Istorijos egzaminas

Istorijos testas (Nr.6) – XX amžiaus karai

  1. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja ? a) 1939 rugsėjo 17 b) 1939 rugsėjo 20 c) 1939 rugsėjo 18 d) 1939 rugsėjo 19 2. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola : a) Daniją b) Suomiją c) Daniją ir Norvegiją d) Suomiją ir Daniją 3. 1940 m. […]

Istorijos testas (Nr.5) – Nacijų Europa ir Lietuvių tautinis sąjūdis

  1. Kaip buvo vadinamas Otas fon Bismarkas, kuris Vokietują bandė suvienyti kalaviju? a) “Geležinis kancleris” b) “Geležinis kalavijas” c) “Otas fon kalavijas” 2. Kas įkūrė organizaciją “Jaunoji Italija” ? a) Simonas Daukantas b) Dž. Garibaldis c) Dž. Madzinis 3. Kieno valdymo laikotarpiu Rusijoje buvo panaikinta baudžiava? a) Aleksandro II b) Vladiminro Iljičiaus Uljanovo (Lenino) […]

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.4)

  1. Kieno įkalbėti kryžininkai nusiaubė Konstantinopolį? a) Venecijos b) Florencijos c) Genujos 2. Kokias jūras žinojo viduramžiais? a) Baltijos ir Raudonąją b) Raudonąją c)Viduržemio d) nei vienos 3. Kokios buvo riterių pilys? a) ginybinės b) muziejinės c) parodomosios d) gyvenamosios 4. Suvedžiokite atitinkamas savokų reikšmes: Vasalas-                            stambus žemdirbystės ūkis Simonija-                          nuo senjoro priklausomas feodalas […]

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.3)

  1. Kiek metų Napoleonas valdė Prancūziją? a) 11 metų; b) 13 metų; c) 15 metų; 2. Prancūzijoje Napoleonas padarė daug administracinių reformų. a) įkurta daug naujų partijų, išleista daug naujų įstatymų, išrinkta nauja valdžia; b) suvienodinta teisė, centralizuota valdžia, pertvarkyta švietimo sistema; c) nieko nepakeitė, viskas liko taip pat kaip iki jo atėjimo į […]

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.2)

  1. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja ? a) 1939 rugsėjo 17 b) 1939 rugsėjo 20 c) 1939 rugsėjo 18 d) 1939 rugsėjo 19 2. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola : a) Daniją b) Suomiją c) Daniją ir Norvegiją d) Suomiją ir Daniją 3. 1940 m. […]

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.1)

  1. 476 metais : a) Romos imperija padalijama i Rytų ir Vakarų imperijas ; b) Žlunga Vakarų Romos imperija ; c) Žlunga Rytų Romos imperija . 2. Kodeksas – tai … : a) Sistemingas teisės normų rinkinys ; b) Religinės tematikos kūrinys ; c) Vakarų krikščionių bažnyčios nustatymas . 3. Beneficija – tai … […]

Teisės testas (Nr.6)

  151. Nurodykite blogą atsakymus Šios organizacijos yra tarptautinės: a) Pasaulinė pašto sąjunga b) Tarptautinis Olimpinis Komitetas c) Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas d) Lietuvos lenkų sąjunga e) Europos Sąjunga 152. Nurodykite blogą atsakymą Šios valstybės yra buvusios Ispanijos kolonijos: a) Nikaragva d) Čilė g) Salvadoras b) Gvatemala e) Brazilija h) Haitis c) Filipinai f) […]

Teisės testas (Nr.5)

  101. Nurodykite gerus atsakymus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad: a) valstybė remia savivaldybes b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių rinkliavų lengvatas d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą f) savivaldybių tarybos […]

Teisės testas (Nr.4)

  76. Nurodykite gerą atsakymą Kvalifikuota dauguma reiškia, kad reikia surinkti: a) nustatytą balsų kiekį b) 50 proc. rinkėjų balsų plius vieną balsą c) daugiau balsų už beturį kitą kandidatą d) pusę rinkėjų balsų e) daugiau balsų už visus kitus kandidatus kartu 77. Nurodykite gerus atsakymus Šiose valstybėse yra dviejų rūmų parlamentas: a) Lietuvoje b) […]

Teisės testas (Nr.3)

  51. Nurodykite gerą atsakymą Visuomenės sutarties teorija, teigianti, kad valstybės ir įstatymų pagrindas esanti žmonių tarpusavio sutartis, susiformavo ir išpopuliarėjo: a) antikos laikais c) vėlyvaisiais viduramžiais b) ankstyvaisiais viduramžiais d) naujaisiais laikais 52. Nurodykite gerus atsakymus „Valdžios padalijimo“ principui būdinga: a) atskiri parlamento ir prezidento rinkimai b) bendri parlamento ir prezidento rinkimai c) prezidento […]

Teisės testas (Nr.2)

  26. Nurodykite gerus atsakymus Totalitarinių valstybių pavyzdžiai: a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino b) Pinočeto valdoma Čilė c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu d) Čečėnija e) Vokietija, valdoma Hitlerio f) Izraelis g) Franko valdoma Ispanija h) Dabartinė Rusija 27. Nurodykite gerus atsakymus Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai: a) kraujo e) pažiūrų b) amžiaus f) sėslumo […]

Teisės testas (Nr.1)

  1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas organizuotumas f) trumpalaikė egzistencija g) nedalyvavimas protesto akcijose 2. Nurodykite gerą atsakymą Elektoratas — tai: a) elekcinio seimo nariai b) visuomenės viršūnė c) visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors […]