Teisė

Korupcija ir turto valdymas Lietuvoje

ĮVADAS Turto valdymas ir korupcija – tai dvi skirtingos, bet kartu ir labai susijusios sąvokos, kurioms artimos ir tokios sąvokos kaip: protekcionizmas, lobizmas, viešų ir privačių interesų derinimas. Šiame darbe, remdamasi teisiniais aktais, stengiausi panagrinėti koks yra turtas ir kaip jis yra valdomas mūsų valstybėje, išdėsčiau valstybės tarnybos pagrindinius principus, kuriais turėtų vadovautis joje dirbantys […]

Europos Bendrijos šalių teisingumo teismas, jo struktūra ir charakteristikos

ĮVADAS Pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, atnešusiam daug skausmingų pasekmių visai pasaulio bendruomenei, iki tol neregėto laipsnio žmogaus teisių pažeidimus ir žmoniškumo paniekinimą, buvo pradėta galvoti, ką daryti, kad panašaus pobūdžio konfliktai nepasikartotų ateityje, kaip stiprinti konstruktyvų dialogą tarp pasaulio valstybių, kaip užtikrinti taiką, saugumą ir pagarbą žmogaus teisėms visiems be išimčių pasaulio gyventojams. 1945 m. […]

Socialinė piniginė parama, jos rūšys ir teikimo tvarka

Įvadas Gyvename visuomenėje, materialiame pasaulyje, su tam tikromis taisyklėmis, kiekvienas turime savo teises, kurios iššaukia ir atitinkamas pareigas, atsakomybę. Todėl žmogus ne visada yra laisvas ir pajėgus save kurti, kaip asmenybę. Pirmiausia individas turi patenkinti savo žemesniuosius poreikius, fiziologinius, saugumo poreikius, kurių patenkinimas, tarsi atveria kelią į kitus, aukštesnius siekius: asmenybės vystimąsi ir tobulėjimą, siekiant […]

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Įvadas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT arba Tarnyba) – Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga kovos su korupcija institucija, kurios misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai. STT, siekdama mažinti korupciją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis, atskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, dalyvauja […]

Konstitucinės teisės dalykas ir sistema

1. Administracinės teisės dalykas ir sistema 1.1.Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra visuomeniniai santykiai. Atsižvelgiant į šių santykių ypatumus bei jų reguliavimo metodą, teisė skaidoma į savarankiškas šakas. Norint apibrėžto administracinę teisę, reikia išryškinti jo reguliavimo dalyką.Administratio (lot.) – valdyti, vadovauti. Administracinė teisė […]

Vertybiniai popieriai ir ilgalaikės investicijos

ĮVADAS Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje yra vertybinių popierių rinka, kurioje galima prisitraukti investuotojų, pasiskolinti pajamų ir valdyti finansines ūkinės rizikas. Vertybinis popierius (VP) yra dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį ar neturtinį įsipareigojimą. Šiame darbe aptarsiu kiekvieną vertybinių popierių rūšį – akcijas, čekius, obligacijas, taip pat kitų vertybinių popierių rengimo, įsigijomo, registravimo […]

Teisės testas (Nr.6)

  151. Nurodykite blogą atsakymus Šios organizacijos yra tarptautinės: a) Pasaulinė pašto sąjunga b) Tarptautinis Olimpinis Komitetas c) Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas d) Lietuvos lenkų sąjunga e) Europos Sąjunga 152. Nurodykite blogą atsakymą Šios valstybės yra buvusios Ispanijos kolonijos: a) Nikaragva d) Čilė g) Salvadoras b) Gvatemala e) Brazilija h) Haitis c) Filipinai f) […]

Teisės testas (Nr.5)

  101. Nurodykite gerus atsakymus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad: a) valstybė remia savivaldybes b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių rinkliavų lengvatas d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą f) savivaldybių tarybos […]

Teisės testas (Nr.4)

  76. Nurodykite gerą atsakymą Kvalifikuota dauguma reiškia, kad reikia surinkti: a) nustatytą balsų kiekį b) 50 proc. rinkėjų balsų plius vieną balsą c) daugiau balsų už beturį kitą kandidatą d) pusę rinkėjų balsų e) daugiau balsų už visus kitus kandidatus kartu 77. Nurodykite gerus atsakymus Šiose valstybėse yra dviejų rūmų parlamentas: a) Lietuvoje b) […]

Teisės testas (Nr.3)

  51. Nurodykite gerą atsakymą Visuomenės sutarties teorija, teigianti, kad valstybės ir įstatymų pagrindas esanti žmonių tarpusavio sutartis, susiformavo ir išpopuliarėjo: a) antikos laikais c) vėlyvaisiais viduramžiais b) ankstyvaisiais viduramžiais d) naujaisiais laikais 52. Nurodykite gerus atsakymus „Valdžios padalijimo“ principui būdinga: a) atskiri parlamento ir prezidento rinkimai b) bendri parlamento ir prezidento rinkimai c) prezidento […]

Teisės testas (Nr.2)

  26. Nurodykite gerus atsakymus Totalitarinių valstybių pavyzdžiai: a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino b) Pinočeto valdoma Čilė c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu d) Čečėnija e) Vokietija, valdoma Hitlerio f) Izraelis g) Franko valdoma Ispanija h) Dabartinė Rusija 27. Nurodykite gerus atsakymus Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai: a) kraujo e) pažiūrų b) amžiaus f) sėslumo […]

Teisės testas (Nr.1)

  1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas organizuotumas f) trumpalaikė egzistencija g) nedalyvavimas protesto akcijose 2. Nurodykite gerą atsakymą Elektoratas — tai: a) elekcinio seimo nariai b) visuomenės viršūnė c) visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors […]

Rinkimų teisės samprata ir principai. Rinkimų rūšys

  Rinkimai demokratinėje visuomenėje skirti atstovavimo organų ( parlamentų, savivaldybių) ir vykdomosios valdžios atstovų ( prezidento)( rinkimui. Žodis “rinkimai vartojamas kaip teisinis terminas išreikšti tam tikram aktui, kurio dėka žinomas visuomeninis ar politinis junginys išskiria iš savo tarpo vieną ar kelis savo narius kaip atitinkamos visuomeninės grupės ar visos tautos atstovus arba kaip asmenis, atitinkančius […]

Teisingumo teismas – uždaviniai, funkcijos, sudėtis ir struktūra

  ĮVADAS Pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, atnešusiam daug skausmingų pasekmių visai pasaulio bendruomenei, iki tol neregėto laipsnio žmogaus teisių pažeidimus ir žmoniškumo paniekinimą, buvo pradėta galvoti, ką daryti, kad panašaus pobūdžio konfliktai nepasikartotų ateityje, kaip stiprinti konstruktyvų dialogą tarp pasaulio valstybių, kaip užtikrinti taiką, saugumą ir pagarbą žmogaus teisėms visiems be išimčių pasaulio gyventojams. 1945 […]

Santuokos sudarymo sąlygos ir teisinės pasekmės

  ĮVADAS „…Šeima ir santuoka bei jos samprata keičiasi, nes keičiasi gyvenimas, ir mes jau negyvename tradicinėje visuomenėje, todėl tokia samprata, kad šeima yra tik heteroseksuali, tik santuokoje ir tik turinti vaikų, yra tikra atgyvena. Šeima, kaip ir pati visuomenė, modernėja. Tai yra neišvengiama“, – teigia Zdanevičius. Santuoka ir draugystė glaudžiai susijusios: pastarosios nuvertinimas praktiškai […]

Civilinės teisės rašto darbas

1 UŽDUOTIS Kazlauskas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo – Lietuvos Respublikos (atstovaujamos Teisingumo ministerijos) 20 000 Lt turtinės ir 50 000 Lt neturtinės žalos. Nurodė, kad 2007 m. liepos 14 d. jis buvo sulaikytas ir areštuotas 10 parų dėl įtarimo, kad dalyvavo verslininko nužudyme. Vėliau arešto terminas buvo pratęstas 3 mėnesiams. Tyrimo metu […]

Atstovavimas

I. ĮVADAS Civilinis teisinis santykis, tai civilinių teisinių normų pagrindu, dėl materialių ir nematerialių gėrybių atsirandantys teisiniai santykiai, kurių dalyviai turi teisinę autonomiją ir turtinį aktyvumą ir dalyvauja juose kaip atskiri subjektai. Civilinio teisinio santykio subjektai t.y. kiekvienas asmuo turintis civilinį teisinį subjektiškumą (teisnumą, veiksnumą) taip pat valstybė ir savivaldybė. Vienas iš civilinių teisinių santykių […]