Informatikos testas (Nr.4)

 

1. Ką reiškia paveikslėlis , matomas paleidus Windows raštinės programą?

a Tai asistento simbolis.
b Tai reiškia, kad dokumentą galite išsiųsti elektroniniu paštu kaip laiško priedą.
c Tai likęs anksčiau dirbusios taikomosios programos pėdsakas.
d Tai žinyno specialus simbolis.

2. Kaip trumpam paslėpti asistentą?
a Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
b Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą ir laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
c Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d Asistento langelyje spragtelėti .

3. Kaip išjungti asistentą?
a Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą. Tuomet laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
b Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
c Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d Asistento langelyje spragtelėti .

4. Kaip pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Display ir atverto lango kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Devices ir atverto lango kortelėje Settings pakeisti vaizduoklio tipą.
c Vaizduoklio skiriamosios gebos pakeisti negalima.
d Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir jo kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

5. Ar visada galima padidinti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a Nevisada. Skiriamoji geba priklauso nuo vaizduoklio kokybės ir vaizdo plokštės.
b Visada.
c Nevisada. Tam reikalinga CGA vaizdo plokštė.
d Nevisada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

6. Kur galima rasti įvairius standartinius paveikslėlius?
a Microsoft Clip Galery.
b Windows\Media.
c Windows\Pif.
d Windows\System\Color.

7. Ar galima nukirpti paveikslėlio, įkelto į tekstų tvarkymo programą, kraštą?
a Galima.
b Negalima.
c Galima, tačiau tik viršutinįjį.
d Galima, tačiau tik dešinįjį.

8. Kaip pakeisti slaptažodį Windows NT, Windows 200 arba Windows XP sistemose?
a Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Change Password. Atsivėrusiame dialogo lange užpildyti tam skirtą laukelį New Password.
b Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Task Manager.
c Registruojantis laukelyje Password reikia įvesti naują slaptažodį.
d Slaptažodis nurodomas pirmą kartą registruojant vartotoją ir jo pakeisti nebegalima.

9. Jūs bijote, kad nebūtų sugadintos svarbios programos bylos. Kurį veiksmą (Jūsų nuomone, patikimiausią) atliksite?
a Laikysite jos diegimo bylas kitame diske arba diskelyje.
b Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame diske.
c Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos vardą.
d Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos prievardį.

10. Jūs bijote, kad nebūtų sugadinta svarbi byla. Kur saugiausia laikyti jos kopiją?
a Kitame diske arba diskelyje.
b Kitame to paties disko aplanke.
c Tame pačiame aplanke, tačiau kitu vardu.
d Tame pačiame aplanke, tačiau pakeitę bylos prievardį.

11. Kaip apsaugoti informaciją nuo netyčinio ar tyčinio jos sunaikinimo?
a Sukurti jos atsargines kopijas.
b Aplanką paskelbti bendrai naudojamu.
c Paslėpti bylas.
d Windows NT tam reikalingų priemonių nėra.

12. Kuriame atsakyme tiksliausiai apibūdintas procesorius?
a Tai pagrindinis kompiuterio įtaisas, atliekantis aritmetinius ir loginius veiksmus bei apdorojantis duomenis.
b Tai pagrindinis kompiuterio valdymo įtaisas, išrenkantis iš atmintinės komandų seką ir valdantis išvedimo įtaisus.
c Tai operacijų atlikimo įtaisas, atliekantis aritmetinius veiksmus su duomenimis.
d Tai svarbiausioji vidinės atmintinės dalis.

13. Kas yra RAM?
a Tai tiesioginės kreipties (pagrindinė) atmintinė.
b Tai išorinė atmintinė.
c Tai atmintinė, skirta kompaktinėms plokštelėms skaityti ir rašyti.
d Tai tarpininkė tarp pagrindinės atmintinės ir procesoriaus.

14. Kuri programa geba kurti savo kopijas ir įterpti jas į bylas, sistemines kompiuterio sritis, kompiuterių tinklus ir pan.?
a Kompiuterių virusas.
b Tekstų tvarkymo sistema.
c Pašto programa.
d Antivirusinė programa.

15. Kada atsirado kompiuterių virusai?
a Apie 1988 m.
b Sukūrus pirmąją elektroninę skaičiavimo mašiną.
c Sukūrus pirmąjį asmeninį kompiuterį.
d Apie 1970 m.

16. Kaip vadinosi pirmasis virusas?
a EGABTR.
b Černobylis.
c ARPANET.
d Java.

17. Kurio iš išvardytų veiksmų neatlieka taikomosios programos?
a Atpažįsta bei pašalina virusus.
b Padeda rengti ir tvarkyti tekstus.
c Apdoroja skaitmeninę informaciją.
d Piešia paveikslus ir apdoroja grafinę informaciją.

18. Ar kompiuteris apsaugotas nuo virusų, jei jame įdiegta antivirusinė programa?
a Ne visada, priklauso nuo joje esančios virusų duomenų bazės.
b Be abejo.
c Taip, jei ji įjungta.
d Ne visada, priklauso nuo operacinės sistemos naujumo.

19. Kuriuo iš šių būdu galima garantuoti, kad kompiuteris visiškai apsaugotas nuo virusų?
a Nesant kompiuterių tinklo bei laikmenų skaitymo įrenginio.
b Įrašant bylas, patikrintas antivirusine programa ir nesinaudojant internetu.
c Įkeliant informaciją iš patikimų draugų diskelių ir nesinaudojant internetu.
d Nesinaudojant diskeliais, o parsisiųsdinant bylas elektroniniu paštu.

20. Kuri klaviatūra vadinama standartine lietuviškąja klaviatūra?
a Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, ir yra lietuviškos kabutės bei ilgas brūkšnys.
b Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, o ilgą brūkšnį galima surinkti iš skaitmenų srities.
c Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos viršutinėje eilėje ant skaitmenis žyminčių klavišų.