Pagal raktinį žodį: algoritmavimas

Algoritmavimo uždavinių sprendimo etapai

  Algoritmavimo uždaviniai labai skirtingi. Kiekvienam konkrečiam uždaviniui pasirenkamas kitoks sprendimo kelias. Tačiau esama ir bendrumų. Programuoti lengviau, jei laikomasi tam tikrų taisyklių – programavimo metodikos. Uždavinio programavimą galima suskirstyti į dalis: 1. Uždavinio formulavimas. 2. Sprendimo algoritmo parinkimas ar sudarymas. 3. Programos rašymas. 4. Programos tikrinimas. 5. Programos tobulinimas. 6. Programos derinimas. 1) Uždavinio […]

MACROMEDIA FLASH SCRIPT KALBOS PANAUDOJIMAS ALGORITMAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMUI – baigiamasis darbas

ĮVADAS Algoritmavimo bei programavimo mokykloje pradedama mokyti 9-10 klasėje. Vyresnėse klasėse moksleiviai gali pasirinkti programavimą ir mokytis toliau. Programuojama daugiausiai su Turbo Paskalio kalba. Vyresnėse klasėse galima mokyti objektinio programavimo. Jis yra vaizdingesnis ir mokiniai mieliau mokosi. Pagrindinis informatikos mokymo tikslas bendrojo lavinimo mokykloje – informacinės moksleivių kultūros ugdymas. Įgyvendinant šį tikslą siekiama moksleiviams perteikti […]