Informatikos testas (Nr.2)

 

1. Koks įrenginys naudojamas įstaigose norint perduoti dokumento vaizdą telefono linijomis?
a Faksas.
b Skeneris
c Spausdintuvas
d Modemas

2. Ar galima faksimilę pasiųsti tiesiai iš kompiuterio?
a Taip.
b Ne.
c Tam reikalingas specialus kompiuteris.
d Taip, tačiau tam būtina, kad kompiuteris turėtų skenerį.

3. Kaip teisingai išjungti kompiuterį?
a Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down, tada pasirodžiusiame dialogo lange pažymėti Shut down the computer? ir paspausti Yes.
b Baigus darbą reikia atjungti kompiuterį nuo elektros tinklo.
c Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Restart the computer? paspausti Yes.
d Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Close all programs and log as a different user? paspausti Yes.

4. Kompiuterio pelė turi du klavišus. Ar abu jie lygiaverčiai?
a Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis naudojamas kontekstiniam (vietiniam) meniu iškviesti.
b Taip, bet kada galima paspausti kurį nors iš jų.
c Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis yra atsarginis ir naudojamas sugedus kairiajam.
d Ne, dešinysis yra pagrindinis. Kairysis klavišas naudojamas sugedus dešiniajam.

5. Kuo skiriasi paprastas kairiojo pelės klavišo spragtelėjimas nuo dvigubo (dukart mikliai paspaudžiant)?
a Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas bei paspaudžiami mygtukai. Dvigubas spragtelėjimas naudojamas programoms paleisti.
b Niekuo nesiskiria.
c Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu paleidžiama taikomoji programa. Dukart spragtelėjus pelės klavišu galima pažymėti objektą bei paspausti kurį nors iš mygtukų.
d Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas, o dukart spragtelėjus pelės klavišu iškviečiamas kontekstinis (vietinis) meniu.

6. Kam skirta šiukšlinė?
a Windows priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
b MS-DOS priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
c Iš dokumento iškirptiems objektams laikyti.
d Dokumentų kopijoms laikyti.

7. Kaip atliekamas diskelio ženklinimas?
a My Computer arba Exploring languose dešiniuoju pelės klavišu reikia spragtelėti piktogramą A: ir pasirinkti komandą Format.
b My Computer arba Exploring languose reikia atverti diskelio turinį ir pasirinkti File meniu komandą.
c Tai galima padaryti tik gaminant diskelius.
d Diskelio suženklinti iš viso negalima.

8. Kokiu būdu galima iškviesti Windows sistemos žinyną?
a Spragtelėjus Start Help.

b Bet kurios taikomosios programos meniu juostoje spragtelėjus Help.
c Bet kurios taikomosios programos lange paspaudus klavišą .
d Bet kurios taikomosios programos priemonių juostoje paspausti .

9. Kokiu būdu galima gauti pagalbos taikomosios programos lange?
a Paspaudus klavišą . Alternatyva – meniu juostoje spragtelėjus komandą Help arba mygtuką priemonių juostoje.
b Spragtelėjus Start Help
c Paspaudus klavišą .
d Meniu juostoje spragtelėjus Tools.

10. Kai kuriuose dialogo languose būna mygtukas su klaustuko paveikslėliu: . Ką jis reiškia?

a Spragtelėjus klaustuką dialogo lange, šalia pelės žymeklio atsiranda klaustukas. Rodant su tokiu žymekliu į bet kurį lango elementą, gaunama informacija apie pasirinktą lango elementą.
b Paspaudus šį mygtuką, iš karto atveriamas žinyno langas.
c Šis mygtukas dubliuoja meniu punktą Help.
d Paspaudus šį mygtuką, į tvarkomą dokumentą įterpiamas klaustuko ženklas.

11. Jums reikia informacijos apie slaptažodžio keitimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Change password ir paspausime Display.
b Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My password.

d Spragtelėsime Start Systems Management.

12. Jums reikia informacijos apie naujų šriftų įkėlimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Add fonts ir paspausime Display.
b Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My fonts.
d Spragtelėsime Start Fonts.

13. Ką reikia daryti norint pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pakeisti laukelio Font Size reikšmę.
c Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

14. Jūs norite, kad vaizduoklio skiriamoji geba būtų 1024×768. Ar visada pavyks ją nustatyti?
a Ne visada. Tokią aukštą skiriamąją gebą pavyks nustatyti tik tuomet, jei turite geros kokybės vaizduoklį ir SVGA vaizdo plokštę.
b Visada.
c Visada. Tik reikia išmanyti, kaip tai padaryti.
d Ne visada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

15. Kai laikote nuspaustą raidės klavišą, rašomame tekste tam tikru dažniu pasirodo ta pati raidė. Kaip galima pakeisti jos kartojimo dažnį?
a Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Rate.
b Raidės kartojimo dažnio pakeisti negalima.
c Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Delay.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą klaviatūros tipą.

16. Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Kodėl?
a Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Double-click speed.
b Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Rate.
c Nustatyta kitokia nei turėtų būti parametro Pointer speed reikšmė.
d Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Delay.

17. Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Ką reikia daryti, kad programa atpažintų dvigubą spragtelėjimą?
a Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Slow.
b Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Motion esantį šliaužiklį Pointer speed pastumti link Slow.
c Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Fast.
d Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą pelės tipą.

18. Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Kokios galėtų būti priežastys?
a Neįdiegti lietuviški šriftai arba lietuvių kalba neįtraukta į naudojamų kalbų sąrašą – jos nėra Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b Netinkamas vaizduoklis.
c Reikia prijungti kito tipo klaviatūrą.
d Neįdiegti lietuviški šriftai.

19. Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Ką daryti, kad būtų galima rašyti kompiuteriu visas lietuviškas raides?
a Įdiegti lietuviškus šriftus ir lietuvių kalbą įtraukti į naudojamų kalbų sąrašą – ji turi būti Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b Prijungti kito tipo vaizduoklį.
c Prijungti kito tipo klaviatūrą.
d Įdiegti lietuviškus šriftus ir prijungti kito tipo klaviatūrą.

20. Ar galima padaryti taip, kad jūsų spausdintuvu galėtų naudotis ir kiti vietinio tinklo vartotojai?
a Taip, galima.
b Ne, negalima.
c Taip, galima, tačiau tik ribotam laikotarpiui.
d Taip, galima, tačiau kiekvieną kartą prieš spausdindami jie privalės gauti jūsų sutikimą.