Informatikos testai

Informatikos testas (Nr.5)

  1. Kuri iš čia pateiktų programų nėra operacinė sistema? a Windows Commander. b MS-DOS. c Windows NT. d Linux. e Unix. 2. Kuris teiginys apie pastoviąją atmintinę (ROM) yra neteisingas? a Sutrikimai joje nėra svarbūs viso kompiuterio darbui. b Iš jos galima tik skaityti, o įrašyti į ją nieko neleidžiama. c Čia būna įrašyta […]

Informatikos testas (Nr.4)

  1. Ką reiškia paveikslėlis , matomas paleidus Windows raštinės programą? a Tai asistento simbolis. b Tai reiškia, kad dokumentą galite išsiųsti elektroniniu paštu kaip laiško priedą. c Tai likęs anksčiau dirbusios taikomosios programos pėdsakas. d Tai žinyno specialus simbolis. 2. Kaip trumpam paslėpti asistentą? a Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant. b Asistento […]

Informatikos testas (Nr.3)

  1. Kaip paleisti WordPad programą? a Spragtelėjus Start Programs Accessories WordPad. b WordPad piktograma visada būna Windows NT darbalaukyje, reikia tik ją spragtelėti. c Paspaudus Dokuments WordPad. d Paspaudus Settings WordPad. 2. Kuris iš atsakymų išsamiausiai aprašo WordPad galimybes? a WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti raiškiojo teksto, paprastojo teksto ir Word […]

Informatikos testas (Nr.2)

  1. Koks įrenginys naudojamas įstaigose norint perduoti dokumento vaizdą telefono linijomis? a Faksas. b Skeneris c Spausdintuvas d Modemas 2. Ar galima faksimilę pasiųsti tiesiai iš kompiuterio? a Taip. b Ne. c Tam reikalingas specialus kompiuteris. d Taip, tačiau tam būtina, kad kompiuteris turėtų skenerį. 3. Kaip teisingai išjungti kompiuterį? a Baigus darbą reikia […]

Informatikos testas (Nr.1)

  1. Kuris iš pateiktų informacijos apibūdinimų yra tiksliausias? a Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, techninius objektus ir jų tarpusavio ryšius. b Informacija – tai pranešimas, perduodamas telefonu. c Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, perduodamus visuomenės informavimo priemonėmis. d Informacija – tai tik tokie duomenys, […]