Kokius patrauklius lietuvių kultūros bruožus jums atskleidė literatūra

Kokius patrauklius lietuvių kultūros bruožus jums atskleidė literatūra. Argumentuokite.

Daugiau informacijos šia tema mokslas.net administracija pateiks 2010 04 11-12 dienomis. Prašome apsilankyti.