Pagal raktinį žodį: Legislatyvinė funkcija

Teisės testas (Nr.5)

  101. Nurodykite gerus atsakymus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad: a) valstybė remia savivaldybes b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių rinkliavų lengvatas d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą f) savivaldybių tarybos […]