Individualios karjeros planas

“INDIVIDUALIOS KARJEROS PLANAS”

Individualaus darbo užduotis: Sudaryti savo individualios karjeros planą dviem variantais – optimistiniu ir pesimistiniu – ir numatyti jų įgyvendinimo priemonių planą.

Dabartinės situacijos pristatymas

Esu Šarūnė Motužytė šiuo metu mokausi Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, antram kurse. 2001 metais baigiau Kartenos vid. mokyklair iškarto nusprendziau stotį į šį universitėtą. Šį specelybė man pasirodė pakankamai perspektyvi. Dar vienas motyvas pastumėjas mane stoi i šį universitėta, buvo noras pakeisti apalinka,.

Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas
1 lentelė

Savęs įvertinimas

Išsilavinimas

Mokykla- Kartenos vid. mokykla

Dalykai,

kurie patiko

Dalykai,

kurie nepatiko

Stipriosios

pusės

Silpnosios

pusės

Užklasinė veikla

 

FIzika

Rusų kalba

Dailė

Kūno kultūra

 

Istorija

Lietuviu

Matematika

Chemija

Fizinis pasirengimas

Kalbos

 

Tikslieji mokslai,

Kalbos kultūra

Šokiai ( Labai įvairios sporto šakos)

Universitetas – VŠĮ kauno paslaugų profesinio rengimo centras

Rusų kalba Anglų kalba

Ekonomika

Kūno kultūra

 

Vukiečių kalba

 

Kūno kultūra

Socialiniai mokslai

 

Tikslieji mokslai,

 

Sportas (krepšinis)

Rengunių organizavimas

Sugebėjimai

1. Mokejimas išsisukti iš įvairių sytuacių

2. Komunikabilumas

3. Sugebejimas suburti kolektyva bendram darbui ir tikslo pasiekimui.

Darbo patirtis

Vienintėlė darbo patirtis,padavėjos darbas

Pagrindiniai poreikiai, kuriuos noriu patenkinti savo karjeroje

1. Labai geras  materialinis apsirūpinimas

2. Kolegu ir bendradarbiu pripažinimas ir palaikymas

3. Darbo sąlygos turetu buti tokios kad is darbo  nesinoretų eiti namo.

Šie poreikiai gali būti patenkinti šiose srityse

1. Vadyba

2. Įvairiu rengyniu organizavimas

 

Mano darbe turėtų vyrauti šios vertybės

1. Atsakomybe ir sažiningas darbo atlikimas

2. Tolerantiškumas

3. Tikslumas ir punktualumas

Man svarbūs šie veiksniai

1. Maloni  darbo aplinka, draugiškumas ir palaikymas tarp  bendradarbių

2. Geras ir regulerus atlyginimas už atliktą darbą

3. Galimybe tobuleti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimos nesėkmės:
Baigus studijas, galiu negauti iš karto tokio darbo kokio tikiuosi ir tai gali mane sutrykdyti, galiu pradeti abejoti savo sugebėjimais ir karjeros galimybe ateitije.
Galimybių numatymas:
Baigęs studijas, stosiu į kitokios specilizacijos magistrantūrą, kad būčiau universalesnė. Tai ateityje man turetų garantuoti daugiau galimybių ir platesnį darbų, kuriuos as išmanyčiau ir galėčiau dirbti, spektrą.

Tikslo formulavimas

Tikslo aprašimui naudosiu K-M-A-V-E metodą.

“K”-konkretus, pamatuojamas, užfiksuotas raštu
Kas: AŠ Šarūnė Motužytė
Ką: pasieksiu šį konkretų ir pamatuojamą tikslą – Ikursiu savo firma Maitinimo sritije ir busiu jos viena iš savininkų.
Kada: vėliausiai iki 2012 metų
Kaip: tam aš esu pasiruošusi padaryti:
a) bendrai: Įgyti reikiama išsilavinimą, kaupti patirti ir plėsti savo pažystamu ratą.
b) konkrečiai, tiksliai: bakalauro diplomas, magistratūra, surinkti tinkama kolektyva firmos kurimui.
Su kuo: Su kolegom ir pažystamais(esamais ir gal but būsimais).

“M”- motyvuojantis ir pasiekiamas
a) Šis tikslas man yra optimistiškai realiai pasiekiamas, nes esame jauni ir ambicingi. Tikslo sieksime visomis išgalėmis.
b) Mane motyvuoja tokia mintis: Dar tik nesenei istojome į Europos sajungą ir greitai turetų atsiverti didelės galimybės.

“A”- visuomet prieš akis
Kaip aš išlaikau visą laiką savo tikslą prieš akis: Domiuosi naujausiomis susikurusiomis firmomis, analizuoju jų klaidas pasiekimus.

“V”- vaizdingas
Šis vaizdas man padeda siekiant tikslo: Iškilusias problemas sprendziame kartu su draugais (kolegomis). Atlygynimas užtikrinantis mano ir mano šeimos gerove.

“E”- etiškas ir prasmingas
Kodėl aš noriu pasiekti šį tikslą? Esu pati sau virsininkė, niekam nepavaldi.
Mano tikslas yra etiškas, nes siekdama savo tikslo stenksiuos visiems būti sažiningą Ir niekam nepakenkti. Tuo pačiu ir sukursiu naujų darbo vietų.

Aplinkos veiksnių analizė

Kokie aplinkos veiksniai veikia?
Veikia Lietuvos ir Europos ekonominis lygis; Konkurėncingumas; Vyriausybes parama stambiam ir smulkiam verslui; Paklausa; Studento socialinė ir šeimos padetis; Gyvenamoji vieta.

Pasyvūs veiksniai:
Studento socialinė ir šeimos padetis, gyvenamoji vieta. Manau kad šie veiksniai yra pasyvūs, nes jie tik karjieros pradžioje nežymei įtakoja studento ar jaunuolio ateitį..

Aktyvūs veiksniai:
• Paklausa
• konkurencingumas
• Vyriausybes parama stambiam ir smulkiam verslui.
• Lietuvos ir Europos ekonominis lygis

Šiuos keturis aktyvius veiksnius sudėjau pagal svarbą (mažėjimo tvarka). Manau, kad be paklausos firma tiesiog negali egzistuoti, juk kam reikia gaminti ar bandyti realizuoti produkciją, kuri niekam nereikalinga ir kurios niekas nepirks.
Bet kurią firmą labai įtakoja konkurencija. Konkurenciją išlaiko ir nežlunga tik pačios stipriausios firmos. Kita vertus šis veiksnys skatina tobulėti ir judėti į priekį.
Be abejo svarbus veiksnys yra Vyriausybės parama stambiam ir smulkiam verslui. Tai ypač aktualu jaunom ir pradedančiom besikurti firmom. Tačiau kuo firma tampa ‘stipresnė’ tuo mažiau šis veiksnys įtakoja jos veiklą ir finansus.
Lietuvos ir Europos ekonominis lygis daugiausiai veikia ne firmos biudžetą ,o visos Lietuvos ar Europos biudžetą.

Aplinkos veiksnių pokyčių projektavimas 5 metams pesimistiniu variantu:
Paklausa maitiimo įstaigoja nepaliaujamai didėja, savo ruožtu didėja ir pasiūla. Vienas iš pesimestiškiausių varijantų būtų, kad pasiūla pasidarys didesne už paklausą, tai sukeltų nežmoniška konkurenciją. Ir viena iš tų firmų kuri neatlaikys šios konkurencijos, bus musu firma. Tada pasirodytų, kad išvaiščiau labai daug laiko veltui, ir reiktų ieškotis darbo ne pagal specialybę, nes šioje srytije aš jau būsių atsilikusi. Patyrus tokias nesėkmes būtų labai sunku vėl atsistoti ant kojų, juolab vėl pradėti viską iš naujo būtų per daug sudėtinga. Be liktų susirasti darbą kitoje firmoje ir bandyti tenai lipti karjeros laiptais.

Aplinkos veiksnių pokyčių projektavimas 5 metams optimistiniu variantu:
Užsitikrinus gerą vyriausybės paramą ir pridejus šiek tiek sėkmės, galima didinti firmos veilkos sritis. Galima būtų išsiplėsti ir užsiimti kitomis sritimis (pvz. Apgyvendinimo ir pan). Išsiplėtųsi firma yra žymei stipresne ekonominiu ir finansiniu požiuriu, o tobulėti visada yra kur.

Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas

Optimistinis karjeros planas:
Optimistinis karjeros planas remesi tuom, kad issipildo visi mano lūkesčiai. Viskas einasi be didesnių sutrikimų ir trugdžių.
Studijuodama eškausi darbo pagal specialybę. Gavusi vadybos bakalauro diplomą, tais pačiais metais stoju į vadybos magistrantūrą. Po metų bandau persikvalifikuoti ir tęsdama studijas vadybos magistranturoje ieškausi šią specialybę atitinkančio darbo. 2009 metais sėkmingai baigiu magistro studijas. Tęsdama renginių organizatorės darbą pradedu formuoti savo atskirą komandą, būsimos firmos įkūrimui. Komandą sudaro buve grupiokai, bendradarbei is pirmojo ir dabartinio, ęsamo, darbo. Surinkusi tokią universalią komandą pradedame sėkmingai steigti firmą. Apie 2011 metus tai nežinoma, dar tik pradedanti savo veikla firma, bet iki 2013 metų, daug investavusi į reklamą ir gavusi Europos sąjungos paramą, ji išauga į didelę ir vieną svarbiausių firmų savo srityje. Ateityje firma plečia savo paslaugų diapazoną ir tampa vis pelningesnė.

Optimistinio scenarijaus pasekmė:
Tapau pasiturinti ,galinti užtikrinti savo šeimos gerovę. Draugiški santikiai su bendradarbeis, ir pasitenkinimas savo dirbamu darbu.

Pesimistinis karjeros planas:
Pesimistinis karjieros planas remesi tuom, kad gali nepavykti vieno ar kelių iš mano numatytų etapų įgyvendinimas, siekent įkūrti firmą. Šių etapų įgyvendinimo trūkumas gali sutrukdyti įkūrti pačią firmą.
Baigusi bakalauro studijas vadybos srityje, dirbu vienoje iš maitinimo firmų eiliniu darbuotoju. Stoju i vadybos magistratūrą. Studijuodama vadybo magistrą bandau ieškotis darbo šioje srytyje. Naujo darbo paieškos yra bevaisės ir tenka pasilikti sename darbe. Verčuosi gana sunkiai, nes man moka tik nedidelį atlyginimą, o dar reikia mokėti už magistro studijas, kurias baigiu labai sunkiai, nes darbas atima labai daug jėgų. Norėdamas ištrūkti iš tokios situacijos, per skubejimą darau klaidų. Mano surinktas kolektyvas nera pakankamai kvalifikuotas firmos kūrimui ir valdymui, nes jame daugumą sudaro vadybos specialistai. Apie 2012 metus mes galu gale sukūrėme pakankamai gerai gyvuojančią ir pelno (nors ir nedidelį) nešančią firmą. Tačiau po keletos metų, pasekoje to, kad firmoje nebuvo gerų vadybos specialistų, firma bankrotuoja neatlaikiusi konkurencijos. Kolektyvas išsiskirsto. Aš bandau ieškotis darbo kitose įmonėse, gaunu nedidelės atsakomybės reikalaujantį darbą, tačiau turiu galimybę daryti čia karjerą.

Pesimistinio scenarijaus pasekmė:
Esu bakalauro ir magistro issilavinimą turinti darbininkė, dirbanti ne pagal specialybę. Studijų metai nuėjo veltui. Materialinis apsirūpinimas yra geras, bet jis nėra pakankamas.

Karjeros plano realizavimo priemonių planas

Galutinis pasirinkimas iš dviejų scenarijų, jo pagrindimas:
Arčiau širdies be abejo yra optimistinis scenarijus. Tai yra mano tikslas ir aš jį sieksiu įgyvendinti. Suprantu ,kad tai nebus lengva. Tik įdėdamas daug pastangų ir atsidavimo galiu tikėtis, kad jau bent iš dalies įgyvendinsiu savo svajonę. Be abejo reikes ir trupučio sėkmės.

Realizavimo planas:
• Penktame kurse susirasti darba vadybos srytyje. Kad darbą susirasti ne per vėlai, jau reikia pradėti ieškoti ketvirto kurso pabaigoje. Penktame kurse turiu būti jau finansiškai nepriklausomas nuo tėvų.
• Įgyti bakalauro diplomą. Kad diplomo įvertinimas būtų geras, tam tikslui turiu daug mokytis, ir nepraleisti progos įsisavinti kuo daugiau žinių.
• Įgyti magistro diplomą vadybos srytyje. Nebus lengva persikvalifikuoti, bet tai turi būti padaryta.
• Dar studijuojant magistrantūroje susirasti darbą, atitinkanti šias studijas. Tokį darbą nėra lengva susirasti, bet to galima pasiekti aktyviai dalyvaujant pokalbiuose, stebint ir analizuojant visus naujus pasiūlymus. Neatmestina ir darbo per pažįstamus galimybė.
• Surinkti gerą ir universalų kolektyvą, pajėgų įsteigti firmą ir garantuoti jos sėkmingą tolimesnę veiklą.
• Sukurti firmą dirbančią maitinimo srytyje ir garantuoti sekminga jos tolimesnę veiklą.