Informatikos testas (Nr.3)

 

1. Kaip paleisti WordPad programą?
a Spragtelėjus Start Programs Accessories WordPad.
b WordPad piktograma visada būna Windows NT darbalaukyje, reikia tik ją spragtelėti.
c Paspaudus Dokuments WordPad.
d Paspaudus Settings WordPad.

2. Kuris iš atsakymų išsamiausiai aprašo WordPad galimybes?
a WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti raiškiojo teksto, paprastojo teksto ir Word formatais.
b WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti tik paprastojo teksto formatu.
c WordPad galima parengti dokumentą, iliustruotą paveikslais ar brėžiniais.
d WordPad galima naudoti tik standartinį šriftą (Times New Roman).

3. Kaip įrašyti parašytą raštą į pasirinktą diską bei pasirinktą aplanką ir norimu vardu?
a Paspausti File Save As ir, parinkus diską ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Save mygtuką.
b Paspaus File Open ir, parinkus diską ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Open mygtuką.
c Paspausti . Bylos vardas bus suteiktas automatiškai.

4. Kaip įrašyti parašytą raštą į diskelį pasirinktu vardu į pasirinktą aplanką?
a Paspausti File Save As ir, parinkus 3½ Floppy (A:) ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Save mygtuką.
b Paspausti File Open ir, parinkus 3½ Floppy (A:) ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Open mygtuką.
c Paspausti . Bylos vardas bus suteiktas automatiškai.

5. Kokiu formatu galima įrašyti WordPad parašytą raštą?
a Paprastojo teksto, raiškiojo teksto ir MS Word formatais.
b Tik paprastojo teksto formatu.
c Tik paprastojo teksto ir Word formatais.
d Tik Word formatu.

6. Ką daryti, jei WordPad programą reikia dažnai naudoti ir dėl to būtina ją greitai pasiekti bei paleisti?
a WordPad šaukinį įkelti į Windows darbalaukį.
b WordPad galima paleisti paspaudus klavišą.
c WordPad paleidimo paspartinti negalima.
d WordPad galima paleisti paspaudus klavišus + .

7. Tarkime, parašėte trumpą tekstą. Kaip jį išspausdinti?
a Spragtelėti pele priemonių juostos mygtuką
b Spragtelėti File Print Preview
c Spragtelėti File Page Setup
d Spragtelėti

8. Taikomosiose programose dažnai būna dvi spausdinimo inicijavimo galimybės: priemonių juostoje ir File meniu komanda Print. Kuo skiriasi šios galimybės?
a Naudojant spausdinimui Print, galima rinktis spausdinimo parametrus.
b Pirmuoju atveju galima rinktis spausdinimo parametrus, o antruoju atveju – ne.
c Pirmuoju atveju galima išspausdinti visą dokumentą, o antruoju atveju – tik vieną jo puslapį.
d Šios galimybės niekuo nesiskiria.

9. Ar galima išspausdinti tik dalį dokumento?
a Taip, galima.
b Ne, negalima.
c Taip, galima, tam reikia paspausti .
d Taip, galima, tam reikia paspausti .

10. Reikia išspausdinti tik dalį dokumento. Kaip tai daryti?
a Pažymėti dokumento dalį, kurią norime išspausdinti, ir tada spragtelėti File Print Selection
b Spragtelėti ir laukelyje Pages nurodyti spausdinamų puslapių numerius
c Spragtelėti
d Spragtelėti

11. Ar galima pasirinkti spausdintuvą, kuriuo spausdinsite?
a Taip, galima
b Ne, negalima
c Taip, galima, reikia spragtelėti
d Taip, galima, tačiau jie privalo būti skirtingo tipo

12. Kaip pasirinkti spausdintuvą, kuriuo norima spausdinti?
a Spragtelėti File Print ir atverto dialogo laukelyje Printer nurodyti spausdintuvą
b Spragtelėti ir atvertame laukelyje Printer nurodyti spausdintuvą
c Spragtelėti File Versions ir atvertame dialogo lange nurodyti spausdintuvą
d Spragtelėti ir kompiuteris pats paklaus, kuriuo spausdintuvu norime spausdinti

13. Jūs inicijavote spausdinimą, tačiau kažkodėl spausdintuvas dokumento nespausdina. Ką daryti?
a Spragtelėti My Computer Printers Spausdintuvo piktogramą. Atvertame dialogo lange matysime dokumento būseną ir bus galima nuspręsti, ką daryti
b Spragtelėti File Print dar kartą
c Dukart spragtelėti My Computer Printers, ir atvertame dialogo lange matysime dokumento būseną
d Spragtelėti dar kartą

14. Jūs inicijavote spausdinimą, tačiau pastebėjote, kad dokumente yra klaida ir dėl to spausdinti dar nereikia. Ką daryti?
a Dukart spragtelėti spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje (jei spausdintuvo piktogramos nėra, reikia kitokiu būdu išsikvieti spausdintuvo langą). Atvertame dialogo lange pažymėti dokumentą ir meniu Document bei pasirinkti Cancel.
b Dukart spragtelėti spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje. Atvertame dialogo lange pažymėti dokumentą ir meniu Document pasirinkti Resume.
c Kelioms minutėms išjungti spausdintuvą.
d Gaila, bet sustabdyti spausdinimo nepavyks.

15. Ar galima nurodyti spausdintuvui, ką jis turėtų spausdinti pirmiausia, jei nusiųsti keli dokumentai?
a Taip, galima
b Ne, negalima
c Taip, galima, reikia spragtelėti
d Taip, galima, tačiau tik tuomet, kai spausdinami dokumentai yra skirtingo tipo

16. Kaip iškviečiamas spausdinimo valdymo langas?
a Spragtelėti My Computer Printers arba spausdintuvo piktogramą, arba Start Settings Printers
b Spragtelėjus File Print
c Spragtelėjus File Print Preview
d Spragtelėjus

17. Kuris iš šių sąrašų tiksliausiai nusako programinę įrangą, dažniausiai vartojamą dirbant kompiuteriu namuose?
a Tekstų tvarkymo programos, skaičiuoklės, elektroninio pašto programos, muzikos įrašų perklausos programos, naršyklės.
b Tekstų tvarkymo programos, duomenų bazių valdymo sistemos, grupinio darbo sistemos, kompiuterių tinklų valdymo programos.
c Kompiuterinės leidybos programos, skaičiuoklės, elektroninio pašto programos, realių objektų valdymo programos.
d Tekstų tvarkymo programos, skaičiuoklės, duomenų bazių valdymo sistemos, televizijos įrašų peržiūros programos.

18. Kuris iš šių sąrašų tiksliausiai apibūdina dažniausiai įstaigose naudojamą programinę įrangą?
a MS Word, MS Excel, Internet Explorer.
b Winzip, Windows Explorer, Opera.
c Wordpad, Photoshop, MS Excel.
d Edit, Task Manager, MS Word.

19. Kaip užbaigsite taikomosios programos darbą?
a Spragtelėję 
 b Spragtelėję
c Spragtelėję
d Spragtelėję .

20 .Kai kurios eilutės ar frazės žinyne išskirtos kita spalva ir pabrauktos. Ką tai reiškia?
a Šitaip nurodomi hipersaitai (nuorodos), skirti atversti tą klausimą ar terminą paaiškinantį žinyno skyrelį.
b Tai paprasčiausiai sąvokų bei klausimų išskyrimas tekste.
c kad tuo klausimu žinyne daugiau informacijos nėra.