Lietuvių kalbos kultūra

Semantizmai ir jų vartojimas šnekomojoje kalboje. Populiarių semantizmų analizė

  ĮVADAS Semantizmas – savas žodis, tam tikruose kontekstuose pavartojamas svetima, anksčiau neturėta reikšme arba keliomis reikšmėmis. Neturėtą reikšmę žodžiui suteikia svetimos kalbos įtaka, kuri ypač ryški dvikalbystės sąlygomis, kai ne tik kalbama, bet ir mąstoma keliomis kalbomis be didesnės atrankos, nedarant skirtumo, nykstant gimtosios kalbos jausmui. Darbo tikslas – aptarti semantizmus ir jų atsiradimo […]

Kalbos kultūra – užduotys.

  1. Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus: 1.1 Leksikos klaidos. 1.1.1 Šiandien mes pardavėm rekordišką kiekį čipsų. = Šiandien mes pardavėm rekordišką kiekį bulvių traškučių. 1.1.2 Kiekvienas mūsų darbuotojas turi mobiliaką. = Kiekvienas mūsų darbuotojas turi mobilų telefoną. 1.1.3 Konfliktai su klientais gadina […]

Kalbos etiketas. Kalbos etiketo taisyklės

  Mūsų kalbos etiketas Etiketas – tai konkrečios visuomenės priimtos elgesio bei mandagumo taisyklės ir formos; tam tikros manieros, ceremonialai. Svarbi etiketo dalis yra kalbos etiketas. Jis pataria prašant, atsiprašant, dėkojant, linkint, sveikinantis ir pan. vartoti tradicines, o ne kokias verstines mandagumo formules ir vartoti jas tinkamai – kur pridera, išlaikant tautinį etiketo savitumą. Kalbos […]

Kalbos kultūra. Kalbos kultūros klaidos

I užduotis Klaidingas sakinys Taisyklingas sakinys Klaidos paaiškinimas Ar dar yra gerų žmonių šiame sviete? Ar dar yra gerų žmonių šiame pasaulyje? Barbarizmas Jaunimas mėgsta dažnai baliavoti. Jaunimas mėgsta dažnai švęsti. Hibridas Ką tu, durniau, galvoji taip elgdamasis? Ką tu, kvaily, galvoji taip elgdamasis? Barbarizmas Jam pasisekė, nes jis turi gerus sponcorius. Jam pasisekė, nes […]

Kalbos kultūra – Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

adejalas, adijalas – apklõtas aiva -svaraĩnis akuratnas, -a, akurat(n)us, -i – tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a akuračiai, akuratn(i)ai tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai; geraĩ; teisìngai apart – bè, išskýrus; be tõ arenda – núoma arenduoti – núomoti(s), iš(si)núomoti babina – rìtė bakanas – kẽpalas balėja, balija – 1. skalbtùvė; 2. praustùvė balkis […]