Pagal raktinį žodį: NATO

Teisės testas (Nr.4)

  76. Nurodykite gerą atsakymą Kvalifikuota dauguma reiškia, kad reikia surinkti: a) nustatytą balsų kiekį b) 50 proc. rinkėjų balsų plius vieną balsą c) daugiau balsų už beturį kitą kandidatą d) pusę rinkėjų balsų e) daugiau balsų už visus kitus kandidatus kartu 77. Nurodykite gerus atsakymus Šiose valstybėse yra dviejų rūmų parlamentas: a) Lietuvoje b) […]

Teisės testas (Nr.2)

  26. Nurodykite gerus atsakymus Totalitarinių valstybių pavyzdžiai: a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino b) Pinočeto valdoma Čilė c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu d) Čečėnija e) Vokietija, valdoma Hitlerio f) Izraelis g) Franko valdoma Ispanija h) Dabartinė Rusija 27. Nurodykite gerus atsakymus Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai: a) kraujo e) pažiūrų b) amžiaus f) sėslumo […]

Teisės testas (Nr.1)

  1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas organizuotumas f) trumpalaikė egzistencija g) nedalyvavimas protesto akcijose 2. Nurodykite gerą atsakymą Elektoratas — tai: a) elekcinio seimo nariai b) visuomenės viršūnė c) visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors […]

Patriotizmas – tai taurus darbas savo šaliai, jos kalbai ir kultūrai (Nr.1)

  Patriotizmas kaip ir daugelis kitų vertybių šiais laikais nyksta dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, globalizacijos proceso, kitoje aplinkoje augusio jaunimo bei jo požiūrio į tokį dalyką. Vienas pasaulis, vienas kaimas – globalizacija – dabar nesvarbu, kur tu gyveni, kur mokaisi: per kelias valandas gali nuskristi į kitą pasaulio kraštą, todėl gimtinės vertinimas bei meilė jai […]

Lietuva NATO kontekste

  Lietuvos taikdariai – šalies sėkmė stojant į NATO Vienas iš reikalavimų siekiant narystės NATO yra dalyvavimas tarptautinėse operacijose. Lietuvos taikdarių tarnyba karštuose pasaulio taškuose yra svarbus kriterijus, pagal kurį, kaip ir daugelį kitų, yra vertinamas šalies pasirengimas narystei. Šiais kriterijais remiantis, šalis, kaip laukiama, bus pakviesta tapti tikrąja NATO nare šį lapkritį vyksiančiame NATO […]

Danger of terrorism

  INTRODUCTION This topic concerns wide aspect of crimes, because definition of terrorism isn’t unanimous concept. My task was: • using analysis method formalize the optimal concept of this type of crime, • participate existing terrorist group and define some of them, • to separate the main reason for such an action and motivation with […]