Įskaitų tvarkaraštis 2011

KALBŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

Pradžia

1. Mokinių kompiuterinis raštingumas

Kovo 31 d.

9.00 val.

2. Lietuvių kalba (valstybinė)

Balandžio 18, 19 d.

9.00 val.

3. Lietuvių kalba (gimtoji)

Balandžio 18, 19 d.

9.00 val.

4. Užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)

Balandžio 20, 21 d.

9.00 val.

5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

Balandžio 22, 26 d.

9.00 val.

Mokslo darbai
Pasiruoškime egzaminams
Populiariausi darbai