonių naudojant informacines sistemas skatinimas
Viena iš didžiausių problemų  žmonių nepasirengimas dirbti tiek su informacija, tiek
su technologinėmis priemonėmis – kompiuteriu (ar Internetu). Žmonėms įgavus nauju įgūdžiu, jie bus naudingi ir asmeniškai, ir organizacijai. Naujų informacinių sistemų diegimas besimokančioje organizacijoje taip pat kur kas paprastesnis ir efektyvesnis.
3.  Informacijos valdymo sąvokos įvedimas
Tai yra esminis strateginis aspektas. Būtina atpažinti informacinius procesus organizacijoje, juos optimizuoti ir papildyti, atmesti, kas nereikalinga, ir visas jėgas skirti esminėms funkcijoms.
Tai jokiu būdu nereiškia esamų struktūrų griovimu ar labai radikaliu pertvarkymu. Tikslas – sukurti naują organizacinę kultūrą esamose struktūrose, orientuotą į informacijos valdymą. Informacinės technologijos vaidina svarbų vaidmenį, bet kur kas svarbiau nauji įgūdžiai bei jų efektyvus naudojimas valstybės ir žmonių tikslams pasiekti.

Naudotos literatūros sąrašas :

1.    J.Adomavičius ir kt.”Informatika”.I dalis. Kaunas. 1997
2.    A.Balčytienė ir kt.”Informatikos įvadas”.Vilnius. 1996
3.    J.Galginaitis. ”Teisinė informacija ir jos šaltiniai”./”LPA. Mokslo darbai” II tomas. Vilnius. 1994
4.    A.Kirvaitis. “Kompiuteris padeda išsirinkti”./”Naujoji Komunikacija”.1998. Nr.15(32)
5.    R.Petrauskas “Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos būklė Lietuvos policijos komisariatuose analizė ir jų vystymosi kryptys”./”Mokslo darbai”.LPA 1994 m. T. 2
6.    Компьютерные технологии в юридической деятельности.Mосква.1994

ANTRA DALIS

Priežastinių ryšių diagramos sudarymas

Straipsnis aprašantis sistemą

Mokslininkų patarimas – rečiau plauti rankas
Straipsnis iš dienraščio “Lietuvos rytas” (2000 04 08 d.)

Imunitetą reikia ugdyti
Per pastaruosius du dešimtmečius išsivysčiusios šalys tapo pernelyg švarios.
Kartu jose ėmė daugėti ligų, turinčiu vieną bendrą bruožą – imuninės sistemos pakitimus.
Londono universiteto medicinos koledžo mikrobiologijos profesorius Grahamas Rookas teigia, kad dėl imuninės sistemos pakitimų išsivysčiusiose šalyse išplito astma ir įvairios alergijos. Sparčiai plinta ir autoimuninės ligos, kurios priverčia organizmo antikūnus žaloti savo paties audinius.
Kodėl imuninė sistema praranda sugebėjimą skirti savo audinius nuo svetimkūnių, iki šiol dar nebuvo gerai žinoma.
Šiuo metu kai kurie mokslininkai mano, kad tai susiję su imuninės sistemos ugdymo stoka.
Vaikai neturi būti švarūs
Naujagimiai turi visas imuninės sistemos darbui reikalingas ląsteles. Tačiau tai, kad jos išmoksta atpažinti įvairias bakterijas, yra ,,treniruočių” pasekmė.
Kuo dažniau organizmas susiduria su įvairiais mikroorganizmais, tuo geriau išmoksta juos atpažinti ir naikinti.
Labai švarioje aplinkoje augančiu vaiku imuninė sistema ilgą laiką nesutinka organizmui priešiškų mikroorganizmų, todėl neišmoksta su jais kovoti.
Pastebėta, kad vaikai, turintys brolių ir seserų, ypač nelabai mėgstančiu praustis, būna kur kas atsparesni alerginėms ligoms. Kaime augančius vaikus taip pat rečiau kamuoja alergija.
Vakaru Anglijoje baigtas vykdyti didelis vaiku iki 8 metu sveikatos tyrimas parodė, kad tie vaikai, kurie rečiau prausdavosi, buvo mažiausiai alergiški.
Prieš kelias savaites paskelbti Italijos vaiku sveikatos tyrimo rezultatai parodė, kad mažiausią polinkį sirgti alergija turėjo tie vaikai, kurie, pasinaudoję tualetu, neplaudavo ranku.
Švara gresia alergijomis
Pastebėta, kad dėl imuninės sistemos sutrikimų atsiradusios ligos sparčiau plinta šiaurinėje Europos dalyje, kuri yra labiau išsivysčiusi už pietinę.
Prieš 10 metu Vokietijos mokslininkams atsirado proga palyginti su imunine sistema susijusių ligų paplitimą užterštuose Rytų Vokietijos miestuose ir švarioje Vakarų Vokietijoje.
Pasirodė, kad švariai gyvenantys vakarinės šalies dalies gyventojai alerginėmis ligomis sirgo dažniau nei Rytu Vokietijos gyventojai.
Panašūs tyrimai buvo atlikti lyginant švariai gyvenančių Šiaurės šalių gyventojų sergamumą alerginėmis ligomis su Estijos gyventojų sergamumu. Estijos gyventojai pasirodė esą atsparesni alerginėms ligoms.
Mokslininkai neneigia, kad higienos reikalavimai yra vienas geriausių medicinos pagalbininkų, nes padėjo išgelbėti milijonus gyvybių.
Tačiau, kaip tvirtina profesorius G.Rookas, per didelė švara pridaro ir nemažai žalos.
,,Tenka pripažinti, kad skrupulinga švara yra viena alerginių ligų paūmėjimo pasaulyje pagrindinių priežasčių. Daug dezinfekavimo, švaros priemonių, dažnas rankų ir veido prausimas atpratina imuninę sistemą kautis su alergenais”, – tvirtino G.Rookas.

Sistemos aprašymas

Išanalizavus reiškinį nurodytą straipsnyje, išskiriami sekantys priežastiniai – pasekminiai ryšiai :
ŠVARI APLINKA         IMUNINĖS SISTEMOS PAKITIMAI

IMUNINĖS SISTEMOS     LIGOS : ASTMA, ALERGIJOS
PAKITIMAI

IMUNINĖS SISTEMOS     AUTOIMUNINĖS LIGOS
PAKITIMAI

AUTOIMUNINĖS LIGOS     ANTIKŪNIŲ ŽALA AUDINIAMS

Nagrinėjamą sistemą sudaro tokie kintamieji :
a)    Švari aplinka.
b)    Ligos : astma, alergijos.
c)    Autoimuninės ligos.
d)    Antikūnių žala audiniams.

Nagrinėjamoje sistemoje konstanta galėtų būti veiksnys – IMUNINĖS SISTEMOS PAKITIMAI. Nors ši konstanta nėra visiškai pastovi, bet kur kas pastovesnė už sistemoje paminėtus kitus veiksnius.

PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ DIAGRAMA

Švari aplinka               Imuninės sistemos             Autoimuninės ligos
pakitimai

Ligos :                      Antikūnių žala
astma, alergijos                 audiniams

Sudarytosios diagramos pobūdis.
Sudarytos diagramos kilpų pobūdis yra teigiamas, skatinantis augimą. Tai matyti iš to, kad padidėjęs priežastinis kintamasis, skatina padidėjimą ir visų pasekminių kintamųjų, o sumažėjęs priežastinis kintamasis, skatina pasekminių kintamųjų sumažėjimą. Šiuo atveju labai švarioje aplinkoje daugėja imuninės sistemos pakitimų, didėja antikūnių žala audiniams, daugėja autoimuninių ligų, astmų, alergijų.

IŠVADOS

1. Straipsnyje aprašyta problema – išsivysčiusiose šalyse, esant dideliems higienos reikalavimams, ypač išplito ligos : astma, įvairios alergijos, autoimuninės ligos. Šių ligų išplitimo priežastį tyrinėję mokslininkai, nustatė, kad jos plinta dėl žmonių organizmo imuninės sistemos pakitimų, to pagrindinė priežastis – švari aplinka. Tai ir atsispindi diagramoje, kad švarioje aplinkoje pakitusi žmogaus organizmo imuninė sistema tampa mažiau atspari įvairioms bakterijoms, mikroorganizmams, praranda sugebėjimą skirti savo audinius nuo svetimkūnių, dėl to padaugėja autoimuninių ligų, astmų bei alergijų.
2. Jautriausi faktoriai į kuriuos, mano nuomone, labiausiai reaguoja sistema, tai švari aplinka ir organizmo imuninės sistemos pakitimai.
3. Autoimuninės ligos, astma ir alergijos – tai faktoriai, kurie silpniau veikia sistemos elgseną, negu švari aplinka ir imuninės sistemos pakitimai.
4. Į priežastinių ryšių diagramą verta būtų įtraukti tokius veiksnius kaip nešvara ir jos pasekmės, švara – kaip teigiamas veiksnys – užkirtusi kelią infekcijoms, panašaus pobūdžio ligoms, išgelbėjusi milijonus gyvybių, sumažėjusio užterštumo priežastis ir pan.
5. Nemanau, kad straipsnyje paminėtos problemos, teisingas sprendimas yra sumažinti higienos reikalavimus ar labiau užteršti aplinką, tam kad padidėtų nešvara ir tuo pačiu padidėtų organizmo atsparumas įvairioms ligoms. Reikėtų daugiau dėmesio skirti tam tikrų preparatų, vaistų ar kitų priemonių ieškojimams, atradimams kurie stiprintų organizmo imuninę sistemą, šalintų pakitimus, apsaugotų nuo labiausiai veikiančių imuninę sistemą faktorių. Tokiu atveju “ vienu šūviu būtų nušauti du zuikiai “ – sumažėtų ligų ir išliktų švari aplinka.