Patriotizmas – tai taurus darbas savo šaliai, jos kalbai ir kultūrai (Nr.1)

 

Patriotizmas kaip ir daugelis kitų vertybių šiais laikais nyksta dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, globalizacijos proceso, kitoje aplinkoje augusio jaunimo bei jo požiūrio į tokį dalyką.
Vienas pasaulis, vienas kaimas – globalizacija – dabar nesvarbu, kur tu gyveni, kur mokaisi: per kelias valandas gali nuskristi į kitą pasaulio kraštą, todėl gimtinės vertinimas bei meilė jai slopsta. Šiais laikais tu jau gyveni ne Lietuvoje, o visame pasaulyje. Žmonės nebejaučia skirtumo, kur būna, tuolabiau, kad dabar sienos atviros -gali keliauti, mokytis, dirbti bet kurioje šalyje. O ir žmonėms dažniausiai svarbūs materialiniai dalykai – kur geriau, gauni daugiau pinigų ten ir apsistoji. Neretai dvasiniai dalykai su materialiniais tarpusavyje nesusiejami – emgraintų meilė tėvynei, jeigu iš vis ji tokia dar buvo, galų gale pammirštama gerai ir patogiai įsitaisius kitoje visuomenėje, valstybėje. Kitos kultūros dėl tos pačios globalizacijos taip pat stipriai supanašėjusios, net sunku suprasti kuriai tu jauti tą meilę. Juk ir dabar praktiškai visame pasaulyje kalbame viena anglų kalba, mūsų virtuvė ne tokia populiari kaip kitų, pavyzdžiui, kinų, italų, ispanų ir t.t., viešai kalbama apie savo senų papročių, tautos savitumo praradimą. Būtent dėl šių problemų žmogus, gyvenantis viename dideliama kaime, nuvertina šalį, kurioje gimė ir nebejaučia tokio didelio prieraušumo, kaip dar visai neseniai gyvenę priespaudos ir okupacijos metais.
Dabartinis jaunimas užaugo ir auga laisvoje Lietuvoje, kurioje nejaučiama priespauda, nėra cenzūros ir Ezopinės kalbos – dalykų, kurie vienijo tautą, kėlė meilę jai. Daugelis tokių jaunuolių tikriausiai net nesupranta patriotizmo sąvokos, ką visa tai reiškia iš tikrųjų. Šiuo atveju nepadeda kalbos ar pasakojimai apie senus laikus, kai buvo knygnešiai, uždraustas lietuviškas raštas, o sovietinė armija naikino viso to likučius bei pačią visuomenę. Kodėl būtent tais laikais buvo keliamos didžiausios „Dainų dainelės“ šventės, kodėl tuomet žmonės džiaugėsi savo šalimi, gyventojais, tautiniais rūbais? Galbūt dėl to, kad viso to nepatyręs ir nepajutęs negali suvokti patriotizmo prasmės, o jaunimui pasakojimai, istorijos neturi realios prasmės, nes jie jau užaugo laisvoje Lietuvoje.
Šiuo metu dėl vyraujančios „pop“ kultūros ir kitokio jaunimo požiūrio būti patriotu nemadinga, jei toks būsi, tave visi laikys keistuoliu bukagalviu ar dar kuo. Dabartiniam žmogui labiau naudinga domėtis apgailėtinomis laidomis televizoriaus ekranuose, turėti gerą automobilį ir namą, kurio bokštai matosi už kelių kilometrų. Patriotizmas laikomas atgyvenusiu dalyku, nes dabar tokių grėsmių nebėra, taip pat saugumo jausmą suteikia narystė įvairiose sąjungose, organizacijose, pavyzdžiui, NATO, Europos Sąjunga, kurie kaip Džordžas Bushas teigė atskubės mums į pagalbą. Domėjimasis ir buvimas patriotu laikomas keistu dalyku šiuolaikinėje visuomenėje ypač tarp jaunimo.