Pagal raktinį žodį: Plėtojimas ir problemos

Aukštūjų technologijų reikšmė šalies ekonomikai, plėtojimas, problemos ir veiklos analizė

ĮVADAS Ateities ekonomika bus žinių ekonomika, kurios pagrindinis veiksnys bus žmogiškasis kapitalas. Todėl Lietuvos sėkmę tarptautinėse rinkose ir jos ekonominę bei socialinę pažangą vis labiau lems neekonominiai veiksniai – švietimo, socialinės politikos, regioninės (erdvinės) politikos, mokslo tyrimų, visuomenės sveikatos, viešosios tvarkos, kultūros sektorių plėtra, jų teikiamų paslaugų kokybė. Norint įsitvirtinti tarptautinėse rinkose, Lietuvos gaminių produktyvumo […]