Pagal raktinį žodį: Kombinatorikos testas

Kombinatorikos testas (su atsakymais)

1. Vienas žmogus turi 7 matematikos knygas, o kitas 9 knygas.  Keliais būdais jie gali pasikeisti knygomis, jei keičiama tik po vieną knygą? 63                                       teisingas atsakymas 16 81 14     2. Apskaičiuokite P4. 24                                       teisingas atsakymas 16 64 12     3. Visos vienos klasės mergaitės dainuoja chore arba lanko namų ruošos būrelį. 9 […]