Arbatos importo ir eksporto rinkos dydžių įvertinimas

1. ARBATOS EKSPORTAS

1.1. Arbatos eksportas 2005 – 2007 metais

1 pav. Arbatos eksportas 2005-2007 metais (tonomis)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2 pav. Arbatos eksportas 2005-2007 metais (mln. litų)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
Arbatos eksportas iš Lietuvos 2005 metais buvo 134 tonos. 2006 metais išaugo iki 173 tonų, tai yra padidėjo 2005 – 2006 metų laikotarpiu 29%. 2007 metais arbatos eksportas pasiekė 213,1 tonų ir per visus 3 metus išaugo 59%.
Pinigine verte eksporto augimas 2005 – 2007 metais buvo proporcingas kiekinės reikšmės pokyčiui – taip pat augo 59% ir 2007 metais siekė 7,14 mln. litų

1.2 Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2005 – 2007 metais

1 lentelė. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2005 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
Šalis Kiekis tonomis Vertė mln.Lt.
Latvija 59 1,7
Estija 41,3 1,63
Rusija 13,6 0,51
Ukraina 8,6 0,26
Lenkija 4,1 0,15
Kitos šalys 7,4 0,23
Viso: 134 4,48

3 pav. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2005 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

4 pav. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2005 metais, vertės mln.Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2005 metais į Latviją buvo eksportuojama beveik pusė visos arbatos produkcijos kiekine išraiška – 44%, į Estiją – 31%, žymiai mažesnė eksporto rinkos dalis kiekine reikšme teko Rusijai – 10%, Ukrainai – 6%, Lenkijai – 3% bei kitoms šalims – 6%.
Tuo tarpu piniginėm vertėm arbatos eksportas į Latviją bei Estiją buvo apylygus: į pirmąją sudarė 39%, o į antrąją – 36% viso eksporto. Rusija užėmė 11% eksporto rinkos, o Ukrainos, Lenkijos bei kitų šalių eksporto dalis buvo 14% pagal piniginę vertę.

2 lentelė. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2006 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
Šalis Kiekis tonomis Vertė mln.Lt.
Latvija 71,6 1,92
Estija 55,1 2,2
Rusija 14,8 0,66
Lenkija 9,6 0,36
Ukraina 5,5 0,13
Kitos šalys 16,4 0,59
Viso: 173 5,86

5 pav. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2006 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

6 pav. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2006 metais, vertės mln.Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2006 metais, taip pat kaip ir 2005 metais, pagrindinės arbatos eksporto iš Lietuvos šalys pagal kiekinę reikšmę liko tos pačios – daugiausia eksportuota į Latviją – 41%.
Kiek mažiau į Estiją – 32%, trečia pagal rinkos dydį buvo Rusija – 9%. Palyginus su ankstesniais metais 2006 metais eksportas išaugo į Lenkiją nuo 3% iki 6%, o tuo tarpu į Ukrainą sumažėjo atitinkamai nuo 6% iki 3%.
2006 metais arbatos eksportas pinigine reikšme labiausiai sumažėjo į Latviją – 6%,
į Ukrainą – 4%, o išaugo į kitas šalis – 5%, ženkliausiai į Airija, taip pat į Lenkiją – 3% ir
Estiją – 2%.

3 lentelė. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2007 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Šalis Kiekis tonomis Vertė mln.Lt.
Latvija 80,7 2,16
Estija 66,2 2,56
Lenkija 23,1 0,92
Ukraina 9,5 0,27
Nyderlandai 9,5 0,17
Kitos šalys 24,1 1,06
Viso: 213,1 7,14

7 pav. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2007 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

8 pav. Arbatos eksporto pasiskirstymas pagal šalis 2007 metais, vertės mln.Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2005 -2007 metų laikotarpiu arbatos eksportas pagal kiekį į Latviją nuolat mažėjo po 2% kasmet, bet išliko viena didžiausių arbatos eksporto šalių ir 2007 metais – 39% rinkos. Antroje vietoje Estija, kurios rinkos dydis mažai keitėsi ir buvo 31% – 32% visus 3 metus. 2007metais 83% augo arbatos eksportas natūriniais vienetais į Lenkiją palyginus su 2006 metais ir 2007 metais jau sudarė – 13% rinkos. Atrasta nauja eksporto šalis – Nyderlandai, kurie 2007 metais užėmė – 4% rinkos, o Rusija prarado žymią Lietuvos eksporto dalį.
2005 – 2007 metais ženkliai didėjo eksportas pagal piniginę vertę į kitas šalis: nuo 5% 2005metais iki 15% 2007metais, tarp kitų šalių labiausiai išsiskyrė Vengrija ir Airija.

2. ARBATOS IMPORTAS

2.1 Arbatos importas 2005 – 2007 metais

9 pav. Arbatos importas 2005-2007 metais (tonomis)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

10 pav. Arbatos importas 2005-2007 metais (mln. litų)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Didžiausias arbatos kiekis importuotas į Lietuvą per 2005 – 2007 metus buvo paskutiniais metais ir sudarė 1334,6 tonų. 2005 – 2006 metais natūrinio kiekio reikšmės prieaugis buvo 2%, o 2006 – 2007 metais išaugo 15%.
Arbatos importas į Lietuvą pinigine verte augo žymiai sparčiau nei kiekine – nuo 19,73 mln.lt 2005metais iki 27,99 mln. lt 2007 metais, tai yra išaugo per šį laikotarpį 41%.

2.2 Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2005 – 2007 metais

4 lentelė. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2005 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Šalis Kiekis tonomis Vertė mln.Lt.
Šri Lanka 484,7 9,39
Lenkija 336,4 4,15
Vokietija 135,9 2,97
Kinija 41,7 0,27
Rusija 35,1 0,45
Kitos šalys 101,7 2,51
Viso: 1135,5 19,74

11 pav. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2005 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

12 pav. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2005 metais, vertės mln.Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2005 metais didžiausia arbatos importuotoja į Lietuvą buvo Šri Lanka, jos dalis visame importe pagal kiekinę reikšmę sudarė 42%, 30% viso importo buvo iš Lenkijos, 12% iš Vokietijos. Žymiai mažesnės apimtys teko Kinijai – 4% bei Rusijai – 3%, galima pastebėti, kad kitos šalys taip pat importavo pastebimą dalį – 9% natūrine reikšme.
Vertinant 2005 metų arbatos importą pinigine išraiška 3 pagrindinės šalys išliko savo pirmaujančiose vietose kaip ir pagal importuojamą arbatos kiekį, bet Lenkijos ir Kinijos lyginamasis svoris pinigine verte stipriai sumažėjo, kas leidžia sprėti, galbūt dėl to ,kad iš šių šalių importuojama arbata tapo pigesne.

5 lentelė. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2006 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
Šalis Kiekis tonomis Vertė mln.Lt.
Šri Lanka 387,3 8,48
Lenkija 360,3 5,13
Vokietija 216,2 4,12
Latvija 75,9 1,81
Kinija 41,1 0,3
Kitos šalys 78,4 2,51
Viso: 1159,2 22,35

13 pav. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2006 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

14 pav. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2006 metais, vertės mln.Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2006 metais iš Šri Lankos į Lietuvą importuojamas arbatos kiekis sumažėjo 10% lyginant su 2005 metų laikotarpiu ir užimama rinkos dalis buvo 32%, tam beveik prilygo ir importas iš Lenkijos, kurio dalis buvo 31%. 2006 metais savo arbatos importo rinkos dalį lyginant su 2005 metais padidino Vokietija su 19% ir Latvija su 7% visos rinkos natūrinėm reikšmem.
Kitų šalių importas pinigine verte sumažėjo 2%,bet išliko pakankamai reikšmingas ir sudarė 11% viso arbatos importo, cia galima išskirti Danija, kuri ir sudarė didžiausią dalį tarp kitų šalių importuojamos produkcijos. Galima būtų teigti, kad 2006 metais augant gyventojų pajamoms didėjo kokybiškų bei atitinkamai didesnės piniginės vertės prekių paklausa.

6 lentelė. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2007 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
Šalis Kiekis tonomis Vertė mln.Lt.
Šri Lanka 422,4 9,28
Lenkija 355,8 6,35
Vokietija 246 5,11
Latvija 144,4 3,18
Kinija 67,5 0,63
Kitos šalys 98,5 3,45
Viso: 1334,6 28

15 pav. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2007 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

16 pav. Arbatos importo pasiskirstymas pagal šalis 2007 metais, vertės mln.Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2007 metais Lenkijos arbatos importo dalis kiekine išraiška buvo mažiausia ir siekė 27% rinkos dalies, Šri Lankos ir Vokietijos išliko maždaug tokia pati kaip ir 2006 metais, t. y. atitinkamai : Šri Lankos – 32%, o Vokietijos – 18%.
Latvijos arbatos importas 2007 metais siekė 11% rinkos dalies tiek kiekine, tiek pinigine reikšme. Pagal piniginę vertę arbatos importas tarp kitų šalių didžiausią dalį 2005 – 2007 metais sudarė iš Danijos įvežama arbata.

3. Arbatos gamybos (pagamintos produkcijos pardavimo) apimtys Lietuvoje
2005 – 2007 metais.

7 lentelė. Arbatos pakeliuose, kurių masė ne didesnė kaip 3 kg, gamyba ir pardavimai Lietuvoje 2005 – 2007 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
Metai 2005 2006 2007
Arbatos gamyba ir pardavimai Lietuvoje, tonomis 120,35 156,59 167,29
Arbatos gamyba ir pardavimai Lietuvoje, mln. Lt 2,11 2,9 3,26

17 pav. Arbatos gamyba ir pardavimai Lietuvoje 2005 – 2007 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

18 pav. Arbatos gamyba ir pardavimai Lietuvoje 2005 – 2007 metais, mln. Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2005 – 2007 metų laikotarpiu arbatos gamyba ir pardavimai Lietuvoje nuolat augo ir 2007 metais sudarė 167,29 tonos, tai yra prieaugis nuo 2005 metų iki 2007 metų buvo 39%.
Arbatos gamyba ir pardavimai pinigine verte 2005 – 2007 metus išaugo 55%, nuo 2,11 mln. litų 2005 metais iki 3,26 mln. litų 2007 metais.
4. Arbatos rinkos dydis Lietuvoje 2005 – 2007 metais
(Rinkos dydis = Importas + Gamyba Lietuvoje – Eksportas)

2005 metai, tonomis = 1135,5 + 120,35 – 134 = 1121,85 tonų
2005 metai, mln. litų = 19,73 + 2,11 – 4,48 = 17,36 mln. litų

2006 metai, tonomis = 1159,2 + 156,59 – 173 = 1142,79 tonų
2006 metai, mln. litų = 22,34 + 2,9 – 5,87 = 19,37 mln. litų

2007 metai, tonomis = 1334,6 + 167,29 – 213,1 = 1288,79 tonų
2007 metai, mln. litų = 27,99 + 3,26 – 7,14 = 24,11 mln. Litų

19 pav. Arbatos rinkos dydis Lietuvoje 2005 – 2007 metais, tonomis
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

20 pav. Arbatos rinkos dydis Lietuvoje 2005 – 2007 metais, mln. Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

2005 -2007 metų laikotarpiu arbatos rinka Lietuvoje nuolat augo. Didžiausias augimas tiek natūriniais vienetais, tiek pinigine verte buvo 2006 – 2007 metais. Sėkmingiausi metai pagal kiekį ir piniginę vertę buvo 2007 metai, kai arbatos rinkos dydis Lietuvoje pasiekė 1288,79 tonų, ir 24,11 mln litų. Sparčiai augant Lietuvos ekonomikai ir vartotojų perkamajai galiai, plėtėsi ir didėjo arbatos rinka bei augo paklausa šiai produkcijai.